Vòng đệm Shim

Thương hiệu

Spacer washers-761230

~DIN 988 Spring steel / plain Hardness class: 34...47 HRC

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761230.0010

Spacer washers

3315 0.1
Liên hệ PCE

761230.0020

Spacer washers

3315 0.2
Liên hệ PCE

761230.0030

Spacer washers

3315 0.3
Liên hệ PCE

761230.0040

Spacer washers

3315 0.5
Liên hệ PCE

761230.0050

Spacer washers

4416 0.1
Liên hệ PCE

761230.0060

Spacer washers

4416 0.2
Liên hệ PCE

761230.0070

Spacer washers

4416 0.3
Liên hệ PCE

761230.0080

Spacer washers

4416 0.5
Liên hệ PCE

761230.0090

Spacer washers

5517 0.1
Liên hệ PCE

761230.0100

Spacer washers

5517 0.2
Liên hệ PCE

761230.0110

Spacer washers

5517 0.3
Liên hệ PCE

761230.0120

Spacer washers

5517 0.5
Liên hệ PCE

761230.0130

Spacer washers

6618 0.1
Liên hệ PCE

761230.0140

Spacer washers

6618 0.2
Liên hệ PCE

761230.0150

Spacer washers

6618 0.3
Liên hệ PCE

761230.0160

Spacer washers

6618 0.5
Liên hệ PCE

761230.0170

Spacer washers

8820 0.1
Liên hệ PCE

761230.0180

Spacer washers

8820 0.2
Liên hệ PCE

761230.0190

Spacer washers

8820 0.3
Liên hệ PCE

761230.0200

Spacer washers

8820 0.5
Liên hệ PCE

761230.0210

Spacer washers

101022 0.1
Liên hệ PCE

761230.0220

Spacer washers

101022 0.2
Liên hệ PCE

761230.0230

Spacer washers

101022 0.3
Liên hệ PCE

761230.0240

Spacer washers

101022 0.5
Liên hệ PCE

761230.0250

Spacer washers

121224 0.1
Liên hệ PCE

761230.0260

Spacer washers

121224 0.2
Liên hệ PCE

761230.0270

Spacer washers

121224 0.3
Liên hệ PCE

761230.0280

Spacer washers

121224 0.5
Liên hệ PCE

761230.0290

Spacer washers

141426 0.1
Liên hệ PCE

761230.0300

Spacer washers

141426 0.2
Liên hệ PCE

761230.0310

Spacer washers

141426 0.3
Liên hệ PCE

761230.0320

Spacer washers

141426 0.5
Liên hệ PCE

761230.0330

Spacer washers

161628 0.1
Liên hệ PCE

761230.0340

Spacer washers

161628 0.2
Liên hệ PCE

761230.0350

Spacer washers

161628 0.3
Liên hệ PCE

761230.0360

Spacer washers

161628 0.5
Liên hệ PCE

761230.0370

Spacer washers

181830 0.1
Liên hệ PCE

761230.0380

Spacer washers

181830 0.2
Liên hệ PCE

761230.0390

Spacer washers

181830 0.3
Liên hệ PCE

761230.0400

Spacer washers

181830 0.5
Liên hệ PCE

761230.0410

Spacer washers

202032 0.1
Liên hệ PCE

761230.0420

Spacer washers

202032 0.2
Liên hệ PCE

761230.0430

Spacer washers

202032 0.3
Liên hệ PCE

761230.0440

Spacer washers

202032 0.5
Liên hệ PCE

761230.0450

Spacer washers

222234 0.1
Liên hệ PCE

761230.0460

Spacer washers

222234 0.2
Liên hệ PCE

761230.0470

Spacer washers

222234 0.3
Liên hệ PCE

761230.0480

Spacer washers

222234 0.5
Liên hệ PCE

761230.0490

Spacer washers

242436 0.1
Liên hệ PCE

761230.0500

Spacer washers

242436 0.2
Liên hệ PCE

761230.0510

Spacer washers

242436 0.3
Liên hệ PCE

761230.0520

Spacer washers

242436 0.5
Liên hệ PCE

761230.0530

Spacer washers

262638 0.1
Liên hệ PCE

761230.0540

Spacer washers

262638 0.2
Liên hệ PCE

761230.0550

Spacer washers

262638 0.3
Liên hệ PCE

761230.0560

Spacer washers

262638 0.5
Liên hệ PCE

761230.0570

Spacer washers

282840 0.1
Liên hệ PCE

761230.0580

Spacer washers

282840 0.2
