Vòng phe chặn trục, phe gài lỗ

Thương hiệu

BENZING applicator-344900

for retaining washers DIN 6799, short version.

Usable with:
344910 Dispenser base BENZING
761350 Circlips for shaft bulks, stacked
761351 Circlips for shaft stacked
761352 Circlips for shafts bulk
761673 Circlips for shaft bulks, stacked
761674 Circlips for shaft bulks, stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

344900.0100

BENZING applicator
0.8160
732,000
PCE

344900.0200

BENZING applicator
1.2160
809,000
PCE

344900.0300

BENZING applicator
1.5160
794,000
PCE

344900.0400

BENZING applicator
1.9165
809,000
PCE

344900.0500

BENZING applicator
2.3165
803,000
PCE

344900.0600

BENZING applicator
3.2165
810,000
PCE

344900.0700

BENZING applicator
4165
802,000
PCE

344900.0800

BENZING applicator
5165
801,000
PCE

344900.0900

BENZING applicator
6165
796,000
PCE

344900.1000

BENZING applicator
7170
805,000
PCE

344900.1100

BENZING applicator
8170
801,000
PCE

Xem thêm >>


BENZING applicator-344905

for circlips DIN 6799, long version.

Usable with:
344910 Dispenser base BENZING
761350 Circlips for shaft bulks, stacked
761351 Circlips for shaft stacked
761352 Circlips for shafts bulk
761673 Circlips for shaft bulks, stacked
761674 Circlips for shaft bulks, stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

344905.0100

BENZING applicator
0.8190
PCE

344905.0200

BENZING applicator
1.2190
PCE

344905.0300

BENZING applicator
1.5190
PCE

344905.0400

BENZING applicator
1.9195
PCE

344905.0500

BENZING applicator
2.3195
PCE

344905.0600

BENZING applicator
3.2195
PCE

344905.0700

BENZING applicator
4195
PCE

344905.0800

BENZING applicator
5195
PCE

344905.0900

BENZING applicator
6195
PCE

344905.1000

BENZING applicator
7200
PCE

344905.1100

BENZING applicator
8200
PCE

344905.1200

BENZING applicator
9185
PCE

344905.1300

BENZING applicator
10200
PCE

Xem thêm >>


Dispenser base BENZING-344910

For retaining washers in magazine DIN 6799.

Appropriate accessories:
344900 BENZING applicator
344905 BENZING applicator

Usable with:
761351 Circlips for shaft stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.8-
PCE
1.2-
PCE
1.5-
PCE
1.9-
PCE
2.3-
PCE
3.2-
PCE
4-
PCE
5-
PCE
6-
PCE
7-
PCE
8-
PCE
9-
PCE
10-
PCE

Xem thêm >>


Circlips for shafts, Standard model-761330

DIN 471 Spring steel / black


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3200
4,000
PCE
4200
4,000
PCE
5200
4,000
PCE
6200
4,000
PCE
7200
4,000
PCE
8200
4,000
PCE
9100
7,000
PCE
10100
4,000
PCE
11100
7,000
PCE
12100
7,000
PCE
13100
8,000
PCE
14100
8,000
PCE
15100
7,000
PCE
16100
9,000
PCE
17100
9,000
PCE
18100
10,000
PCE
19100
13,000
PCE
20100
10,000
PCE
21100
18,000
PCE
22100
13,000
PCE
23100
16,000
PCE
24100
14,000
PCE
25100
14,000
PCE
26100
18,000
PCE
27100
17,000
PCE
28100
21,000
PCE
29100
21,000
PCE
30100
22,000
PCE
32100
25,000
PCE
33100
27,000
PCE
34100
29,000
PCE
35100
27,000
PCE
36100
33,000
PCE
37100
34,000
PCE
38100
33,000
PCE
40100
34,000
PCE
42100
39,000
PCE
45100
42,000
PCE
47100
44,000
PCE
48100
44,000
PCE
50100
44,000
PCE
52100
69,000
PCE
54100
51,000
PCE
55100
43,000
PCE
56100
52,000
PCE
57100
79,000
PCE
58100
82,000
PCE
60100
48,000
PCE
62100
55,000
PCE
63100
56,000
PCE
6550
66,000
PCE
6750
148,000
PCE
6850
69,000
PCE
7050
68,000
PCE
7250
131,000
PCE
7550
72,000
PCE
7850
103,000
PCE
8050
70,000
PCE
8250
160,000
PCE
8550
83,000
PCE
8850
199,000
PCE
9050
107,000
PCE
9550
118,000
PCE
10050
126,000
PCE
1051
179,000
PCE
1101
173,000
PCE
1151
263,000
PCE
1201
215,000
PCE
1251
243,000
PCE
1301
229,000
PCE
1351
248,000
PCE
1401
265,000
PCE
1501
306,000