Vòng đệm khóa

Thương hiệu

Ribbed lock washers-761288

Spring steel / black Hardness grade: 420-510 HV

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761288.0100

Ribbed lock washers

M22.24-200
Liên hệ PCE

761288.0200

Ribbed lock washers

M2.52.74.8-200
Liên hệ PCE

761288.0300

Ribbed lock washers

M33.25.5-200
Liên hệ PCE

761288.0400

Ribbed lock washers

M3.53.76-200
Liên hệ PCE

761288.0500

Ribbed lock washers

M44.37-200
Liên hệ PCE

761288.0600

Ribbed lock washers

M55.38.5 / 9-200
Liên hệ PCE

761288.0700

Ribbed lock washers

M66.410-200
Liên hệ PCE

761288.0800

Ribbed lock washers

M77.412-100
Liên hệ PCE

761288.0900

Ribbed lock washers

M88.413-100
Liên hệ PCE

761288.1000

Ribbed lock washers

M1010.516-100
Liên hệ PCE

761288.1100

Ribbed lock washers

M121318-100
Liên hệ PCE

761288.1200

Ribbed lock washers

M141521-100
Liên hệ PCE

761288.1300

Ribbed lock washers

M161724-100
Liên hệ PCE

761288.1400

Ribbed lock washers

M181927-100
Liên hệ PCE

761288.1500

Ribbed lock washers

M2021 / 2230-100
Liên hệ PCE

761288.1600

Ribbed lock washers

M222333-100
Liên hệ PCE

761288.1700

Ribbed lock washers

M2425.636-100
Liên hệ PCE

761288.1800

Ribbed lock washers

M2728.639-100
Liên hệ PCE

761288.1900

Ribbed lock washers

M3031.645-100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw-761290

Spring steel / mechanica zincl plated

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761290.0010

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M33.25.5-200
Liên hệ PCE

761290.0020

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M44.37-200
Liên hệ PCE

761290.0030

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M55.38.5 / 9-200
Liên hệ PCE

761290.0040

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M66.410-200
Liên hệ PCE

761290.0045

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M77.412-100
Liên hệ PCE

761290.0050

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M88.413-100
Liên hệ PCE

761290.0060

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M1010.516-100
Liên hệ PCE

761290.0070

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M121318-100
Liên hệ PCE

761290.0075

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M141521 / 22-100
Liên hệ PCE

761290.0080

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M161724-100
Liên hệ PCE

761290.0085

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M181927-100
Liên hệ PCE

761290.0090

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M202130-100
Liên hệ PCE

761290.0100

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M222333-100
Liên hệ PCE

761290.0110

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M2425.636-100
Liên hệ PCE

761290.0120

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M2728.639-100
Liên hệ PCE

761290.0130

Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw

M3031.645-100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Ribbed lock washers-761291

Spring steel / zinc plated blue Hardness grade: 420-510 HV

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761291.0100

Ribbed lock washers

M2---200
Liên hệ PCE

761291.0200

Ribbed lock washers

M2.5---200
Liên hệ PCE

761291.0300

Ribbed lock washers

M3.5---200
Liên hệ PCE

Lock washers Rip-Lock™, medium series-761305

NFE 25-511M Spring steel / mechanical zinc plated, thick passivation layer

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761305.0010

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M33.18-200
Liên hệ PCE

761305.0020

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M44.110-200
Liên hệ PCE

761305.0030

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M55.112-200
Liên hệ PCE

761305.0040

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M66.114-200
Liên hệ PCE

761305.0050

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M88.218-200
Liên hệ PCE

761305.0060

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1010.222-200
Liên hệ PCE

761305.0070

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1212.427-200
Liên hệ PCE

761305.0080

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1414.430-200
Liên hệ PCE

761305.0090

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1616.432-200
Liên hệ PCE

761305.0100

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M2020.540-200
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Lock washers Rip-Lock™, medium series-761308

NFE 25-511M Spring steel / zincflake coated GEOMET® 500 with ecosyn®-lubric Black

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761308.0100

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M55.112-200
Liên hệ PCE

761308.0200

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M66.114-200
Liên hệ PCE

761308.0300

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M88.218-100
Liên hệ PCE

761308.0400

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1010.222-100
Liên hệ PCE

761308.0500

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1212.427-100
Liên hệ PCE

761308.0600

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1616.432-100
Liên hệ PCE

761308.0700

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M2020.540-100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Lock washers Rip-Lock™, medium series-761309

NFE 25-511M Spring steel / zincflake coated GEOMET® 500 with ecosyn®-lubric Silver

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761309.0100

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M55.112-200
Liên hệ PCE

761309.0200

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M66.114-200
Liên hệ PCE

761309.0300

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M88.218-100
Liên hệ PCE

761309.0400

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1010.222-100
Liên hệ PCE

761309.0500

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1212.427-100
Liên hệ PCE

761309.0600

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1616.432-100
Liên hệ PCE

761309.0700

Lock washers Rip-Lock™, medium series

M2020.540-100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

 Lock washers Rip-Lock™, medium series-761310

NFE 25-511M Spring steel / zincflake coated GEOMET® 500

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761310.0005

 Lock washers Rip-Lock™, medium series

M44.110-200
Liên hệ PCE

761310.0010

 Lock washers Rip-Lock™, medium series

M55.112-200
Liên hệ PCE

761310.0020

 Lock washers Rip-Lock™, medium series

M66.114-200
Liên hệ PCE

761310.0030

 Lock washers Rip-Lock™, medium series

M88.218-100
Liên hệ PCE

761310.0040

 Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1010.222-100
Liên hệ PCE

761310.0050

 Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1212.427-100
Liên hệ PCE

761310.0055

 Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1414.430-100
Liên hệ PCE

761310.0060

 Lock washers Rip-Lock™, medium series

M1616.432-100
Liên hệ PCE

761310.0070

 Lock washers Rip-Lock™, medium series

M2020.540-100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Waved spring washers-761311

