Wing screws

Thương hiệu

Wing screw LankerContact-485540

of PA 6, anthracite grey, with set screw of zinc-plated steel. Other sizes and thread lengths on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485540.0050

Wing screw LankerContact, Ø35 x 17

Ø35 x 17M4 x thread length 10
44,000
PCE

485540.0100

Wing screw LankerContact, Ø35 x 17

Ø35 x 17M4 x thread length 15
42,000
PCE

485540.0150

Wing screw LankerContact, Ø35 x 17

Ø35 x 17M4 x thread length 20
43,000
PCE

485540.0170

Wing screw LankerContact, Ø35 x 17

Ø35 x 17M5 x thread length 10
42,000
PCE

485540.0200

Wing screw LankerContact, Ø35 x 17

Ø35 x 17M5 x thread length 18
42,000
PCE

485540.0300

Wing screw LankerContact, Ø50 x 24

Ø50 x 24M6 x thread length 10
48,000
PCE

485540.0400

Wing screw LankerContact, Ø50 x 24

Ø50 x 24M6 x thread length 20
56,000
PCE

485540.0450

Wing screw LankerContact, Ø50 x 24

Ø50 x 24M6 x thread length 32
56,000
PCE

485540.0470

Wing screw LankerContact, Ø50 x 24

Ø50 x 24M8 x thread length 14
56,000
PCE

485540.0500

Wing screw LankerContact, Ø70 x 33.5

Ø70 x 33.5M8 x thread length 20
74,000
PCE

485540.0600

Wing screw LankerContact, Ø70 x 33.5

Ø70 x 33.5M10 x thread length 25
90,000
PCE

Xem thêm >>


Wing screw elesa® ERGOSTYLE® EWN.p-485550

of Technopolymer, grey-black matte, with threaded stud steel zinc plated.


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485550.0100

Wing screw elesa® ERGOSTYLE® EWN.p, Ø55 x 28

Ø55 x 28M8 x thread length 20
135,000
PCE

485550.0200

Wing screw elesa® ERGOSTYLE® EWN.p, Ø55 x 28

Ø55 x 28M8 x thread length 30
139,000
PCE

485550.0300

Wing screw elesa® ERGOSTYLE® EWN.p, Ø55 x 28

Ø55 x 28M8 x thread length 40
143,000
PCE