Wing nuts

Thương hiệu

Wing nut LankerContact-485530

of PA 6, anthracite grey, with threaded sleeve. Other sizes on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút (mm)Ren vặn, lỗ lắp (mm)Chiều cao nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485530.0050

Wing nut LankerContact

Ø35M417
44,000
PCE

485530.0100

Wing nut LankerContact

Ø35M517
44,000
PCE

485530.0200

Wing nut LankerContact

Ø50M624
42,000
PCE

485530.0300

Wing nut LankerContact

Ø50M824
46,000
PCE

485530.0400

Wing nut LankerContact

Ø70M1033.5
67,000
PCE

Xem thêm >>


Wing nut elesa® ERGOSTYLE® EWN-485535

of Technopolymer, grey-black matte, with threaded brass insert.


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size nút (mm)Ren vặn, lỗ lắp (mm)Chiều cao nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485535.0100

Wing nut elesa® ERGOSTYLE® EWN

Ø55M628
107,000
PCE

485535.0200

Wing nut elesa® ERGOSTYLE® EWN

Ø55M628
108,000
PCE

485535.0300

Wing nut elesa® ERGOSTYLE® EWN

Ø70M1036
164,000
PCE