Wing screws

Thương hiệu

Wing screw LankerContact-485540

of PA 6, anthracite grey, with set screw of zinc-plated steel. Other sizes and thread lengths on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø35 x 17M4 x thread length 10
55,000
PCE
Ø35 x 17M4 x thread length 15
52,000
PCE
Ø35 x 17M4 x thread length 20
53,000
PCE
Ø35 x 17M5 x thread length 10
52,000
PCE
Ø35 x 17M5 x thread length 18
52,000
PCE
Ø50 x 24M6 x thread length 10
60,000
PCE
Ø50 x 24M6 x thread length 20
69,000
PCE
Ø50 x 24M6 x thread length 32
69,000
PCE
Ø50 x 24M8 x thread length 14
69,000
PCE
Ø70 x 33.5M8 x thread length 20
91,000
PCE
Ø70 x 33.5M10 x thread length 25
112,000
PCE

Xem thêm >>


Wing screw elesa® ERGOSTYLE® EWN.p-485550

of Technopolymer, grey-black matte, with threaded stud steel zinc plated.


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø55 x 28M8 x thread length 20
168,000
PCE
Ø55 x 28M8 x thread length 30
172,000
PCE
Ø55 x 28M8 x thread length 40
177,000
PCE