Vòng đệm khóa lò xo

Thương hiệu

Split spring lock washers, with flat end-761269

DIN 127 B / ~UNI 1751 B / ~CSN 021741 Spring steel / zinc plated blue DIN 127 B: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761269.0100

Split spring lock washers, with flat end

M2---200
Liên hệ PCE

761269.0200

Split spring lock washers, with flat end

M2.3---200
Liên hệ PCE

Helical spring lock washers, smooth ends-761270

DIN 127 B Spring steel / mechanical zinc plated blue DIN 127: Standard withdraw

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761270.0005

Helical spring lock washers, smooth ends

M2.5---200
Liên hệ PCE

761270.0010

Helical spring lock washers, smooth ends

M3---200
Liên hệ PCE

761270.0015

Helical spring lock washers, smooth ends

M3.5---200
Liên hệ PCE

761270.0020

Helical spring lock washers, smooth ends

M4---200
Liên hệ PCE

761270.0030

Helical spring lock washers, smooth ends

M5---200
Liên hệ PCE

761270.0040

Helical spring lock washers, smooth ends

M6---200
Liên hệ PCE

761270.0045

Helical spring lock washers, smooth ends

M7---200
Liên hệ PCE

761270.0050

Helical spring lock washers, smooth ends

M8---200
Liên hệ PCE

761270.0060

Helical spring lock washers, smooth ends

M10---100
Liên hệ PCE

761270.0070

Helical spring lock washers, smooth ends

M12---100
Liên hệ PCE

761270.0075

Helical spring lock washers, smooth ends

M14---100
Liên hệ PCE

761270.0080

Helical spring lock washers, smooth ends

M16---100
Liên hệ PCE

761270.0085

Helical spring lock washers, smooth ends

M18---100
Liên hệ PCE

761270.0090

Helical spring lock washers, smooth ends

M20---100
Liên hệ PCE

761270.0100

Helical spring lock washers, smooth ends

M22---100
Liên hệ PCE

761270.0110

Helical spring lock washers, smooth ends

M24---100
Liên hệ PCE

761270.0120

Helical spring lock washers, smooth ends

M27---100
Liên hệ PCE

761270.0130

Helical spring lock washers, smooth ends

M30---100
Liên hệ PCE

761270.0140

Helical spring lock washers, smooth ends

M33---50
Liên hệ PCE

761270.0150

Helical spring lock washers, smooth ends

M36---50
Liên hệ PCE

761270.0160

Helical spring lock washers, smooth ends

M39---50
Liên hệ PCE

761270.0170

Helical spring lock washers, smooth ends

M42---25
Liên hệ PCE

761270.0180

Helical spring lock washers, smooth ends

M45---25
Liên hệ PCE

761270.0190

Helical spring lock washers, smooth ends

M48---25
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Split spring lock washers, with flat end-761271

DIN 127 B Spring steel / hot dip galvanized DIN 127: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761271.0100

Split spring lock washers, with flat end

M8---100
Liên hệ PCE

761271.0200

Split spring lock washers, with flat end

M10---100
Liên hệ PCE

761271.0300

Split spring lock washers, with flat end

M12---100
Liên hệ PCE

761271.0400

Split spring lock washers, with flat end

M14---100
Liên hệ PCE

761271.0500

Split spring lock washers, with flat end

M16---100
Liên hệ PCE

761271.0600

Split spring lock washers, with flat end

M20---100
Liên hệ PCE

761271.0700

Split spring lock washers, with flat end

M24---100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Spring washers, bent ends-761272

DIN 127 A Spring steel / black DIN 127 A: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761272.0010

Spring washers, bent ends

M3---200
Liên hệ PCE

761272.0020

Spring washers, bent ends

M4---200
Liên hệ PCE

761272.0030

Spring washers, bent ends

M5---200
Liên hệ PCE

761272.0040

Spring washers, bent ends

M6---200
Liên hệ PCE

761272.0050

Spring washers, bent ends

M8---200
Liên hệ PCE

761272.0060

Spring washers, bent ends

M10---100
Liên hệ PCE

761272.0070

Spring washers, bent ends

M12---100
Liên hệ PCE

761272.0080

Spring washers, bent ends

M16---100
Liên hệ PCE

761272.0090

Spring washers, bent ends

M18---100
Liên hệ PCE

761272.0100

Spring washers, bent ends

M20---100
Liên hệ PCE

761272.0110

Spring washers, bent ends

M22---100
Liên hệ PCE

761272.0120

Spring washers, bent ends

M24---100
Liên hệ PCE

761272.0130

Spring washers, bent ends

M30---100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws-761273

DIN 7980 Spring steel / zinc plated blue Hardness grade: 430-530 HV DIN 7980: Standard withdrawn

