Vòng đệm Shim

Thương hiệu

Spacer washers-761230

~DIN 988 Spring steel / plain Hardness class: 34...47 HRC


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

761230.0010

Spacer washers
3315 0.1
16,000
PCE

761230.0020

Spacer washers
3315 0.2
18,000
PCE

761230.0030

Spacer washers
3315 0.3
22,000
PCE

761230.0040

Spacer washers
3315 0.5
14,000
PCE

761230.0050

Spacer washers
4416 0.1
18,000
PCE

761230.0060

Spacer washers
4416 0.2
16,000
PCE

761230.0070

Spacer washers
4416 0.3
21,000
PCE

761230.0080

Spacer washers
4416 0.5
14,000
PCE

761230.0090

Spacer washers
5517 0.1
17,000
PCE

761230.0100

Spacer washers
5517 0.2
16,000
PCE

761230.0110

Spacer washers
5517 0.3
18,000
PCE

761230.0120

Spacer washers
5517 0.5
14,000
PCE

761230.0130

Spacer washers
6618 0.1
10,000
PCE

761230.0140

Spacer washers
6618 0.2
13,000
PCE

761230.0150

Spacer washers
6618 0.3
12,000
PCE

761230.0160

Spacer washers
6618 0.5
10,000
PCE

761230.0170

Spacer washers
8820 0.1
9,000
PCE

761230.0180

Spacer washers
8820 0.2
9,000
PCE

761230.0190

Spacer washers
8820 0.3
9,000
PCE

761230.0200

Spacer washers
8820 0.5
9,000
PCE

761230.0210

Spacer washers
101022 0.1
13,000
PCE

761230.0220

Spacer washers
101022 0.2
10,000
PCE

761230.0230

Spacer washers
101022 0.3
12,000
PCE

761230.0240

Spacer washers
101022 0.5
9,000
PCE

761230.0250

Spacer washers
121224 0.1
14,000
PCE

761230.0260

Spacer washers
121224 0.2
9,000
PCE

761230.0270

Spacer washers
121224 0.3
14,000
PCE

761230.0280

Spacer washers
121224 0.5
9,000
PCE

761230.0290

Spacer washers
141426 0.1
26,000
PCE

761230.0300

Spacer washers
141426 0.2
17,000
PCE

761230.0310

Spacer washers
141426 0.3
16,000
PCE

761230.0320

Spacer washers
141426 0.5
18,000
PCE

761230.0330

Spacer washers
161628 0.1
16,000
PCE

761230.0340

Spacer washers
161628 0.2
17,000
PCE

761230.0350

Spacer washers
161628 0.3
16,000
PCE

761230.0360

Spacer washers
161628 0.5
18,000
PCE

761230.0370

Spacer washers
181830 0.1
18,000
PCE

761230.0380

Spacer washers
181830 0.2
20,000
PCE

761230.0390

Spacer washers
181830 0.3
18,000
PCE

761230.0400

Spacer washers
181830 0.5
18,000
PCE

761230.0410

Spacer washers
202032 0.1
20,000
PCE

761230.0420

Spacer washers
202032 0.2
18,000
PCE

761230.0430

Spacer washers
202032 0.3
18,000
PCE

761230.0440

Spacer washers
202032 0.5
18,000
PCE

761230.0450

Spacer washers
222234 0.1
18,000
PCE

761230.0460

Spacer washers
222234 0.2
27,000
PCE

761230.0470

Spacer washers
222234 0.3
29,000
PCE

761230.0480

Spacer washers
222234 0.5
23,000
PCE

761230.0490

Spacer washers
242436 0.1
25,000
PCE

761230.0500

Spacer washers
242436 0.2
29,000
PCE

761230.0510

Spacer washers
242436 0.3
25,000
PCE

761230.0520

Spacer washers
242436 0.5
25,000
PCE

761230.0530

Spacer washers
262638 0.1
26,000
PCE

761230.0540

Spacer washers
262638 0.2
25,000
PCE

761230.0550

Spacer washers
262638 0.3
29,000
PCE

761230.0560

Spacer washers
262638 0.5
29,000
PCE

