Kìm đa năng

Kìm đa năng WIHA

Lowers your costs
Durable thanks to high-quality chrome-plated pliers surface against rust.

Protects your health
Special joint construction DynamicJoint® reduces the effort required when cutting.

Increases your efficiency
Safe and non-slip gripping in all common work situations.

DIN ISO 5746.
Application
Universal pliers for gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables.

 

tag: 26710

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

26704.005

Kìm đa năng WIHA

2002
440,000 PCE

Kìm đa năng FACOM-340000

187.CPE - Kìm điện đa năng FACOM -# 340000 chuẩn DIN ISO 5746, chế tạo bằng thép hợp kim siêu cứng 61 - 63HRC. Kìm có cơ cấu thường mở, không bị mỏi khi thao tác với tần suất cao.

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

340000.0150

Kìm đa năng FACOM-340000

165piano wire 1.6
852,000 PCE

340000.0250

Kìm đa năng FACOM-340000

185piano wire 1.8
884,000 PCE

340000.0350

Kìm đa năng FACOM-340000

205piano wire 2.0
1,066,000 PCE

Kìm đa năng FACOM SLS-340004

Facom 187.CPE SLS, sản phẩm được trang bị giải pháp đính kèm FACOM SLS, ngăn ngừa nguy cơ rơi. giữ tính khoa học của việc sử dụng công cụ. DIN ISO 5746, thép crom-molybdenum-vanadi, mạ crôm. Lưỡi cắt rất cứng (độ cứng 61 - 63 HRC), phù hợp với mọi loại dây; lớp phủ khoa học, với lò xo áp suất mở.

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

340004.0100

Kìm đa năng FACOM SLS-340004

165piano wire 1.6
1,608,000 PCE

340004.0200

Kìm đa năng FACOM SLS-340004

185piano wire 1.8
1,639,000 PCE

Kìm đa năng KNIPEX-340018

Knipex 0205, DIN ISO 5746, thép công cụ đặc biệt cao cấp, được rèn, làm cứng. mạ crôm, với khớp được tối ưu hóa thiết kế, có nghĩa là lực tác động ít hơn 35%. Độ cứng cạnh cắt khoảng. 63 HRC, phù hợp với mọi loại dây; tay cầm với vỏ bọc đa thành dày

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

340018.0100

Kìm đa năng KNIPEX-340018

180piano wire 2.0
876,000 PCE

340018.0200

Kìm đa năng KNIPEX-340018

200piano wire 2.2
972,000 PCE

340018.0300

Kìm đa năng KNIPEX-340018

225piano wire 2.5
1,112,000 PCE

Kìm đa năng KNIPEX-340020

Knipex 0305, DIN ISO 5746, bằng thép đặc biệt, được rèn, làm cứng bằng dầu, mạ crôm, các cạnh cắt được làm cứng tự động, độ cứng cạnh cắt xấp xỉ. 60 HRC, cho dây mềm và cứng; tay cầm với vỏ bọc đa thành dày.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

340020.0100

Kìm đa năng KNIPEX 140 mm

1401.8
641,000 PCE

340020.0200

Kìm đa năng KNIPEX 160 mm

1602
670,000 PCE

340020.0300

Kìm đa năng KNIPEX 180 mm

1802.2
727,000 PCE

340020.0400

Kìm đa năng KNIPEX 200 mm

2002.5
838,000 PCE

Kìm đa năng KNIPEX-340030

Knipex 0302, DIN ISO 5746, thép công cụ đặc biệt, được rèn, làm cứng bằng dầu, đầu được đánh bóng, các cạnh cắt được làm cứng tự động, độ cứng cạnh cắt. 60 HRC, cho dây mềm và cứng; tay cầm với vỏ bọc đa thành dày.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

340030.0100

Kìm đa năng KNIPEX 160 mm

1602
578,000 PCE

340030.0200

Kìm đa năng KNIPEX 180 mm

1802.2
601,000 PCE

340030.0300

Kìm đa năng KNIPEX 200 mm

2002.5
700,000 PCE

Kìm đa năng KNIPEX

Exceptionally handy: ideal when working in confined areas thanks to slim head design and pointed jaws (highly anti-twist). Gripping surfaces with special convex contour on one side for secure gripping of flat parts. Milled groove in the gripping area permits small parts such as nails, pins and bolts to be held and pulled. The reliable and diverse combination pliers when out and about. Easy cutting thanks to the high leverage joint. With cutting edges for soft, medium-hard and hard wire. Long service life and stable tips. Forged from special high grade tool steel, manifold oil-hardened
Pliers chrome-plated, handles with multi-component covers

 

tag: 0825145

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

340032.0100

Kìm đa năng KNIPEX 145 mm

1452
814,000 PCE

Kìm đa năng KNIPEX-340040

Knipex 0301, DIN ISO 5746, bằng thép công cụ đặc biệt, được rèn, làm cứng bằng dầu, đầu được đánh bóng, các cạnh cắt được làm cứng thêm, độ cứng cạnh cắt. 60 HRC, cho dây mềm và cứng; tay cầm bọc nhựa.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

340040.0100

Kìm đa năng KNIPEX 140 mm

1401.8
440,000 PCE

340040.0200

Kìm đa năng KNIPEX 160 mm

1602
452,000 PCE

340040.0300

Kìm đa năng KNIPEX 180 mm

1802.2
484,000 PCE

340040.0400

Kìm đa năng KNIPEX 200 mm

2002.5
569,000 PCE

Kìm đa năng FUTURO-340053

Được làm bằng thép cường độ cao, mạ crôm, cạnh cắt cực dài cho cáp phẳng và tròn, với tay cầm hai thành phần tiện dụng.

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

340053.0100

Kìm đa năng FUTURO 180 mm

1802.5
737,000 PCE

340053.0200

Kìm đa năng FUTURO 200 mm

2002.8
813,000 PCE

Kìm đa năng FUTURO-340057

Được làm bằng thép cường độ cao, mạ crôm, cạnh cắt cực dài cho cáp phẳng và tròn, với tay cầm hai thành phần tiện dụng.

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

340057.0100

Kìm đa năng FUTURO 160 mm

1602
591,000 PCE

340057.0200

Kìm đa năng FUTURO 180 mm

1802.2
688,000 PCE

340057.0300

Kìm đa năng FUTURO 200 mm

2002.5
782,000 PCE

Kìm đa năng NERIOX-340063

Thép công cụ, đầu được đánh bóng, cạnh cắt cực dài cho cáp phẳng và tròn, với tay cầm hai thành phần tiện dụng.

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

340063.0100

Kìm đa năng NERIOX 160 mm

1601.8
475,000 PCE

340063.0200

Kìm đa năng NERIOX 180 mm

1802
529,000 PCE

340063.0300

Kìm đa năng NERIOX 200 mm

2002.2
600,000 PCE

Kìm đa năng NERIOX-340064

Thép công cụ, đầu đánh bóng, cạnh cắt cực dài cho cáp phẳng và tròn, tay cầm bọc nhựa.

Mã & tên hàng Dài (mm)Khả năng cắt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

340064.0100

Kìm đa năng NERIOX 160 mm

1601.8
410,000 PCE

340064.0200

Kìm đa năng NERIOX 180 mm

1802
456,000 PCE