Dụng cụ doa

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design

            

HSS-E, left-twist grooved, right-cutting, cutting tolerance 0/+0.003…0/+0.005, cylinder(without flat, HA), number of teeth 4-6, DIN 212B

Designs:
0.98 mm...1.02 mm: Teeth 4 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
1.48 mm...3 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
3.01 mm...6 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,004
6.01 mm...10.02 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,005

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu doa d1 (mm)Đầu kẹp d2 (mm)Phần doa dài l2 (mm)Chiều dài l1 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

181750.0100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

0.980.98738
586,000

181750.0200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

0.990.99738
586,000

181750.0300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

11738
584,000

181750.0400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.011.01738
584,000

181750.0500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.021.02738
586,000

181750.0600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.481.481040
542,000

181750.0700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.491.491040
542,000

181750.0800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.51.51040
542,000

181750.0900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.511.511040
542,000

181750.1000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.521.521040
545,000

181750.1100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.981.981249
543,000

181750.1200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.991.991249
542,000

181750.1300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

221249
543,000

181750.1400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.012.011249
543,000

181750.1500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.022.021249
543,000

181750.1600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.482.481857
501,000

181750.1700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.492.491857
501,000

181750.1800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.52.51857
501,000

181750.1900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.512.511857
501,000

181750.2000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.522.521857
501,000

181750.2100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.982.981857
501,000

181750.2200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.992.991857
501,000

181750.2300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

331857
501,000

181750.2400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

3.013.011857
501,000

181750.2500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

3.023.021857
501,000

181750.2600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

3.9841975
524,000

181750.2700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

3.9941975
524,000

181750.2800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

441975
524,000

181750.2900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

4.0141975
524,000

181750.3000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

4.0241975
523,000

181750.3100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

4.9852386
543,000

181750.3200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

4.9952386
543,000

181750.3300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

552386
545,000

181750.3400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

5.0152386
543,000

181750.3500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

5.0252386
543,000

181750.3600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

5.98628101
578,000

181750.3700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

5.99628101
576,000

181750.3800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

6628101
578,000

181750.3900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

6.01628101
576,000

181750.4000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

6.02628101
576,000

181750.4100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

6.98731109
631,000

181750.4200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

6.99731109
631,000

181750.4300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

7731109
632,000

181750.4400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

7.01731109
631,000

181750.4500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

7.02731109
632,000

181750.4600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

7.98833117
714,000

181750.4700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

7.99833117
713,000

181750.4800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

8833117
713,000

181750.4900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

8.01833117
714,000

181750.5000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

8.02833117
713,000

181750.5100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

8.98936125
747,000

181750.5200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

8.99936125
748,000

181750.5300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

9936125
748,000

181750.5400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

9.01936125
748,000

181750.5500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

9.02936125
748,000

181750.5600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

9.981038133
836,000

181750.5700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

9.991038133
836,000

181750.5800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

101038133
836,000

181750.5900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

10.011038133
836,000

181750.6000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

10.021038133
836,000

Xem thêm >>

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design

            

HSS-E, left-twist grooved, right-cutting, cutting tolerance 0/+0.003…0/+0.005, cylinder(without flat, HA), number of teeth 4-8, DIN 212B

Designs:
0.60 mm...1.05 mm: Teeth 4 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
1.06 mm...3.00 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
3.01 mm...6.00 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,004
6.01 mm...12.50 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,005
12.51 mm...16.15 mm: Teeth 8 / Tolerance d1: 0 / + 0,005


Increment: From 0.60 ... 16.15 mm every 0.01 mm.

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu doa d1 (mm)Đầu kẹp d2 (mm)Phần doa dài l2 (mm)Chiều dài l1 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