761230.0570

Spacer washers
282840 0.1
23,000
PCE

761230.0580

Spacer washers
282840 0.2
27,000
PCE

761230.0590

Spacer washers
282840 0.3
29,000
PCE

761230.0600

Spacer washers
282840 0.5
34,000
PCE

761230.0610

Spacer washers
303042 0.1
23,000
PCE

761230.0620

Spacer washers
303042 0.2
25,000
PCE

761230.0630

Spacer washers
303042 0.3
30,000
PCE

761230.0640

Spacer washers
303042 0.5
33,000
PCE

761230.0650

Spacer washers
323244 0.1
20,000
PCE

761230.0660

Spacer washers
323244 0.2
21,000
PCE

761230.0670

Spacer washers
323244 0.3
25,000
PCE

761230.0680

Spacer washers
323244 0.5
27,000
PCE

761230.0690

Spacer washers
343446 0.1
26,000
PCE

761230.0700

Spacer washers
343446 0.2
42,000
PCE

761230.0710

Spacer washers
343446 0.3
35,000
PCE

761230.0720

Spacer washers
343446 0.5
40,000
PCE

761230.0730

Spacer washers
363648 0.1
53,000
PCE

761230.0740

Spacer washers
363648 0.2
38,000
PCE

761230.0750

Spacer washers
363648 0.3
38,000
PCE

761230.0760

Spacer washers
363648 0.5
43,000
PCE

761230.0770

Spacer washers
383850 0.1
79,000
PCE

761230.0780

Spacer washers
383850 0.2
137,000
PCE

761230.0790

Spacer washers
383850 0.3
99,000
PCE

761230.0800

Spacer washers
383850 0.5
91,000
PCE

761230.0810

Spacer washers
404052 0.1
47,000
PCE

761230.0820

Spacer washers
404052 0.2
51,000
PCE

761230.0830

Spacer washers
404052 0.3
56,000
PCE

761230.0840

Spacer washers
404052 0.5
61,000
PCE

761230.0850

Spacer washers
454557 0.2
78,000
PCE

761230.0860

Spacer washers
454557 0.3
283,000
PCE

761230.0870

Spacer washers
454557 0.5
194,000
PCE

761230.0880

Spacer washers
505062 0.2
187,000
PCE

761230.0890

Spacer washers
505062 0.3
81,000
PCE

761230.0900

Spacer washers
505062 0.5
105,000
PCE

761230.0910

Spacer washers
555567 0.2
142,000
PCE

761230.0920

Spacer washers
555567 0.3
269,000
PCE

761230.0930

Spacer washers
555567 0.5
187,000
PCE

761230.0940

Spacer washers
606072 0.2
204,000
PCE

761230.0950

Spacer washers
606072 0.3
134,000
PCE

761230.0960

Spacer washers
606072 0.5
130,000
PCE

761230.0970

Spacer washers
656577 0.2
699,000
PCE

761230.0980

Spacer washers
656577 0.3
376,000
PCE

761230.0990

Spacer washers
656577 0.5
287,000
PCE

761230.1000

Spacer washers
707082 0.2
475,000
PCE

761230.1010

Spacer washers
707082 0.3
263,000
PCE

761230.1020

Spacer washers
707082 0.5
281,000
PCE

761230.1030

Spacer washers
757587 0.2
330,000
PCE

761230.1040

Spacer washers
757587 0.3
PCE

761230.1050

Spacer washers
757587 0.5
779,000
PCE

761230.1060

Spacer washers
808092 0.2
283,000
PCE

761230.1070

Spacer washers
808092 0.3
573,000
PCE

761230.1080

Spacer washers
808092 0.5
407,000
PCE

Xem thêm >>


Shims-761240

DIN 988 Steel St 2 K50 / plain, oiled


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

761240.0010

Shims
336 0.1
4,000
PCE

761240.0020

Shims
336 0.2
4,000
PCE

761240.0030

Shims
336 0.3
4,000
PCE

761240.0040

Shims
336 0.5
4,000
PCE

761240.0050

Shims
336 1
4,000