Vòng đệm, nong đền phẳng

Danh mục sản phẩm

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.9-761150

ISO 7089 Steel / plain Hardness grade: 300 HV

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761150.0010

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.9

M55.310 1
Liên hệ PCE

761150.0020

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.10

M66.412 1.6
Liên hệ PCE

761150.0030

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.11

M88.416 1.6
Liên hệ PCE

761150.0040

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.12

M1010.520 2
Liên hệ PCE

761150.0050

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.13

M121324 2.5
Liên hệ PCE

761150.0060

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.14

M141528 2.5
Liên hệ PCE

761150.0070

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.15

M161730 3
Liên hệ PCE

761150.0080

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.16

M181934 3
Liên hệ PCE

761150.0090

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.17

M202137 3
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Flat washers, without chamfer-761153

DIN 125 A / ~ISO 7089 / VSM 13904 Steel 140 HV / black-oxidized Hardness grade: 140 HV DIN 125 A: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761153.0100

Flat washers, without chamfer

M33.27 0.5
Liên hệ PCE

761153.0200

Flat washers, without chamfer

M44.39 0.8
Liên hệ PCE

761153.0300

Flat washers, without chamfer

M55.310 1
Liên hệ PCE

761153.0400

Flat washers, without chamfer

M66.412 1.6
Liên hệ PCE

761153.0500

Flat washers, without chamfer

M88.416 1.6
Liên hệ PCE

761153.0600

Flat washers, without chamfer

M1010.520 2
Liên hệ PCE

761153.0700

Flat washers, without chamfer

M121324 2.5
Liên hệ PCE

761153.0800

Flat washers, without chamfer

M141528 2.5
Liên hệ PCE

761153.0900

Flat washers, without chamfer

M161730 3
Liên hệ PCE

761153.1000

Flat washers, without chamfer

M202137 3
Liên hệ PCE

761153.1100

Flat washers, without chamfer

M242544 4
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.8-761155

DIN 125 A / ISO 7089 Steel / plain Hardness grade: 200 HV DIN 125: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761155.0010

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.8

M33.27 0.5
0 PCE

761155.0020

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.9

M44.39 0.8
Liên hệ PCE

761155.0030

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.10

M55.310 1
Liên hệ PCE

761155.0040

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.11

M66.412 1.6
Liên hệ PCE

761155.0050

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.12

M88.416 1.6
Liên hệ PCE

761155.0060

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.13

M1010.520 2
Liên hệ PCE

761155.0070

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.14

M121324 2.5
Liên hệ PCE

761155.0080

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.15

M141528 2.5
Liên hệ PCE

761155.0090

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.16

M161730 3
Liên hệ PCE

761155.0100

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.17

M181934 3
Liên hệ PCE

761155.0110

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.18

M202137 3
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Flat washers, without chamfer-761156

DIN 125 A / ~ISO 7089 Steel / plain Hardness grade: 140 HV DIN 125: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761156.0100

Flat washers, without chamfer

M22.25 0.3
Liên hệ PCE

761156.0200

Flat washers, without chamfer

M33.27 0.5
Liên hệ PCE

761156.0300

Flat washers, without chamfer

M44.39 0.8
Liên hệ PCE

761156.0400

Flat washers, without chamfer

M55.310 1
Liên hệ PCE

761156.0500

Flat washers, without chamfer

M66.412 1.6
Liên hệ PCE

761156.0600

Flat washers, without chamfer

M88.416 1.6
Liên hệ PCE

761156.0700

Flat washers, without chamfer

M1010.520 2
Liên hệ PCE

761156.0800

Flat washers, without chamfer

M121324 2.5
Liên hệ PCE

761156.0900

Flat washers, without chamfer

M141528 2.5
Liên hệ PCE

761156.1000

Flat washers, without chamfer

M161730 3
Liên hệ PCE

761156.1100

Flat washers, without chamfer

M181934 3
Liên hệ PCE

761156.1200

Flat washers, without chamfer

M202137 3
Liên hệ PCE

761156.1300

Flat washers, without chamfer

M242544 4
Liên hệ PCE

761156.1400

Flat washers, without chamfer

M303156 4
Liên hệ PCE

761156.1500

Flat washers, without chamfer

M333460 5
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Washers, for steel construction-761157