181810.0005

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.60.6733
727,000

181810.0010

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.610.6733
727,000

181810.0015

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.620.6733
727,000

181810.0020

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.630.6733
727,000

181810.0025

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.640.6733
727,000

181810.0030

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.650.6733
727,000

181810.0035

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.660.6733
727,000

181810.0040

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.670.6733
728,000

181810.0045

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.680.6733
727,000

181810.0050

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.690.6733
732,000

181810.0055

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.70.6733
727,000

181810.0060

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.710.6733
727,000

181810.0065

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.720.6733
727,000

181810.0070

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.730.6733
727,000

181810.0075

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.740.6733
727,000

181810.0080

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.750.6733
727,000

181810.0085

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.760.6733
727,000

181810.0090

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.770.6733
727,000

181810.0095

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.780.6733
727,000

181810.0100

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.790.6733
727,000

181810.0105

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.80.8738
727,000

181810.0110

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.810.8738
727,000

181810.0115

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.820.8738
727,000

181810.0120

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.830.8738
727,000

181810.0125

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.840.8738
727,000

181810.0130

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.850.8738
727,000

181810.0135

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.860.8738
676,000

181810.0140

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.870.8738
676,000

181810.0145

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.880.8738
676,000

181810.0150

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.890.8738
676,000

181810.0155

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.90.8738
676,000

181810.0160

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.910.8738
676,000

181810.0165

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.920.8738
676,000

181810.0170

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.930.8738
676,000

181810.0175

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.940.8738
676,000

181810.0180

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.950.8738
676,000

181810.0185

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.960.8738
676,000

181810.0190

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.970.8738
676,000

181810.0195

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.980.8738
676,000

181810.0200

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.990.8738
676,000

181810.0205

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

10.8738
676,000

181810.0210

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.010.8738
676,000

181810.0215

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.020.8738
676,000

181810.0220

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.030.8738
676,000

181810.0225

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.040.8738
676,000

181810.0230

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.050.8738
676,000

181810.0235

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.060.8738
632,000

181810.0240

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.071.071040
632,000

181810.0245

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.081.071040
635,000

181810.0250

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.091.071040
632,000

181810.0255

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.11.071040
632,000

181810.0260

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.111.071040
633,000

181810.0265

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.121.071040
632,000

181810.0270

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.131.071040
637,000

181810.0275

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.141.071040
632,000

181810.0280

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.151.071040
632,000

181810.0285

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.161.071040
632,000

181810.0290

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.171.071040
633,000

181810.0295

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.181.071040
632,000

181810.0300

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.191.071040
632,000

181810.0305

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.21.071040
632,000

181810.0310

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.211.071040
632,000

181810.0315

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.221.071040
632,000

181810.0320

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.231.071040
632,000

181810.0325

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.241.071040
632,000

181810.0330

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.251.071040
632,000

181810.0335

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.261.071040
632,000

181810.0340

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.271.071040
632,000

181810.0345

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.281.071040
632,000

181810.0350

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.291.071040
632,000

181810.0355

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.31.071040
632,000

181810.0360

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.311.071040
632,000

181810.0365

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.321.071040
633,000

181810.0370

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.331.071040
632,000

181810.0375

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.341.071040
633,000

181810.0380

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.351.071040
633,000

181810.0385

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.361.071040
635,000

181810.0390

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.371.071040
632,000

181810.0395

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.381.071040
632,000

181810.0400

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.391.071040
632,000

181810.0405

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.41.071040
632,000

181810.0410

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.411.071040
632,000

181810.0415

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.421.071040
632,000

181810.0420

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.431.071040
633,000

181810.0425

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.441.071040
632,000

181810.0430

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.451.451043
632,000

181810.0435

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.461.451043
633,000

181810.0440

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.471.451043
632,000

181810.0445

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.481.451043
632,000

181810.0450

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.491.451043
632,000

181810.0455

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.51.451043
633,000

181810.0460

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.511.451043
632,000

181810.0465

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.521.451043
632,000

181810.0470

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.531.451043
632,000

181810.0475

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.541.451043
633,000

181810.0480

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.551.451043
632,000

181810.0485

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.561.451043
632,000

181810.0490

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.571.451043
633,000

181810.0495

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.581.451043
632,000

181810.0500

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.591.451043
632,000

181810.0505

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.61.451043
632,000

181810.0510

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.611.451043
633,000

181810.0515

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.621.451043
633,000

181810.0520

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.631.451043
633,000

181810.0525

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.641.451043
632,000

181810.0530

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.651.451043
633,000

181810.0535

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.661.451043
641,000

181810.0540

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.671.451043
633,000

181810.0545

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.681.451043
633,000

181810.0550

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.691.451043
633,000

181810.0555

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.71.451043
633,000

181810.0560

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.711.451043
632,000

181810.0565

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.721.451043
632,000

181810.0570

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.731.451043
633,000

181810.0575

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.741.451043
632,000

181810.0580

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.751.451043
632,000

181810.0585

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.761.451043
633,000

181810.0590

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.771.451043
633,000

181810.0595

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.781.451043
632,000

181810.0600

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.791.451043
632,000

181810.0605

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.81.81249
633,000

181810.0610

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.811.81249
633,000

181810.0615

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.821.81249
633,000

181810.0620

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.831.81249
632,000

181810.0625

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.841.81249
633,000

181810.0630

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.851.81249
633,000

181810.0635

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.861.81249
633,000

181810.0640

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.871.81249
633,000

181810.0645

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.881.81249
633,000

181810.0650

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.891.81249
632,000

181810.0655

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.91.81249
633,000

181810.0660

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.911.81249
633,000