Dụng cụ doa

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design

            

HSS-E, left-twist grooved, right-cutting, cutting tolerance 0/+0.003…0/+0.005, cylinder(without flat, HA), number of teeth 4-6, DIN 212B

Designs:
0.98 mm...1.02 mm: Teeth 4 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
1.48 mm...3 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
3.01 mm...6 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,004
6.01 mm...10.02 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,005


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu doa d1 (mm)Đầu kẹp d2 (mm)Phần doa dài l2 (mm)Chiều dài l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.980.98738
576,000
PCE
0.990.99738
576,000
PCE
11738
576,000
PCE
1.011.01738
575,000
PCE
1.021.02738
577,000
PCE
1.481.481040
534,000
PCE
1.491.491040
536,000
PCE
1.51.51040
534,000
PCE
1.511.511040
534,000
PCE
1.521.521040
537,000
PCE
1.981.981249
536,000
PCE
1.991.991249
534,000
PCE
221249
536,000
PCE
2.012.011249
536,000
PCE
2.022.021249
536,000
PCE
2.482.481857
493,000
PCE
2.492.491857
493,000
PCE
2.52.51857
493,000
PCE
2.512.511857
494,000
PCE
2.522.521857
493,000
PCE
2.982.981857
494,000
PCE
2.992.991857
494,000
PCE
331857
493,000
PCE
3.013.011857
493,000
PCE
3.023.021857
494,000
PCE
3.9841975
515,000
PCE
3.9941975
515,000
PCE
441975
515,000
PCE
4.0141975
515,000
PCE
4.0241975
515,000
PCE
4.9852386
536,000
PCE
4.9952386
536,000
PCE
552386
536,000
PCE
5.0152386
536,000
PCE
5.0252386
536,000
PCE
5.98628101
568,000
PCE
5.99628101
567,000
PCE
6628101
568,000
PCE
6.01628101
567,000
PCE
6.02628101
569,000
PCE
6.98731109
621,000
PCE
6.99731109
621,000
PCE
7731109
623,000
PCE
7.01731109
621,000
PCE
7.02731109
623,000
PCE
7.98833117
702,000
PCE
7.99833117
701,000
PCE
8833117
701,000
PCE
8.01833117
702,000
PCE
8.02833117
701,000
PCE
8.98936125
735,000
PCE
8.99936125
736,000
PCE
9936125
736,000
PCE
9.01936125
736,000
PCE
9.02936125
736,000
PCE
9.981038133
822,000
PCE
9.991038133
822,000
PCE
101038133
822,000
PCE
10.011038133
822,000
PCE
10.021038133
822,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design

            

HSS-E, left-twist grooved, right-cutting, cutting tolerance 0/+0.003…0/+0.005, cylinder(without flat, HA), number of teeth 4-8, DIN 212B

Designs:
0.60 mm...1.05 mm: Teeth 4 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
1.06 mm...3.00 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
3.01 mm...6.00 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,004
6.01 mm...12.50 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,005
12.51 mm...16.15 mm: Teeth 8 / Tolerance d1: 0 / + 0,005


Increment: From 0.60 ... 16.15 mm every 0.01 mm.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu doa d1 (mm)Đầu kẹp d2 (mm)Phần doa dài l2 (mm)Chiều dài l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.60.6733
696,000
PCE
0.610.6733
696,000
PCE
0.620.6733
696,000
PCE
0.630.6733
696,000
PCE
0.640.6733
696,000
PCE
0.650.6733
696,000
PCE
0.660.6733
696,000
PCE
0.670.6733
697,000
PCE
0.680.6733
696,000
PCE
0.690.6733
701,000
PCE
0.70.6733
696,000
PCE
0.710.6733
696,000
PCE
0.720.6733
696,000
PCE
0.730.6733
696,000
PCE
0.740.6733
696,000
PCE
0.750.6733
696,000
PCE
0.760.6733
696,000
PCE
0.770.6733
696,000
PCE
0.780.6733
696,000
PCE
0.790.6733
696,000
PCE
0.80.8738
696,000
PCE
0.810.8738
696,000
PCE
0.820.8738
696,000
PCE
0.830.8738
696,000
PCE
0.840.8738
696,000
PCE
0.850.8738
696,000
PCE
0.860.8738
647,000
PCE
0.870.8738
647,000
PCE
0.880.8738
647,000
PCE
0.890.8738
647,000
PCE
0.90.8738
647,000
PCE
0.910.8738
647,000
PCE
0.920.8738
647,000
PCE
0.930.8738
647,000
PCE
0.940.8738
647,000
PCE
0.950.8738
647,000
PCE
0.960.8738
647,000
PCE
0.970.8738
647,000
PCE
0.980.8738
647,000
PCE
0.990.8738
647,000
PCE
10.8738
647,000
PCE
1.010.8738
647,000
PCE
1.020.8738
647,000
PCE
1.030.8738
647,000
PCE
1.040.8738
647,000
PCE
1.050.8738
647,000
PCE
1.060.8738
606,000
PCE
1.071.071040
606,000
PCE
1.081.071040
608,000
PCE
1.091.071040
606,000
PCE
1.11.071040
606,000
PCE

181810.0260