Vòng đệm khóa lò xo

Thương hiệu

Split spring lock washers, with flat end-761269

DIN 127 B / ~UNI 1751 B / ~CSN 021741 Spring steel / zinc plated blue DIN 127 B: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2---200
3,000
PCE
M2.3---200
1,000
PCE

Helical spring lock washers, smooth ends-761270

DIN 127 B Spring steel / mechanical zinc plated blue DIN 127: Standard withdraw


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2.5---200
1,000
PCE
M3---200
3,000
PCE
M3.5---200
1,000
PCE
M4---200
3,000
PCE
M5---200
3,000
PCE
M6---200
3,000
PCE
M7---200
3,000
PCE
M8---200
4,000
PCE
M10---100
5,000
PCE
M12---100
10,000
PCE
M14---100
10,000
PCE
M16---100
20,000
PCE
M18---100
13,000
PCE
M20---100
33,000
PCE
M22---100
21,000
PCE
M24---100
29,000
PCE
M27---100
36,000
PCE
M30---100
103,000
PCE
M33---50
125,000
PCE
M36---50
135,000
PCE
M39---50
222,000
PCE
M42---25
256,000
PCE
M45---25
250,000
PCE
M48---25
274,000
PCE

Xem thêm >>


Split spring lock washers, with flat end-761271

DIN 127 B Spring steel / hot dip galvanized DIN 127: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M8---100
7,000
PCE
M10---100
8,000
PCE
M12---100
12,000
PCE
M14---100
14,000
PCE
M16---100
21,000
PCE
M20---100
30,000
PCE
M24---100
74,000
PCE

Xem thêm >>


Spring washers, bent ends-761272

DIN 127 A Spring steel / black DIN 127 A: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M3---200
3,000
PCE
M4---200
3,000
PCE
M5---200
3,000
PCE
M6---200
3,000
PCE
M8---200
4,000
PCE
M10---100
5,000
PCE
M12---100
5,000
PCE
M16---100
13,000
PCE
M18---100
9,000
PCE
M20---100
13,000
PCE
M22---100
14,000
PCE
M24---100
33,000
PCE
M30---100
81,000
PCE

Xem thêm >>


Helical spring lock washers square section, for socket head cap screws-761273

DIN 7980 Spring steel / zinc plated blue Hardness grade: 430-530 HV DIN 7980: Standard withdrawn


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M3---200
3,000
PCE
M4---200
3,000
PCE
M5---200
3,000
PCE
M6---200
3,000
PCE
M8---200
3,000
PCE
M10---100
5,000
PCE
M12---100
5,000
PCE
M14---100
10,000
PCE
M16---100
10,000
PCE
M18---100
22,000
PCE
M20---100
21,000
PCE
M22---100
22,000
PCE
M24---100
86,000
PCE
M27---100
95,000
PCE
M30---100
111,000
PCE
M36---100
170,000
PCE

Xem thêm >>


Split spring lock washers with bent end, for screws UNC / UNF / Ww-761274

~DIN 127 Spring steel / mechanically zinc plated blue Hardness grade: 430-530 HV


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1/4"---100
7,000
PCE
3/8"---100
7,000
PCE
7/16"---100
8,000
PCE
1/2"---100
12,000
PCE
3/4"---100
22,000
PCE
1"---100
90,000
PCE

Xem thêm >>


Spring washers, bent ends-761275

DIN 127 A Spring steel / mechanically zinc plated blue DIN 127 A: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M3---200
3,000
PCE
M3.5---200
1,000
PCE
M4---200
3,000
PCE
M5---200
3,000
PCE
M6---200
3,000
PCE
M8---200
4,000
PCE
M10---100
5,000
PCE
M12---100
7,000
PCE
M14---100
12,000
PCE
M16---100
16,000
PCE
M18---100
14,000
PCE
M20---100
27,000
PCE
M22---100
21,000
PCE
M24---100
85,000
PCE
M27---100
82,000
PCE
M30---100
101,000
PCE

Xem thêm >>


Curved spring lock washers-761276

DIN 128 A Spring steel / mechanically zinc plated blue DIN 128 A: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2---200
1,000
PCE
M2.3---200
1,000
PCE
M2.5---200
1,000
PCE
M3---200
1,000
PCE
M3.5---200
1,000
PCE
M4---200
1,000
PCE
M5---200
4,000
PCE
M6---200
3,000
PCE
M8---200
5,000
PCE
M10---100
5,000
PCE
M12---100
7,000
PCE
M14---100
7,000
PCE
M16---100
9,000
PCE
M18---100
10,000
PCE
M20---100
16,000
PCE
M22---100
16,000
PCE
M24---100
72,000
PCE
M27---100
62,000
PCE
M30---100
109,000
PCE
M33---50
150,000
PCE
M36---50
151,000
PCE

Xem thêm >>