DIN 7989-1 Steel / plain Hardness grade: 100 HV

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761157.0100

Washers, for steel construction

M1213.524 8
Liên hệ PCE

761157.0200

Washers, for steel construction

M1617.530 8
Liên hệ PCE

761157.0300

Washers, for steel construction

M202237 8
Liên hệ PCE

761157.0400

Washers, for steel construction

M242644 8
Liên hệ PCE

761157.0500

Washers, for steel construction

M273050 8
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Flat washers, with chamfer-761160

DIN 125 B / ~ISO 7090 / VSM 13902 Steel / zinc plated Hardness grade: 140 HV DIN 125: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761160.0004

Flat washers, with chamfer

M33.270.5
Liên hệ PCE

761160.0008

Flat washers, with chamfer

M44.390.8
Liên hệ PCE

761160.0010

Flat washers, with chamfer

M55.3101
Liên hệ PCE

761160.0020

Flat washers, with chamfer

M66.4121.6
Liên hệ PCE

761160.0030

Flat washers, with chamfer

M77.4141.6
Liên hệ PCE

761160.0040

Flat washers, with chamfer

M88.4161.6
Liên hệ PCE

761160.0050

Flat washers, with chamfer

M1010.5202
Liên hệ PCE

761160.0060

Flat washers, with chamfer

M1213242.5
Liên hệ PCE

761160.0070

Flat washers, with chamfer

M1415282.5
Liên hệ PCE

761160.0080

Flat washers, with chamfer

M1617303
Liên hệ PCE

761160.0090

Flat washers, with chamfer

M1819343
Liên hệ PCE

761160.0100

Flat washers, with chamfer

M2021373
Liên hệ PCE

761160.0110

Flat washers, with chamfer

M2223393
Liên hệ PCE

761160.0120

Flat washers, with chamfer

M2425444
Liên hệ PCE

761160.0130

Flat washers, with chamfer

M2728504
Liên hệ PCE

761160.0140

Flat washers, with chamfer

M3031564
Liên hệ PCE

761160.0150

Flat washers, with chamfer

M3334605
Liên hệ PCE

761160.0160

Flat washers, with chamfer

M3637665
Liên hệ PCE

761160.0170

Flat washers, with chamfer

M3940726
Liên hệ PCE

761160.0180

Flat washers, with chamfer

M4243787
Liên hệ PCE

761160.0190

Flat washers, with chamfer

M4546857
Liên hệ PCE

761160.0200

Flat washers, with chamfer

M4850928
Liên hệ PCE

761160.0210

Flat washers, with chamfer

M5254988
Liên hệ PCE

761160.0220

Flat washers, with chamfer

M56581059
Liên hệ PCE

761160.0230

Flat washers, with chamfer

M64661159
Liên hệ PCE

761160.0240

Flat washers, with chamfer

M727412510
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Flat washers, with chamfer-761161

DIN 125 B / ~ISO 7090 / VSM 13902 Steel / plain Hardness grade: 140 HV DIN 125 B: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761161.0100

