Lưỡi dao lăn nhám

Lưỡi dao lăn nhám SUPERTOOL

It has a TiN (titanium nitride) coating, which extends its life and is economical.

Used for: 

3057429 Dao lăn nhám SUPERTOOL


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng TypeBước nhám (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

3057534.001

Lưỡi dao lăn nhám SUPERTOOL - 1.5 mm

BL + BR1.5
1,754,000
PAIR

3057534.002

Lưỡi dao lăn nhám SUPERTOOL - 1.2 mm

BL + BR1.2
1,754,000
PAIR

3057534.003

Lưỡi dao lăn nhám SUPERTOOL - 1.0 mm

BL + BR1.0
1,754,000
PAIR

3057534.004

Lưỡi dao lăn nhám SUPERTOOL - 0.8 mm

BL + BR0.8
1,754,000
PAIR

3057534.005

Lưỡi dao lăn nhám SUPERTOOL - 0.6 mm

BL + BR0.6
1,754,000
PAIR

Xem thêm >>


Lưỡi dao lăn nhám QUICK

For metals, copper , brass, aluminium, plastic.
Ø 8.9 mm (width 2.5 mm, drill hole 4 mm), PM steel, ground, best quality, high concentricity.

 

Dùng cho thân dao lăn nhám: 

375050 Knurl milling tool QUICK


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng TypeBước nhám (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

375230.0100

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.3 mm

AA, 90°0.3
741,000
PCE

375230.0200

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.4 mm

AA, 90°0.4
741,000
PCE

375230.0300

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.5 mm

AA, 90°0.5
741,000
PCE

375230.0400

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.6 mm

AA, 90°0.6
741,000
PCE

375230.0500

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.8 mm

AA, 90°0.8
741,000
PCE

375230.0600

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 1.0 mm

AA, 90°1.0
741,000
PCE

375230.0800

Lưỡi dao lăn nhám chéo - trái Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.4 mm

15°L0.4
741,000
PCE

375230.0900

Lưỡi dao lăn nhám chéo - trái Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.5 mm

15°L0.5
742,000
PCE

375230.1000

Lưỡi dao lăn nhám chéo - trái Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.6 mm

15°L0.6
744,000
PCE

375230.1100

Lưỡi dao lăn nhám chéo - trái Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.8 mm

15°L0.8
741,000
PCE

375230.1200

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - trái Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 1.0 mm

15°L1.0
742,000
PCE

375230.1400

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - phải Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.4 mm

15°R0.4
741,000
PCE

375230.1500

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - phải Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.5 mm

15°R0.5
741,000
PCE

375230.1600

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - phải Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.6 mm

15°R0.6
741,000
PCE

375230.1700

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - phải Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.8 mm

15°R0.8
742,000
PCE

375230.1800

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - phải Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 1.0 mm

15°R1.0
742,000
PCE

375230.1900

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - trái Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.3 mm

30°L0.3
741,000
PCE

375230.2000

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - trái Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.4 mm

30°L0.4
741,000
PCE

375230.2100

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - trái Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.5 mm

30°L0.5
741,000
PCE

375230.2200

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - trái Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.6 mm

30°L0.6
741,000
PCE

375230.2300

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - trái Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.8mm

30°L0.8
742,000
PCE

375230.2400

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - trái Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 1 mm

30°L1.0
741,000
PCE

375230.2500

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - phải Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.3

30°R0.3
741,000
PCE

375230.2600

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - phải Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.4

30°R0.4
741,000
PCE

375230.2700

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - phải Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.5

30°R0.5
741,000
PCE

375230.2800

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - phải Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.6

30°R0.6
741,000
PCE

375230.2900

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - phải Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 0.8

30°R0.8
742,000
PCE

375230.3000

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30° - phải Ø 8.9 x2.5x 4 mm QUICK - 1.0

30°R1.0
741,000
PCE

Xem thêm >>


Lưỡi dao lăn nhám Inox, thép siêu cứng QUICK

For stainless, high-alloy and high-strength steel, as well as aluminium, brass, copper and plastics, when a high surface quality is to be achieved. Ø 8.9 mm QUICK-DUR (width 2.5 mm, drill hole 4 mm), PM steel, ground and QUICK-DUR coated, best quality, high concentricity.
 