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761273.0010

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M3---200
Liên hệ PCE

761273.0020

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M4---200
Liên hệ PCE

761273.0030

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M5---200
Liên hệ PCE

761273.0040

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M6---200
Liên hệ PCE

761273.0050

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M8---200
Liên hệ PCE

761273.0060

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M10---100
Liên hệ PCE

761273.0070

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M12---100
Liên hệ PCE

761273.0080

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M14---100
Liên hệ PCE

761273.0090

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M16---100
Liên hệ PCE

761273.0100

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M18---100
Liên hệ PCE

761273.0110

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M20---100
Liên hệ PCE

761273.0120

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M22---100
Liên hệ PCE

761273.0130

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M24---100
Liên hệ PCE

761273.0140

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M27---100
Liên hệ PCE

761273.0150

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M30---100
Liên hệ PCE

761273.0160

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M36---100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Split spring lock washers with bent end, for screws UNC / UNF / Ww-761274

~DIN 127 Spring steel / mechanically zinc plated blue Hardness grade: 430-530 HV

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761274.0100

Split spring lock washers with bent end, for screws UNC / UNF / Ww

1/4"---100
Liên hệ PCE

761274.0200

Split spring lock washers with bent end, for screws UNC / UNF / Ww

3/8"---100
Liên hệ PCE

761274.0300

Split spring lock washers with bent end, for screws UNC / UNF / Ww

7/16"---100
Liên hệ PCE

761274.0400

Split spring lock washers with bent end, for screws UNC / UNF / Ww

1/2"---100
Liên hệ PCE

761274.0500

Split spring lock washers with bent end, for screws UNC / UNF / Ww

3/4"---100
Liên hệ PCE

761274.0600

Split spring lock washers with bent end, for screws UNC / UNF / Ww

1"---100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Spring washers, bent ends-761275

DIN 127 A Spring steel / mechanically zinc plated blue DIN 127 A: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761275.0010

Spring washers, bent ends

M3---200
Liên hệ PCE

761275.0020

Spring washers, bent ends

M3.5---200
Liên hệ PCE

761275.0030

Spring washers, bent ends

M4---200
Liên hệ PCE

761275.0040

Spring washers, bent ends

M5---200
Liên hệ PCE

761275.0050

Spring washers, bent ends

M6---200
Liên hệ PCE

761275.0060

Spring washers, bent ends

M8---200
Liên hệ PCE

761275.0070

Spring washers, bent ends

M10---100
Liên hệ PCE

761275.0080

Spring washers, bent ends

M12---100
Liên hệ PCE

761275.0090

Spring washers, bent ends

M14---100
Liên hệ PCE

761275.0100

Spring washers, bent ends

M16---100
Liên hệ PCE

761275.0110

Spring washers, bent ends

M18---100
Liên hệ PCE

761275.0120

Spring washers, bent ends

M20---100
Liên hệ PCE

761275.0130

Spring washers, bent ends

M22---100
Liên hệ PCE

761275.0140

Spring washers, bent ends

M24---100
Liên hệ PCE

761275.0150

Spring washers, bent ends

M27---100
Liên hệ PCE

761275.0160

Spring washers, bent ends

M30---100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Curved spring lock washers-761276

DIN 128 A Spring steel / mechanically zinc plated blue DIN 128 A: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761276.0100

Curved spring lock washers

M2---200
Liên hệ PCE

761276.0200

Curved spring lock washers

M2.3---200
Liên hệ PCE

761276.0300

Curved spring lock washers

M2.5---200
Liên hệ PCE

761276.0400

Curved spring lock washers

M3---200
Liên hệ PCE

761276.0500

Curved spring lock washers

M3.5---200
Liên hệ PCE

761276.0600

Curved spring lock washers

M4---200
Liên hệ PCE

761276.0700

Curved spring lock washers

M5---200
Liên hệ PCE

761276.0800

Curved spring lock washers

M6---200
Liên hệ PCE

761276.0900

Curved spring lock washers

M8---200
Liên hệ PCE

761276.1000

Curved spring lock washers

M10---100
Liên hệ PCE

761276.1100

Curved spring lock washers

M12---100
Liên hệ PCE

761276.1200

Curved spring lock washers

M14---100
Liên hệ PCE

761276.1300

Curved spring lock washers

M16---100
Liên hệ PCE

761276.1400

Curved spring lock washers

M18---100
Liên hệ PCE

761276.1500

Curved spring lock washers

M20---100
Liên hệ PCE

761276.1600

Curved spring lock washers

M22---100
Liên hệ PCE

761276.1700

Curved spring lock washers

M24---100
Liên hệ PCE

761276.1800

Curved spring lock washers

M27---100
Liên hệ PCE

761276.1900

Curved spring lock washers

M30---100
Liên hệ PCE

761276.2000

Curved spring lock washers

M33---50
Liên hệ PCE

761276.2100

Curved spring lock washers

M36---50
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Spring lock washers, curved-761277