Flat washers, with chamfer

M33.27 0.5
Liên hệ PCE

761161.0200

Flat washers, with chamfer

M44.39 0.8
Liên hệ PCE

761161.0300

Flat washers, with chamfer

M55.310 1
Liên hệ PCE

761161.0400

Flat washers, with chamfer

M66.412 1.6
Liên hệ PCE

761161.0500

Flat washers, with chamfer

M88.416 1.6
Liên hệ PCE

761161.0600

Flat washers, with chamfer

M1010.520 2
Liên hệ PCE

761161.0700

Flat washers, with chamfer

M121324 2.5
Liên hệ PCE

761161.0800

Flat washers, with chamfer

M161730 3
Liên hệ PCE

761161.0900

Flat washers, with chamfer

M181934 3
Liên hệ PCE

761161.1000

Flat washers, with chamfer

M202137 3
Liên hệ PCE

761161.1100

Flat washers, with chamfer

M242544 4
Liên hệ PCE

761161.1200

Flat washers, with chamfer

M272850 4
Liên hệ PCE

761161.1300

Flat washers, with chamfer

M303156 4
Liên hệ PCE

761161.1400

Flat washers, with chamfer

M333460 5
Liên hệ PCE

761161.1500

Flat washers, with chamfer

M363766 5
Liên hệ PCE

761161.1600

Flat washers, with chamfer

M394072 6
Liên hệ PCE

761161.1700

Flat washers, with chamfer

M424378 7
Liên hệ PCE

761161.1800

Flat washers, with chamfer

M454685 7
Liên hệ PCE

761161.1900

Flat washers, with chamfer

M485092 8
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Flat washers, without chamfer-761163

DIN 126 / ~ISO 7091 / VSM 13906 Steel / zinc plated blue Hardness grade: 100 HV DIN 126: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761163.0100

Flat washers, without chamfer

M55.510 1
Liên hệ PCE

761163.0200

Flat washers, without chamfer

M66.612 1.6
Liên hệ PCE

761163.0300

Flat washers, without chamfer

M8916 1.6
Liên hệ PCE

761163.0400

Flat washers, without chamfer

M101120 2
Liên hệ PCE

761163.0500

Flat washers, without chamfer

M1213.524 2.5
Liên hệ PCE

761163.0600

Flat washers, without chamfer

M1617.530 3
Liên hệ PCE

761163.0700

Flat washers, without chamfer

M202237 3
Liên hệ PCE

761163.0800

Flat washers, without chamfer

M222439 3
Liên hệ PCE

761163.0900

Flat washers, without chamfer

M242644 4
Liên hệ PCE

761163.1000

Flat washers, without chamfer

M273050 4
Liên hệ PCE

761163.1100

Flat washers, without chamfer

M303356 4
Liên hệ PCE

761163.1200

Flat washers, without chamfer

M333660 5
Liên hệ PCE

761163.1300

Flat washers, without chamfer

M363966 5
Liên hệ PCE

761163.1400

Flat washers, without chamfer

M394272 6
Liên hệ PCE

761163.1500

Flat washers, without chamfer

M424578 7
Liên hệ PCE

761163.1600

Flat washers, without chamfer

M454885 7
Liên hệ PCE

761163.1700

Flat washers, without chamfer

M485292 8
Liên hệ PCE

761163.1800

Flat washers, without chamfer

M525698 8
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.9-761164

ISO 7089 Steel / zincflake coated Hardness grade: 300 HV

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761164.0010

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.9

M55.310 1
Liên hệ PCE

761164.0020

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.10

M66.412 1.6
Liên hệ PCE

761164.0030

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.11

M88.416 1.6
Liên hệ PCE

761164.0040

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.12

M1010.520 2
Liên hệ PCE

761164.0050

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.13

M121324 2.5
Liên hệ PCE

761164.0060

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.14

M141528 2.5
Liên hệ PCE

761164.0070

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.15

M161730 3
Liên hệ PCE

761164.0080

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.16

M181934 3
Liên hệ PCE

761164.0090

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.17

M202137 3
Liên hệ PCE

761164.0100

Flat washers, without chamfer, for screws up to property class 10.18

M242544 4
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.8-761167

DIN 125 A / ISO 7089 Steel / zinc plated Hardness grade: 200 HV DIN 125: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761167.0010

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.8

M33.27 0.5
Liên hệ PCE

761167.0020

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.9

M44.39 0.8
Liên hệ PCE

761167.0030

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.10

M55.310 1
Liên hệ PCE

761167.0040

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.11

M66.412 1.6
Liên hệ PCE

761167.0050

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.12

M88.416 1.6
Liên hệ PCE

761167.0060

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.13

M1010.520 2
Liên hệ PCE

761167.0070

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.14

M121324 2.5
Liên hệ PCE

761167.0080

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.15

M141528 2.5
Liên hệ PCE

761167.0090

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.16

M161730 3
Liên hệ PCE

761167.0100

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.17

M181934 3
Liên hệ PCE

761167.0110

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.18

M202137 3
Liên hệ PCE

761167.0120

Special flat washers, without chamfer, for screws up to property class 8.19

M242544 4
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Flat washers, without chamfer, for clevis pins-761168