AUSTRIA

Made in Austria

Mã & tên hàng TypeBước nhám (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

375240.0100

Lưỡi dao lăn nhám Inox thẳng Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.4mm

AA, 90°0.4
1,169,000
PCE

375240.0200

Lưỡi dao lăn nhám Inox thẳng Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.6 mm

AA, 90°0.6
1,169,000
PCE

375240.0300

Lưỡi dao lăn nhám Inox thẳng Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.8 mm

AA, 90°0.8
1,170,000
PCE

375240.0400

Lưỡi dao lăn nhám Inox thẳng Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 1.0 mm

AA, 90°1.0
1,169,000
PCE

375240.0500

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- trái Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.4 mm

15°L0.4
1,169,000
PCE

375240.0600

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- trái Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.6 mm

15°L0.6
1,169,000
PCE

375240.0700

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- trái Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.8 mm

15°L0.8
1,167,000
PCE

375240.0800

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- trái Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 1.0 mm

15°L1.0
1,169,000
PCE

375240.0900

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- phải Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.4 mm

15°R0.4
1,169,000
PCE

375240.1000

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- phải Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.6 mm

15°R0.6
1,167,000
PCE

375240.1100

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- phải Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.8 mm

15°R0.8
1,169,000
PCE

375240.1200

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- phải Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 1.0 mm

15°R1.0
1,169,000
PCE

375240.1300

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- trái Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.4 mm

30°L0.4
1,167,000
PCE

375240.1400

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- trái Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.6 mm

30°L0.6
1,169,000
PCE

375240.1500

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- trái Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.8 mm

30°L0.8
1,170,000
PCE

375240.1600

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- trái Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 1.0 mm

30°L1.0
1,169,000
PCE

375240.1700

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- phải Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.4 mm

30°R0.4
1,170,000
PCE

375240.1800

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- phải Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.6 mm

30°R0.6
1,167,000
PCE

375240.1900

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- phải Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 0.8 mm

30°R0.8
1,167,000
PCE

375240.2000

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- phải Ø8.9 x 2.5 x 4 mm QUICK - 1.0 mm

30°R1.0
1,167,000
PCE

Xem thêm >>


Lưỡi dao lăn nhám QUICK

For metalscopperbrassaluminiumplastics . Ø 14.5 mm (width 3 mm, drill hole 5 mm), PM steel, ground, best quality, high concentricity.

Dùng kèm dao lăn nhám:
374980 Knurl milling tool QUICK


AUSTRIA

Made in Austria

Mã & tên hàng TypeBước nhám (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

375250.0100

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.4 mm

AA, 90°0.4
888,000
PCE

375250.0200

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.5 mm

AA, 90°0.5
889,000
PCE

375250.0300

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.6 mm

AA, 90°0.6
889,000
PCE

375250.0400

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.8 mm

AA, 90°0.8
889,000
PCE

375250.0500

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.0 mm

AA, 90°1.0
888,000
PCE

375250.0600

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.2 mm

AA, 90°1.2
889,000
PCE

375250.0800

Lưỡi dao lăn nhám chéo - trái Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.5 mm

15°L0.5
888,000
PCE

375250.0900

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - trái Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.6 mm

15°L0.6
889,000
PCE

375250.1000

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - trái Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.8 mm

15°L0.8
889,000
PCE

375250.1100

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- trái Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.0 mm

15°L1.0
888,000
PCE

375250.1200

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - trái Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.2 mm

15°L1.2
889,000
PCE

375250.1400

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - phải Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.5 mm

15°R0.5
889,000
PCE

375250.1500

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - phải Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.6 mm

15°R0.6
888,000
PCE

375250.1600

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - phải Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.8 mm

15°R0.8
889,000
PCE

375250.1700

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - phải Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.0 mm

15°R1.0
888,000
PCE

375250.1800

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15° - phải Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.2 mm

15°R1.2
888,000
PCE

375250.1900

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- trái Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.4 mm

30°L0.4
888,000
PCE

375250.2000

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- trái Ø 14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.5 mm

30°L0.5
889,000
PCE

Xem thêm >>


Lưỡi dao lăn nhám Inox, thép siêu cứng QUICK

For stainless, high alloy and high-strength steel, as well as aluminiumbrasscopperplastics, when a high surface quality is to be achieved. Ø 14.5 mm QUICK-DUR (width 3 mm, drill hole 5 mm), PM steel, ground and QUICK-DUR coated, best quality, high concentricity.


