Vòng đệm phẳng

Thương hiệu

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.9-761150

ISO 7089 Steel / plain Hardness grade: 300 HV


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M55.310 1
4,000
PCE
M66.412 1.6
4,000
PCE
M88.416 1.6
5,000
PCE
M1010.520 2
7,000
PCE
M121324 2.5
12,000
PCE
M141528 2.5
18,000
PCE
M161730 3
22,000
PCE
M181934 3
27,000
PCE
M202137 3
34,000
PCE

Xem thêm >>


Flat washers, without chamfer-761153

DIN 125 A / ~ISO 7089 / VSM 13904 Steel 140 HV / black-oxidized Hardness grade: 140 HV DIN 125 A: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33.27 0.5
4,000
PCE
M44.39 0.8
1,000
PCE
M55.310 1
3,000
PCE
M66.412 1.6
3,000
PCE
M88.416 1.6
5,000
PCE
M1010.520 2
7,000
PCE
M121324 2.5
10,000
PCE
M141528 2.5
26,000
PCE
M161730 3
18,000
PCE
M202137 3
33,000
PCE
M242544 4
49,000
PCE

Xem thêm >>


Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.8-761155

DIN 125 A / ISO 7089 Steel / plain Hardness grade: 200 HV DIN 125: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33.27 0.5
3,000
PCE
M44.39 0.8
3,000
PCE
M55.310 1
3,000
PCE
M66.412 1.6
3,000
PCE
M88.416 1.6
5,000
PCE
M1010.520 2
8,000
PCE
M121324 2.5
12,000
PCE
M141528 2.5
18,000
PCE
M161730 3
22,000
PCE
M181934 3
26,000
PCE
M202137 3
29,000
PCE

Xem thêm >>


Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.8-761155

DIN 125 A / ISO 7089 Steel / plain Hardness grade: 200 HV DIN 125: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33.27 0.5
3,000
PCE
M44.39 0.8
3,000
PCE
M55.310 1
3,000
PCE
M66.412 1.6
3,000
PCE
M88.416 1.6
5,000
PCE
M1010.520 2
8,000
PCE
M121324 2.5
12,000
PCE
M141528 2.5
18,000
PCE
M161730 3
22,000
PCE
M181934 3
26,000
PCE
M202137 3
29,000
PCE

Xem thêm >>


Flat washers, without chamfer-761156

DIN 125 A / ~ISO 7089 Steel / plain Hardness grade: 140 HV DIN 125: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M22.25 0.3
1,000
PCE
M33.27 0.5
1,000
PCE
M44.39 0.8
1,000
PCE
M55.310 1
1,000
PCE
M66.412 1.6
1,000
PCE
M88.416 1.6
3,000
PCE
M1010.520 2
4,000
PCE
M121324 2.5
7,000
PCE
M141528 2.5
8,000
PCE
M161730 3
10,000
PCE
M181934 3
17,000
PCE
M202137 3
16,000
PCE
M242544 4
30,000
PCE
M303156 4
138,000
PCE
M333460 5
172,000
PCE

Xem thêm >>


Washers, for steel construction-761157

DIN 7989-1 Steel / plain Hardness grade: 100 HV


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M1213.524 8
20,000
PCE
M1617.530 8
30,000
PCE
M202237 8
27,000
PCE
M242644 8
142,000
PCE
M273050 8
168,000
PCE

Xem thêm >>


Flat washers, with chamfer-761160

DIN 125 B / ~ISO 7090 / VSM 13902 Steel / zinc plated Hardness grade: 140 HV DIN 125: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33.270.5
3,000
PCE
M44.390.8
1,000
PCE
M55.3101
3,000
PCE
M66.4121.6
3,000
PCE
M77.4141.6
4,000
PCE
M88.4161.6
4,000
PCE
M1010.5202
7,000
PCE
M1213242.5
14,000
PCE
M1415282.5
23,000
PCE
M1617303
23,000
PCE
M1819343
31,000
PCE
M2021373
34,000
PCE
M2223393
23,000
PCE
M2425444
55,000
PCE
M2728504
77,000
PCE
M3031564
83,000
PCE
M3334605
98,000
PCE
M3637665
121,000
PCE
M3940726
273,000
PCE
M4243787
264,000
PCE
M4546857
387,000
PCE
M4850928
566,000
PCE
M5254988
471,000
PCE
M56581059
588,000
PCE
M64661159
884,000
PCE
M727412510
PCE

Xem thêm >>


Flat washers, with chamfer-761161

DIN 125 B / ~ISO 7090 / VSM 13902 Steel / plain Hardness grade: 140 HV DIN 125 B: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33.27 0.5
3,000
PCE
M44.39 0.8
3,000
PCE
M55.310 1
3,000
PCE
M66.412 1.6
4,000
PCE
M88.416 1.6
4,000
PCE
M1010.520 2
7,000
PCE
M121324 2.5
9,000
PCE
M161730 3
16,000
PCE
M181934 3
20,000
PCE
M202137 3
18,000
PCE
M242544 4
43,000
PCE
M272850 4
36,000
PCE
M303156 4
70,000
PCE
M333460 5
81,000
PCE
M363766 5
112,000
PCE
M394072 6
147,000
PCE
M424378 7
120,000
PCE
M454685 7
157,000
PCE