~DIN 128 A Spring steel / mechanically zinc plated blue

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761277.0010

Spring lock washers, curved

M5---200
Liên hệ PCE

761277.0020

Spring lock washers, curved

M6---200
Liên hệ PCE

761277.0030

Spring lock washers, curved

M8---200
Liên hệ PCE

761277.0040

Spring lock washers, curved

M10---100
Liên hệ PCE

761277.0050

Spring lock washers, curved

M12---100
Liên hệ PCE

761277.0060

Spring lock washers, curved

M16---100
Liên hệ PCE

761277.0070

Spring lock washers, curved

M20---100
Liên hệ PCE

761277.0080

Spring lock washers, curved

M24---50
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws-761280

DIN 7980 Spring steel / black Hardness grade: 430-530 HV DIN 7980: Standard withdrawn

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761280.0010

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M33.15.61200
Liên hệ PCE

761280.0020

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M44.171.2200
Liên hệ PCE

761280.0030

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M55.18.81.6200
Liên hệ PCE

761280.0040

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M66.19.91.6200
Liên hệ PCE

761280.0050

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M88.112.72200
Liên hệ PCE

761280.0060

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M1010.2162.5100
Liên hệ PCE

761280.0070

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M1212.2182.5100
Liên hệ PCE

761280.0080

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M1414.221.13100
Liên hệ PCE

761280.0090

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M1616.224.43.5100
Liên hệ PCE

761280.0100

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M1818.226.43.5100
Liên hệ PCE

761280.0110

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M2020.230.64.5100
Liên hệ PCE

761280.0120

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M2222.532.94.5100
Liên hệ PCE

761280.0130

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M2424.535.95100
Liên hệ PCE

761280.0140

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M2727.538.95100
Liên hệ PCE

761280.0150

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M3030.544.16100
Liên hệ PCE

761280.0160

Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws

M3636.552.27100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Split spring lock washers, with flat end-761281

DIN 127 B / ~UNI 1751 B / ~CSN 021741 Spring steel / black DIN 127 B: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761281.0100

Split spring lock washers, with flat end

M2---200
Liên hệ PCE

761281.0200

Split spring lock washers, with flat end

M2.5---200
Liên hệ PCE

761281.0300

Split spring lock washers, with flat end

M3---200
Liên hệ PCE

761281.0400

Split spring lock washers, with flat end

M3.5---200
Liên hệ PCE

761281.0500

Split spring lock washers, with flat end

M4---200
Liên hệ PCE

761281.0600

Split spring lock washers, with flat end

M5---200
Liên hệ PCE

761281.0700

Split spring lock washers, with flat end

M6---200
Liên hệ PCE

761281.0800

Split spring lock washers, with flat end

M8---200
Liên hệ PCE

761281.0900

Split spring lock washers, with flat end

M10---100
Liên hệ PCE

761281.1000

Split spring lock washers, with flat end

M12---100
Liên hệ PCE

761281.1100

Split spring lock washers, with flat end

M14---100
Liên hệ PCE

761281.1200

Split spring lock washers, with flat end

M16---100
Liên hệ PCE

761281.1300

Split spring lock washers, with flat end

M20---100
Liên hệ PCE

761281.1400

Split spring lock washers, with flat end

M22---100
Liên hệ PCE

761281.1500

Split spring lock washers, with flat end

M24---100
Liên hệ PCE

761281.1600

Split spring lock washers, with flat end

M27---100
Liên hệ PCE

761281.1700

Split spring lock washers, with flat end

M30---100
Liên hệ PCE

761281.1800

Split spring lock washers, with flat end

M36---50
Liên hệ PCE

761281.1900

Split spring lock washers, with flat end

M39---50
Liên hệ PCE

761281.2000

Split spring lock washers, with flat end

M42---25
Liên hệ PCE

761281.2100

Split spring lock washers, with flat end

M48---25
Liên hệ PCE

Xem thêm >>