Dùng kèm dao lăn nhám:
374980 Knurl milling tool QUICK


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng TypeBước nhám (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

375260.0100

Lưỡi dao lăn nhám Inox thẳng Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.6 mm

AA, 90°0.6
1,317,000
PCE

375260.0200

Lưỡi dao lăn nhám Inox thẳng Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.8 mm

AA, 90°0.8
1,320,000
PCE

375260.0300

Lưỡi dao lăn nhám Inox thẳng Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.0 mm

AA, 90°1
1,318,000
PCE

375260.0400

Lưỡi dao lăn nhám Inox thẳng Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.2 mm

90°1.2
1,318,000
PCE

375260.0500

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- trái Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.6 mm

15°L0.6
1,320,000
PCE

375260.0600

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- trái Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.8 mm

15°L0.8
1,320,000
PCE

375260.0700

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- trái Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.0 mm

15°L1
1,318,000
PCE

375260.0800

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- trái Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.2 mm

15°L1.2
1,320,000
PCE

375260.0900

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- phải Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.6 mm

15°R0.6
1,318,000
PCE

375260.1000

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- phải Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.8 mm

15°R0.8
1,318,000
PCE

375260.1100

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- phải Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.0 mm

15°R1
1,320,000
PCE

375260.1200

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 15°- phải Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.2 mm

15°R1.2
1,318,000
PCE

375260.1300

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- trái Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.6 mm

30°L0.6
1,318,000
PCE

375260.1400

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- trái Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.8 mm

30°L0.8
1,320,000
PCE

375260.1500

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- trái Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1 mm

30°L1
1,320,000
PCE

375260.1600

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- trái Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.2 mm

30°L1.2
1,320,000
PCE

375260.1700

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- phải Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.6 mm

30°R0.6
1,317,000
PCE

375260.1800

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- phải Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 0.8 mm

30°R0.8
1,317,000
PCE

375260.1900

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- phải Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1 mm

30°R1
1,320,000
PCE

375260.2000

Lưỡi dao lăn nhám Inox chéo 30°- phải Ø14.5 x 3 x 5 mm QUICK - 1.2 mm

30°R1.2
1,317,000
PCE

Xem thêm >>


Lưỡi dao lăn nhám QUICK

For metals, copper , brass, aluminium, plastics . Ø 21.5 mm (width 5 mm, drill hole 8 mm), PM steel, ground, best quality, high concentricity.

Appropriate tool holders:
375000 Knurl milling tool QUICK
 


AUSTRIA

Made in Austria

Mã & tên hàng TypeBước nhám (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

375270.0100

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.5 mm

AA, 90°0.5
1,095,000
PCE

375270.0200

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.6 mm

AA, 90°0.6
1,096,000
PCE

375270.0300

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.8 mm

AA, 90°0.8
1,097,000
PCE

375270.0400

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1.0 mm

AA, 90°1
1,099,000
PCE

375270.0500

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1.2 mm

AA, 90°1.2
1,096,000
PCE

375270.0600

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1.5 mm

AA, 90°1.5
1,095,000
PCE

375270.0700

Lưỡi dao lăn nhám thẳng Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 2 mm

AA, 90°2
1,095,000
PCE

375270.0800

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.5 mm

15°L0.5
1,096,000
PCE

375270.0900

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.6 mm

15°L0.6
1,096,000
PCE

375270.1000

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.8 mm

15°L0.8
1,096,000
PCE

375270.1100

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1.0 mm

15°L1
1,096,000
PCE

375270.1200

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1.2 mm

15°L1.2
1,095,000
PCE

375270.1300

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1.5 mm

15°L1.5
1,095,000
PCE

375270.1400

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 2 mm

15°L2
1,096,000
PCE

375270.1500

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- phải Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.5 mm

15°R0.5
1,096,000
PCE

375270.1600

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- phải Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.6 mm

15°R0.6
1,095,000
PCE

375270.1700

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- phải Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.8 mm

15°R0.8
1,095,000
PCE

375270.1800

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- phải Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1.0 mm

15°R1
1,096,000
PCE

375270.1900

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- phải Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1.0 mm

15°R1.2
1,097,000
PCE

375270.2000

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- phải Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1.5 mm

15°R1.5
1,095,000
PCE

375270.2100

Lưỡi dao lăn nhám chéo 15°- phải Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 2.0 mm

15°R2
1,093,000
PCE

375270.2200

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.5 mm

30°L0.5
1,096,000
PCE

375270.2300

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.6 mm

30°L0.6
1,096,000
PCE

375270.2400

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.8 mm

30°L0.8
1,096,000
PCE

375270.2500

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1 mm

30°L1
1,096,000
PCE

375270.2600

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1.2 mm

30°L1.2
1,093,000
PCE

375270.2700

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 1.5 mm

30°L1.5
1,093,000
PCE

375270.2800

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- trái Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 2 mm

30°L2
1,093,000
PCE

375270.2900

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- phải Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.5 mm

30°R0.5
1,096,000
PCE

375270.3000

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- phải Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.6 mm

30°R0.6
1,096,000
PCE

375270.3100

Lưỡi dao lăn nhám chéo 30°- phải Ø21.5 x 5 x 8 mm QUICK - 0.8 mm

30°R0.8
1,097,000