Vòng đệm lò xo

Thương hiệu

Disc springs, Series A-761250

DIN 2093 A Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
84.280.4100
8,000
PCE
105.2100.5100
8,000
PCE
12.56.212.50.7100
13,000
PCE
147.2140.8100
14,000
PCE
168.2160.9100
16,000
PCE
189.2181100
17,000
PCE
2010.2201.1100
21,000
PCE
22.511.222.51.25100
39,000
PCE
2512.2251.5100
39,000
PCE
2814.2281.5100
46,000
PCE
31.516.331.51.75100
49,000
PCE
35.518.335.52100
64,000
PCE
4020.4402.25100
73,000
PCE
4522.4452.5100
107,000
PCE
5025.4503100
137,000
PCE
5628.556325
152,000
PCE
6331633.525
234,000
PCE
713671425
480,000
PCE
804180525
577,000
PCE
904690525
777,000
PCE
1005110061
837,000
PCE
1125711261
PCE
1407214081
PCE

Xem thêm >>


Disc springs, Series B-761255

DIN 2093 B Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
84.280.3100
7,000
PCE
105.2100.4100
8,000
PCE
12.56.212.50.5100
16,000
PCE
147.2140.5100
14,000
PCE
168.2160.6100
14,000
PCE
189.2180.7100
21,000
PCE
2010.2200.8100
22,000
PCE
22.511.222.50.8100
22,000
PCE
2512.2250.9100
25,000
PCE
2814.2281100
27,000
PCE
31.516.331.51.25100
53,000
PCE
35.518.335.51.25100
56,000
PCE
4020.4401.5100
65,000
PCE
4522.4451.75100
81,000
PCE
5025.4502100
88,000
PCE
5628.556225
124,000
PCE
6331632.525
267,000
PCE
7136712.525
235,000
PCE
804180325
402,000
PCE
9046903.525
465,000
PCE
100511003.51
540,000
PCE
1125711241
800,000
PCE

Xem thêm >>


Disc springs, Series C-761260

DIN 2093 C Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
84.280.2100
8,000
PCE
105.2100.25100
9,000
PCE
12.56.212.50.35100
16,000
PCE
147.2140.35100
17,000
PCE
168.2160.4100
18,000
PCE
189.2180.45100
21,000
PCE
2010.2200.5100
22,000
PCE
22.511.222.50.6100
27,000
PCE
2512.2250.7100
25,000
PCE
2814.2280.8100
27,000
PCE
31.516.331.50.8100
29,000
PCE
35.518.335.50.9100
40,000
PCE
4020.4401100
57,000
PCE
4522.4451.25100
78,000
PCE
5025.4501.25100
77,000
PCE
5628.5561.525
130,000
PCE
6331631.825
176,000
PCE
713671225
351,000
PCE
8041802.2525
376,000
PCE
9046902.525
449,000
PCE
100511002.71
434,000
PCE
100511002.71
592,000
PCE

Xem thêm >>


Disc springs, Work standard-761265

Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
83.280.4100
7,000
PCE
83.280.5100
5,000
PCE
83.280.3100
5,000
PCE
103.2100.4100
8,000
PCE
103.2100.5100
7,000
PCE
103.2100.3100
4,000
PCE
104.2100.4100
7,000
PCE
104.2100.5100
7,000
PCE
104.2100.6100
7,000
PCE
124.2120.4100
13,000
PCE
124.2120.5100
10,000
PCE
124.2120.6100
13,000
PCE
125.2120.5100
13,000
PCE
125.2120.6100
12,000
PCE
126.2120.5100
10,000
PCE
126.2120.6100
13,000
PCE
155.2150.6100
7,000
PCE
155.2150.5100
12,000
PCE
155.2150.7100
13,000
PCE
155.2150.4100
4,000
PCE
156.2150.7100
12,000
PCE
156.2150.6100
13,000
PCE
156.2150.5100
12,000
PCE
158.2150.8100
13,000
PCE
158.2150.7100
12,000
PCE
168.2160.7100
13,000
PCE
186.2180.7100
17,000
PCE
186.2180.8100
14,000
PCE
186.2180.4100
17,000
PCE
186.2180.5100
17,000
PCE
186.2180.6100
14,000
PCE
188.2180.7100
14,000
PCE
188.2181100
16,000
PCE
188.2180.8100
14,000
PCE
2010.2200.4100
30,000
PCE
2010.2200.9100
18,000
PCE
2010.2201100
20,000
PCE
208.2200.6100
17,000
PCE
208.2201100
20,000
PCE
208.2200.7100
17,000
PCE
208.2200.9100
17,000
PCE
208.2200.8100
17,000
PCE
208.2200.5100