Liên hệ PCE

761230.0590

Spacer washers

282840 0.3
Liên hệ PCE

761230.0600

Spacer washers

282840 0.5
Liên hệ PCE

761230.0610

Spacer washers

303042 0.1
Liên hệ PCE

761230.0620

Spacer washers

303042 0.2
Liên hệ PCE

761230.0630

Spacer washers

303042 0.3
Liên hệ PCE

761230.0640

Spacer washers

303042 0.5
Liên hệ PCE

761230.0650

Spacer washers

323244 0.1
Liên hệ PCE

761230.0660

Spacer washers

323244 0.2
Liên hệ PCE

761230.0670

Spacer washers

323244 0.3
Liên hệ PCE

761230.0680

Spacer washers

323244 0.5
Liên hệ PCE

761230.0690

Spacer washers

343446 0.1
Liên hệ PCE

761230.0700

Spacer washers

343446 0.2
Liên hệ PCE

761230.0710

Spacer washers

343446 0.3
Liên hệ PCE

761230.0720

Spacer washers

343446 0.5
Liên hệ PCE

761230.0730

Spacer washers

363648 0.1
Liên hệ PCE

761230.0740

Spacer washers

363648 0.2
Liên hệ PCE

761230.0750

Spacer washers

363648 0.3
Liên hệ PCE

761230.0760

Spacer washers

363648 0.5
Liên hệ PCE

761230.0770

Spacer washers

383850 0.1
Liên hệ PCE

761230.0780

Spacer washers

383850 0.2
Liên hệ PCE

761230.0790

Spacer washers

383850 0.3
Liên hệ PCE

761230.0800

Spacer washers

383850 0.5
Liên hệ PCE

761230.0810

Spacer washers

404052 0.1
Liên hệ PCE

761230.0820

Spacer washers

404052 0.2
Liên hệ PCE

761230.0830

Spacer washers

404052 0.3
Liên hệ PCE

761230.0840

Spacer washers

404052 0.5
Liên hệ PCE

761230.0850

Spacer washers

454557 0.2
Liên hệ PCE

761230.0860

Spacer washers

454557 0.3
Liên hệ PCE

761230.0870

Spacer washers

454557 0.5
Liên hệ PCE

761230.0880

Spacer washers

505062 0.2
Liên hệ PCE

761230.0890

Spacer washers

505062 0.3
Liên hệ PCE

761230.0900

Spacer washers

505062 0.5
Liên hệ PCE

761230.0910

Spacer washers

555567 0.2
Liên hệ PCE

761230.0920

Spacer washers

555567 0.3
Liên hệ PCE

761230.0930

Spacer washers

555567 0.5
Liên hệ PCE

761230.0940

Spacer washers

606072 0.2
Liên hệ PCE

761230.0950

Spacer washers

606072 0.3
Liên hệ PCE

761230.0960

Spacer washers

606072 0.5
Liên hệ PCE

761230.0970

Spacer washers

656577 0.2
Liên hệ PCE

761230.0980

Spacer washers

656577 0.3
Liên hệ PCE

761230.0990

Spacer washers

656577 0.5
Liên hệ PCE

761230.1000

Spacer washers

707082 0.2
Liên hệ PCE

761230.1010

Spacer washers

707082 0.3
Liên hệ PCE

761230.1020

Spacer washers

707082 0.5
Liên hệ PCE

761230.1030

Spacer washers

757587 0.2
Liên hệ PCE

761230.1040

Spacer washers

757587 0.3
Liên hệ PCE

761230.1050

Spacer washers

757587 0.5
Liên hệ PCE

761230.1060

Spacer washers

808092 0.2
Liên hệ PCE

761230.1070

Spacer washers

808092 0.3
Liên hệ PCE

761230.1080

Spacer washers

808092 0.5
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Shims-761240

DIN 988 Steel St 2 K50 / plain, oiled

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761240.0010

Shims

336 0.1
Liên hệ PCE

761240.0020

Shims

336 0.2
Liên hệ PCE

761240.0030

Shims

336 0.3
Liên hệ PCE

761240.0040

Shims

336 0.5
Liên hệ PCE

761240.0050

Shims

336 1
Liên hệ PCE

761240.0060

Shims

448 0.1
Liên hệ PCE

761240.0070

Shims

448 0.2
Liên hệ PCE

761240.0080

Shims

448 0.3
Liên hệ PCE

761240.0090

Shims

448 0.5
Liên hệ PCE

