Mũi vát mép

Mũi vát mép 90°

             

HSS, cylinder(without flat, HA), from 8 mm with three-surface grind, DIN 335C, countersink angle 60°, number of teeth 3

Application
For general use.

Shank:
4 mm...6 mm: without three-surface grind
8 mm...12 mm: with three-surface grind


Is part of:
176500 Assortment of countersinks 90°

Tolerance d: z9


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176000.0100

Mũi vát mép 90° 
4.31.3404
265,000
PCE

176000.0200

Mũi vát mép 90° 
51.5404
277,000
PCE

176000.0300

Mũi vát mép 90° 
5.31.5404
277,000
PCE

176000.0400

Mũi vát mép 90° 
5.81.5455
278,000
PCE

176000.0500

Mũi vát mép 90° 
61.5455
280,000
PCE

176000.0600

Mũi vát mép 90° 
6.31.5455
280,000
PCE

176000.0700

Mũi vát mép 90° 
71.8506
291,000
PCE

176000.0800

Mũi vát mép 90° 
7.31.8506
308,000
PCE

176000.0900

Mũi vát mép 90° 
82506
307,000
PCE

176000.1000

Mũi vát mép 90° 
8.32506
308,000
PCE

176000.1100

Mũi vát mép 90° 
9.42.2506
319,000
PCE

176000.1200

Mũi vát mép 90° 
102.5506
341,000
PCE

176000.1300

Mũi vát mép 90° 
10.42.5506
369,000
PCE

176000.1400

Mũi vát mép 90° 
11.52.8568
385,000
PCE

176000.1500

Mũi vát mép 90° 
12.42.8568
404,000
PCE

176000.1600

Mũi vát mép 90° 
13.42.9568
432,000
PCE

176000.1700

Mũi vát mép 90° 
153.26010
455,000
PCE

176000.1800

Mũi vát mép 90° 
16.53.26010
484,000
PCE

176000.1900

Mũi vát mép 90° 
193.56310
658,000
PCE

176000.2000

Mũi vát mép 90° 
20.53.56310
680,000
PCE

176000.2100

Mũi vát mép 90° 
233.86710
880,000
PCE

176000.2200

Mũi vát mép 90° 
253.86710
932,000
PCE

176000.2300

Mũi vát mép 90° 
263.86710
PCE

176000.2400

Mũi vát mép 90° 
2847112
PCE

176000.2500

Mũi vát mép 90° 
304.27112
PCE

176000.2600

Mũi vát mép 90° 
314.27112
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 90° FUTURO

             

HSS, cylinder(without flat, HA), from 8 mm with three-surface grind, DIN 335C, countersink angle 90°, number of teeth 3

Application
For general use.

Shank:
4 mm...6 mm: without three-surface grind
8 mm...12 mm: with three-surface grind


Tolerance d: z9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4.31.3404
201,000
PCE
51.5404
202,000
PCE
5.31.5404
202,000
PCE
5.81.5455
206,000
PCE
61.5455
206,000
PCE
6.31.5455
208,000
PCE
71.8506
224,000
PCE
7.31.8506
224,000
PCE
82506
226,000
PCE
8.32506
238,000
PCE
9.42.2506
267,000
PCE
102.5506
273,000
PCE
10.42.5506
283,000
PCE
11.52.8568
379,000
PCE
12.42.8568
381,000
PCE
13.42.9568
414,000
PCE
153.26010
432,000
PCE
16.53.26010
459,000
PCE
193.56310
600,000
PCE
20.53.56310
607,000
PCE
233.86710
773,000
PCE
253.86710
787,000
PCE
263.86710
PCE
2847112
PCE
304.27112
PCE
314.27112
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges

             

special coating, HSS, coated, extreme unequal pitch, three-surface grind, countersink angle 90°, number of teeth 3

Application
For making exact, round 90° countersinks.

Is part of:
176515 Assortment of countersinks 90° BECK EUC speed, 5-part
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4.31.3404
798,000
PCE
61.5455
858,000
PCE
6.31.5455
868,000
PCE
82506
941,000
PCE
8.32506
959,000
PCE
102.5506
972,000
PCE
10.42.5506
972,000
PCE
11.52.8568
PCE
12.42.8568
PCE
153.26010
PCE
16.53.26010
PCE
193.56310
PCE
20.53.56310
PCE
233.86710
PCE
253.86710
PCE
314.27112
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed

              

special coating, HSS, coated, extreme unequal pitch, cylinder(without flat, HA), DIN 335C, countersink angle 90°, number of teeth 3

Application
For making exact, round 90° countersinks.

Is part of:
176520 Assortment of countersinks 90° BECK EUC-Speed, 5-pieces

Tolerance: d2:h9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4.31.3404
724,000
PCE
61.5455
775,000
PCE
6.31.5455
785,000
PCE
82506
855,000
PCE
8.32506
870,000
PCE
102.5506
884,000
PCE
10.42.5506
887,000
PCE
11.52.8568
PCE
12.42.8568
PCE
153.26010
PCE
16.53.26010
PCE
193.56310
PCE
20.53.56310
PCE
233.86710
PCE
253.86710
PCE
314.27112
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed long

              

special coating, HSS, coated, extreme unequal pitch, cylinder(without flat, HA), DIN 335C, countersink angle 90°, number of teeth 3

Application
For making exact, round 90° countersinks.


Tolerance: d2:h9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.31.51045
PCE
8.321056
PCE
10.42.51076
PCE
12.42.81088
PCE
16.53.211110
PCE
20.53.511410
PCE
253.811810
PCE
314.214012
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 90°

              

HSS, TiN coating, cylinder(without flat, HA), from 8 mm with three-surface grind, DIN 335C, countersink angle 90°, number of teeth 3

Application
Especially suitable for aluminium and aluminium alloys.

Shank:
4 mm...6 mm: without three-surface grind
8 mm...12 mm: with three-surface grind


Is part of:
176540 Assortment of countersinks 90°

Tolerance d: z9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176030.0100

Mũi vát mép 90° 
51.5404
749,000
PCE

176030.0200

Mũi vát mép 90° 
6.31.5455
755,000
PCE

176030.0300

Mũi vát mép 90° 
7.31.8506
876,000
PCE

176030.0400

Mũi vát mép 90° 
82506
858,000
PCE

176030.0500

Mũi vát mép 90° 
8.32506
861,000
PCE

176030.0600

Mũi vát mép 90° 
102.5506
PCE

176030.0700

Mũi vát mép 90° 
10.42.5506
PCE

176030.0800

Mũi vát mép 90° 
12.42.8568
PCE

176030.0900

Mũi vát mép 90° 
153.26010
PCE

176030.1000

Mũi vát mép 90° 
16.53.26010
PCE

176030.1100

Mũi vát mép 90° 
20.53.56310
PCE

176030.1200

Mũi vát mép 90° 
233.86710
PCE

176030.1300

Mũi vát mép 90° 
253.86710
PCE

176030.1400

Mũi vát mép 90° 
314.27112
PCE