Dụng cụ doa

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design

            

HSS-E, left-twist grooved, right-cutting, cutting tolerance 0/+0.003…0/+0.005, cylinder(without flat, HA), number of teeth 4-6, DIN 212B

Designs:
0.98 mm...1.02 mm: Teeth 4 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
1.48 mm...3 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
3.01 mm...6 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,004
6.01 mm...10.02 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,005


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu doa d1 (mm)Đầu kẹp d2 (mm)Phần doa dài l2 (mm)Chiều dài l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

181750.0100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

0.980.98738
560,000

181750.0200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

0.990.99738
559,000

181750.0300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

11738
559,000

181750.0400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.011.01738
559,000

181750.0500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.021.02738
560,000

181750.0600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.481.481040
520,000

181750.0700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.491.491040
520,000

181750.0800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.51.51040
520,000

181750.0900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.511.511040
520,000

181750.1000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.521.521040
521,000

181750.1100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.981.981249
520,000

181750.1200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

1.991.991249
520,000

181750.1300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

221249
520,000

181750.1400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.012.011249
520,000

181750.1500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.022.021249
520,000

181750.1600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.482.481857
478,000

181750.1700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.492.491857
480,000

181750.1800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.52.51857
480,000

181750.1900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.512.511857
480,000

181750.2000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.522.521857
478,000

181750.2100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.982.981857
480,000

181750.2200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

2.992.991857
480,000

181750.2300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

331857
480,000

181750.2400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

3.013.011857
480,000

181750.2500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

3.023.021857
480,000

181750.2600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

3.9841975
501,000

181750.2700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

3.9941975
501,000

181750.2800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

441975
501,000

181750.2900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

4.0141975
501,000

181750.3000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

4.0241975
501,000

181750.3100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

4.9852386
521,000

181750.3200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

4.9952386
521,000

181750.3300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

552386
521,000

181750.3400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

5.0152386
521,000

181750.3500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

5.0252386
521,000

181750.3600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

5.98628101
553,000

181750.3700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

5.99628101
551,000

181750.3800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

6628101
553,000

181750.3900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

6.01628101
551,000

181750.4000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

6.02628101
551,000

181750.4100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

6.98731109
605,000

181750.4200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

6.99731109
605,000

181750.4300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

7731109
606,000

181750.4400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

7.01731109
605,000

181750.4500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

7.02731109
606,000

181750.4600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

7.98833117
683,000

181750.4700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

7.99833117
681,000

181750.4800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

8833117
681,000

181750.4900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

8.01833117
683,000

181750.5000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

8.02833117
681,000

181750.5100

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

8.98936125
715,000

181750.5200

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

8.99936125
715,000

181750.5300

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

9936125
715,000

181750.5400

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

9.01936125
715,000

181750.5500

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

9.02936125
715,000

181750.5600

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

9.981038133
800,000

181750.5700

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

9.991038133
800,000

181750.5800

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

101038133
800,000

181750.5900

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

10.011038133
800,000

181750.6000

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design 

10.021038133
800,000

Xem thêm >>


Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design

            

HSS-E, left-twist grooved, right-cutting, cutting tolerance 0/+0.003…0/+0.005, cylinder(without flat, HA), number of teeth 4-8, DIN 212B

Designs:
0.60 mm...1.05 mm: Teeth 4 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
1.06 mm...3.00 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
3.01 mm...6.00 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,004
6.01 mm...12.50 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,005
12.51 mm...16.15 mm: Teeth 8 / Tolerance d1: 0 / + 0,005


Increment: From 0.60 ... 16.15 mm every 0.01 mm.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu doa d1 (mm)Đầu kẹp d2 (mm)Phần doa dài l2 (mm)Chiều dài l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

181810.0005

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.60.6733
696,000

181810.0010

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.610.6733
696,000

181810.0015

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.620.6733
696,000

181810.0020

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.630.6733
696,000

181810.0025

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.640.6733
696,000

181810.0030

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.650.6733
696,000

181810.0035

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.660.6733
696,000

181810.0040

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.670.6733
697,000

181810.0045

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.680.6733
696,000

181810.0050

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.690.6733
701,000

181810.0055

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.70.6733
696,000

181810.0060

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.710.6733
696,000

181810.0065

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.720.6733
696,000

181810.0070

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.730.6733
696,000

181810.0075

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.740.6733
696,000

181810.0080

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.750.6733
696,000

181810.0085

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.760.6733
696,000

181810.0090

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.770.6733
696,000

181810.0095

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.780.6733
696,000

181810.0100

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.790.6733
696,000

181810.0105

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.80.8738
696,000

181810.0110

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.810.8738
696,000

181810.0115

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.820.8738
696,000

181810.0120

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.830.8738
696,000

181810.0125

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.840.8738
696,000

181810.0130

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.850.8738
696,000

181810.0135

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.860.8738
647,000

181810.0140

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.870.8738
647,000

181810.0145

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.880.8738
647,000

181810.0150

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.890.8738
647,000

181810.0155

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.90.8738
647,000

181810.0160

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.910.8738
647,000

181810.0165

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.920.8738
647,000

181810.0170

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.930.8738
647,000

181810.0175

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.940.8738
647,000

181810.0180

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.950.8738
647,000

181810.0185

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.960.8738
647,000

181810.0190

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.970.8738
647,000

181810.0195

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.980.8738
647,000

181810.0200

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

0.990.8738
647,000

181810.0205

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

10.8738
647,000

181810.0210

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.010.8738
647,000

181810.0215

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.020.8738
647,000

181810.0220

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.030.8738
647,000

181810.0225

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.040.8738
647,000

181810.0230

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.050.8738
647,000

181810.0235

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.060.8738
606,000

181810.0240

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.071.071040
606,000

181810.0245

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.081.071040
608,000

181810.0250

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.091.071040
606,000

181810.0255

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.11.071040
606,000

181810.0260

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.111.071040
607,000

181810.0265

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.121.071040
606,000

181810.0270

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.131.071040
611,000

181810.0275

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.141.071040
606,000

181810.0280

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.151.071040
606,000

181810.0285

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.161.071040
606,000

181810.0290

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.171.071040
607,000

181810.0295

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.181.071040
606,000

181810.0300

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.191.071040
606,000

181810.0305

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.21.071040
606,000

181810.0310

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.211.071040
606,000

181810.0315

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.221.071040
606,000

181810.0320

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.231.071040
606,000

181810.0325

Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design 

1.241.071040
606,000