DIN 1440 / ~ISO 8738 Steel / zinc plated blue DIN 1440: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761168.0100

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

3 6 3 0.8
Liên hệ PCE

761168.0200

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

4 8 4 0.8
Liên hệ PCE

761168.0300

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

5 10 5 0.8
Liên hệ PCE

761168.0400

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

6 12 6 1.6
Liên hệ PCE

761168.0500

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

8 16 8 2
Liên hệ PCE

761168.0600

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

10 20 10 2.5
Liên hệ PCE

761168.0700

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

12 25 12 3
Liên hệ PCE

761168.0800

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

16 28 16 3
Liên hệ PCE

761168.0900

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

18 30 18 4
Liên hệ PCE

761168.1000

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

20 32 20 4
Liên hệ PCE

761168.1100

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

22 34 22 4
Liên hệ PCE

761168.1200

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

23 36 23 4
Liên hệ PCE

761168.1300

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

25 40 25 4
Liên hệ PCE

761168.1400

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

26 40 26 5
Liên hệ PCE

761168.1500

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

28 42 28 5
Liên hệ PCE

761168.1600

Flat washers, without chamfer, for clevis pins

30 45 30 5
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Flat washers, without chamfer-761169

DIN 125 A / ~ISO 7089 Steel / hot dip galvanized Hardness grade: 140 HV DIN 125: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761169.0100

Flat washers, without chamfer

M6 6.4 12 1.6
Liên hệ PCE

761169.0200

Flat washers, without chamfer

M8 8.4 16 1.6
Liên hệ PCE

761169.0300

Flat washers, without chamfer

M10 10.5 20 2
Liên hệ PCE

761169.0400

Flat washers, without chamfer

M12 13 24 2.5
Liên hệ PCE

761169.0500

Flat washers, without chamfer

M14 15 28 2.5
Liên hệ PCE

761169.0600

Flat washers, without chamfer

M16 17 30 3
Liên hệ PCE

761169.0700

Flat washers, without chamfer

M18 19 34 3
Liên hệ PCE

761169.0800

Flat washers, without chamfer

M20 21 37 3
Liên hệ PCE

761169.0900

Flat washers, without chamfer

M22 23 39 3
Liên hệ PCE

761169.1000

Flat washers, without chamfer

M24 25 44 4
Liên hệ PCE

761169.1100

Flat washers, without chamfer

M27 28 50 4
Liên hệ PCE

761169.1200

Flat washers, without chamfer

M30 31 56 4
Liên hệ PCE

761169.1300

Flat washers, without chamfer

M33 34 60 5
Liên hệ PCE

761169.1400

Flat washers, without chamfer

M36 37 66 5
Liên hệ PCE

761169.1500

Flat washers, without chamfer

M39 40 72 6
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Flat washers, without chamfer, with outside diameter-761170

DIN 9021 / ~ISO 7093 Steel / zinc plated DIN 9021: Standard withdrawn

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Độ dày s (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761170.0005

Flat washers, without chamfer, with outside diameter

M2.32.570.8
Liên hệ PCE

761170.0008

Flat washers, without chamfer, with outside diameter

M2.52.780.8
Liên hệ PCE

761170.0010

Flat washers, without chamfer, with outside diameter

M33.290.8
Liên hệ PCE

761170.0015

Flat washers, without chamfer, with outside diameter

M3.53.7110.8
Liên hệ PCE

761170.0020

Flat washers, without chamfer, with outside diameter

M44.3121
Liên hệ PCE

761170.0030

Flat washers, without chamfer, with outside diameter

M55.3151.2
Liên hệ PCE

761170.0040

Flat washers, without chamfer, with outside diameter

M66.4181.6
Liên hệ PCE

761170.0045

Flat washers, without chamfer, with outside diameter

M77.4222
Liên hệ PCE

761170.0050

Flat washers, without chamfer, with outside diameter

M88.4242
Liên hệ PCE

761170.0060

Flat washers, without chamfer, with outside diameter

M1010.5302.5
Liên hệ PCE

761170.0070

Flat washers, without chamfer, with outside diameter

M1213373