Vòng phe chặn trục, phe gài lỗ

Thương hiệu

BENZING applicator-344900

for retaining washers DIN 6799, short version.

Usable with:
344910 Dispenser base BENZING
761350 Circlips for shaft bulks, stacked
761351 Circlips for shaft stacked
761352 Circlips for shafts bulk
761673 Circlips for shaft bulks, stacked
761674 Circlips for shaft bulks, stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

344900.0100

BENZING applicator
0.8160
625,000
PCE

344900.0200

BENZING applicator
1.2160
627,000
PCE

344900.0300

BENZING applicator
1.5160
627,000
PCE

344900.0400

BENZING applicator
1.9165
625,000
PCE

344900.0500

BENZING applicator
2.3165
627,000
PCE

344900.0600

BENZING applicator
3.2165
627,000
PCE

344900.0700

BENZING applicator
4165
628,000
PCE

344900.0800

BENZING applicator
5165
627,000
PCE

344900.0900

BENZING applicator
6165
628,000
PCE

344900.1000

BENZING applicator
7170
628,000
PCE

344900.1100

BENZING applicator
8170
629,000
PCE

Xem thêm >>


BENZING applicator-344905

for circlips DIN 6799, long version.

Usable with:
344910 Dispenser base BENZING
761350 Circlips for shaft bulks, stacked
761351 Circlips for shaft stacked
761352 Circlips for shafts bulk
761673 Circlips for shaft bulks, stacked
761674 Circlips for shaft bulks, stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

344905.0100

BENZING applicator
0.8190
803,000
PCE

344905.0200

BENZING applicator
1.2190
803,000
PCE

344905.0300

BENZING applicator
1.5190
805,000
PCE

344905.0400

BENZING applicator
1.9195
850,000
PCE

344905.0500

BENZING applicator
2.3195
852,000
PCE

344905.0600

BENZING applicator
3.2195
822,000
PCE

344905.0700

BENZING applicator
4195
806,000
PCE

344905.0800

BENZING applicator
5195
822,000
PCE

344905.0900

BENZING applicator
6195
822,000
PCE

344905.1000

BENZING applicator
7200
853,000
PCE

344905.1100

BENZING applicator
8200
809,000
PCE

344905.1200

BENZING applicator
9185
862,000
PCE

344905.1300

BENZING applicator
10200
822,000
PCE

Xem thêm >>


Dispenser base BENZING-344910

For retaining washers in magazine DIN 6799.

Appropriate accessories:
344900 BENZING applicator
344905 BENZING applicator

Usable with:
761351 Circlips for shaft stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.8-
PCE
1.2-
PCE
1.5-
PCE
1.9-
PCE
2.3-
PCE
3.2-
PCE
4-
PCE
5-
PCE
6-
PCE
7-
PCE
8-
PCE
9-
PCE
10-
PCE

Xem thêm >>


Circlips for shafts, Standard model-761330

DIN 471 Spring steel / black


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3200
4,000
PCE
4200
4,000
PCE
5200
5,000
PCE
6200
5,000
PCE
7200
5,000
PCE
8200
5,000
PCE
9100
8,000
PCE
10100
5,000
PCE
11100
8,000
PCE
12100
8,000
PCE
13100
9,000
PCE
14100
9,000
PCE
15100
9,000
PCE
16100
10,000
PCE
17100
10,000
PCE
18100
12,000
PCE
19100
14,000
PCE
20100
13,000
PCE
21100
20,000
PCE
22100
16,000
PCE
23100
20,000
PCE
24100
17,000
PCE
25100
17,000
PCE
26100
21,000
PCE
27100
21,000
PCE
28100
23,000
PCE
29100
26,000
PCE
30100
25,000
PCE
32100
29,000
PCE
33100
34,000
PCE
34100
34,000
PCE
35100
33,000
PCE
36100
39,000
PCE
37100
40,000
PCE
38100
43,000
PCE
40100
40,000
PCE
42100
48,000
PCE
45100
51,000
PCE
47100
52,000
PCE
48100
52,000
PCE
50100
53,000
PCE
52100
88,000
PCE
54100
61,000
PCE
55100
52,000
PCE
56100
64,000
PCE
57100
98,000
PCE
58100
100,000
PCE
60100
59,000
PCE
62100
66,000
PCE
63100
68,000
PCE
6550
74,000
PCE
6750
179,000
PCE
6850
83,000
PCE
7050
79,000
PCE
7250
159,000
PCE
7550
85,000
PCE
7850
126,000
PCE
8050
82,000
PCE
8250
191,000
PCE
8550
100,000
PCE
8850
243,000
PCE
9050
127,000
PCE
9550
142,000
PCE
10050
148,000
PCE
1051
215,000
PCE
1101
244,000
PCE
1151
322,000
PCE
1201
246,000
PCE
1251
283,000
PCE
1301
248,000
PCE
1351
309,000
PCE
1401
308,000
PCE
1501
361,000
PCE

761330.0760