761240.0100

Shims

448 1
Liên hệ PCE

761240.0110

Shims

5510 0.1
Liên hệ PCE

761240.0120

Shims

5510 0.2
Liên hệ PCE

761240.0130

Shims

5510 0.3
Liên hệ PCE

761240.0140

Shims

5510 0.5
Liên hệ PCE

761240.0150

Shims

5510 1
Liên hệ PCE

761240.0160

Shims

6612 0.1
Liên hệ PCE

761240.0170

Shims

6612 0.2
Liên hệ PCE

761240.0180

Shims

6612 0.3
Liên hệ PCE

761240.0190

Shims

6612 0.5
Liên hệ PCE

761240.0200

Shims

6612 1
Liên hệ PCE

761240.0210

Shims

8814 0.1
Liên hệ PCE

761240.0220

Shims

8814 0.2
Liên hệ PCE

761240.0230

Shims

8814 0.3
Liên hệ PCE

761240.0240

Shims

8814 0.5
Liên hệ PCE

761240.0250

Shims

8814 1
Liên hệ PCE

761240.0260

Shims

101016 0.1
Liên hệ PCE

761240.0270

Shims

101016 0.2
Liên hệ PCE

761240.0280

Shims

101016 0.3
Liên hệ PCE

761240.0290

Shims

101016 0.5
Liên hệ PCE

761240.0300

Shims

101016 1
Liên hệ PCE

761240.0310

Shims

101016 0.25
Liên hệ PCE

761240.0320

Shims

111117 0.5
Liên hệ PCE

761240.0330

Shims

121218 0.1
Liên hệ PCE

761240.0340

Shims

121218 0.2
Liên hệ PCE

761240.0350

Shims

121218 0.3
Liên hệ PCE

761240.0360

Shims

121218 0.5
Liên hệ PCE

761240.0370

Shims

121218 1
Liên hệ PCE

761240.0380

Shims

141420 0.1
Liên hệ PCE

761240.0390

Shims

141420 0.2
Liên hệ PCE

761240.0400

Shims

141420 0.3
Liên hệ PCE

761240.0410

Shims

141420 0.5
Liên hệ PCE

761240.0420

Shims

141420 1
Liên hệ PCE

761240.0430

Shims

151521 0.1
Liên hệ PCE

761240.0440

Shims

151521 0.2
Liên hệ PCE

761240.0450

Shims

151521 0.3
Liên hệ PCE

761240.0460

Shims

151521 0.5
Liên hệ PCE

761240.0470

Shims

151521 1
Liên hệ PCE

761240.0480

Shims

161622 0.5
Liên hệ PCE

761240.0490

Shims

161622 1
Liên hệ PCE

761240.0500

Shims

161622 0.1
Liên hệ PCE

761240.0510

Shims

161622 0.2
Liên hệ PCE

761240.0520

Shims

161622 0.3
Liên hệ PCE

761240.0530

Shims

181825 0.1
Liên hệ PCE

761240.0540

Shims

181825 0.2
Liên hệ PCE

761240.0550

Shims

181825 0.3
Liên hệ PCE

761240.0560

Shims

181825 0.5
Liên hệ PCE

761240.0570

Shims

181825 1
Liên hệ PCE

761240.0580

Shims

202028 0.1
Liên hệ PCE

761240.0590

Shims

202028 0.2
Liên hệ PCE

761240.0600

Shims

202028 0.3
Liên hệ PCE

761240.0610

Shims

202028 0.5
Liên hệ PCE

761240.0620

Shims

202028 1
Liên hệ PCE

761240.0630

Shims

222232 0.1
Liên hệ PCE

761240.0640

Shims

222232 0.2
Liên hệ PCE

761240.0650

Shims

222232 0.3
Liên hệ PCE

761240.0660

Shims

222232 0.5
Liên hệ PCE

761240.0670

Shims

222232 1
Liên hệ PCE

761240.0680

Shims

252535 0.1
Liên hệ PCE

761240.0690

Shims

252535 0.2
Liên hệ PCE

761240.0700

Shims

252535 0.3
Liên hệ PCE

761240.0710

Shims

252535 0.5
Liên hệ PCE

761240.0720

Shims

252535 1
Liên hệ PCE

761240.0730

Shims

282840 0.5
Liên hệ PCE

761240.0740

Shims

282840 1
Liên hệ PCE

761240.0750

Shims

282840 0.2
Liên hệ PCE

761240.0760

Shims

303042 0.1
Liên hệ PCE

761240.0770

Shims

303042 0.2
Liên hệ PCE

761240.0780

Shims

303042 0.3
Liên hệ PCE

761240.0790

Shims

303042 0.5
Liên hệ PCE

761240.0800

Shims

303042 1
Liên hệ PCE

761240.0810

Shims

303042 2
Liên hệ PCE

761240.0820

Shims

353545 0.1
Liên hệ PCE

761240.0830

Shims

353545 0.2
Liên hệ