DIN 137 B / ~UNI 8840 B / ~CSN 021734 Spring steel / black Hardness grade: 420-490 HV DIN 137 B: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761311.0100

Waved spring washers

M33.28-200
Liên hệ PCE

761311.0200

Waved spring washers

M44.39-200
Liên hệ PCE

761311.0300

Waved spring washers

M55.311-200
Liên hệ PCE

761311.0400

Waved spring washers

M66.412-200
Liên hệ PCE

761311.0500

Waved spring washers

M88.415-200
Liên hệ PCE

761311.0600

Waved spring washers

M1010.521-200
Liên hệ PCE

761311.0700

Waved spring washers

M121324-100
Liên hệ PCE

761311.0800

Waved spring washers

M141528-100
Liên hệ PCE

761311.0900

Waved spring washers

M161730-100
Liên hệ PCE

761311.1000

Waved spring washers

M181934-100
Liên hệ PCE

761311.1100

Waved spring washers

M202136-100
Liên hệ PCE

761311.1200

Waved spring washers

M222340-100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Toothed contact washers Rip-Lock™-761312

Spring steel / mechanical zinc plated, thick passivation layer

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761312.0010

Toothed contact washers Rip-Lock™

M33.16-200
Liên hệ PCE

761312.0020

Toothed contact washers Rip-Lock™

M44.18-200
Liên hệ PCE

761312.0030

Toothed contact washers Rip-Lock™

M55.110-200
Liên hệ PCE

761312.0040

Toothed contact washers Rip-Lock™

M66.112-200
Liên hệ PCE

761312.0050

Toothed contact washers Rip-Lock™

M88.216-100
Liên hệ PCE

761312.0060

Toothed contact washers Rip-Lock™

M1010.220-100
Liên hệ PCE

761312.0070

Toothed contact washers Rip-Lock™

M1212.424-100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Conical spring washers, for fastening joints-761313

DIN 6796 Spring steel / zinc flake coated Hardness grade: 420-490 HV

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761313.0100

Conical spring washers, for fastening joints

M6---200
Liên hệ PCE

761313.0200

Conical spring washers, for fastening joints

M8---100
Liên hệ PCE

761313.0300

Conical spring washers, for fastening joints

M10---100
Liên hệ PCE

761313.0400

Conical spring washers, for fastening joints

M12---100
Liên hệ PCE

761313.0500

Conical spring washers, for fastening joints

M16---100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Conical spring washers, for fastening joints-761314

DIN 6796 Spring steel / phosphated Hardness grade: 420-490 HV

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761314.0100

Conical spring washers, for fastening joints

M2---200
Liên hệ PCE

761314.0200

Conical spring washers, for fastening joints

M2.5---200
Liên hệ PCE

761314.0300

Conical spring washers, for fastening joints

M3---200
Liên hệ PCE

761314.0400

Conical spring washers, for fastening joints

M4---200
Liên hệ PCE

761314.0500

Conical spring washers, for fastening joints

M5---200
Liên hệ PCE

761314.0600

Conical spring washers, for fastening joints

M6---200
Liên hệ PCE

761314.0700

Conical spring washers, for fastening joints

M7---100
Liên hệ PCE

761314.0800

Conical spring washers, for fastening joints

M8---100
Liên hệ PCE

761314.0900

Conical spring washers, for fastening joints

M10---100
Liên hệ PCE

761314.1000

Conical spring washers, for fastening joints

M12---100
Liên hệ PCE

761314.1100

Conical spring washers, for fastening joints

M14---100
Liên hệ PCE

761314.1200

Conical spring washers, for fastening joints

M16---100
Liên hệ PCE

761314.1300

Conical spring washers, for fastening joints

M18---100
Liên hệ PCE

761314.1400

Conical spring washers, for fastening joints

M20---100
Liên hệ PCE

761314.1500

Conical spring washers, for fastening joints

M22---25
Liên hệ PCE

761314.1600

Conical spring washers, for fastening joints

M24---25
Liên hệ PCE

761314.1700

Conical spring washers, for fastening joints

M27---25
Liên hệ PCE

761314.1800

Conical spring washers, for fastening joints

M30---25
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs-761315

Through-hardened steel / zinc flake coated Type: NL / NLsp

SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761315.0010

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M33.471.8-
Liên hệ PCE

761315.0020

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M3.53.991.8-
Liên hệ PCE

761315.0030

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M3.53.97.61.8-
Liên hệ PCE

761315.0040

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M44.491.8-
Liên hệ PCE

761315.0050

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M44.47.61.8-
Liên hệ PCE

761315.0060

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M55.491.8-
Liên hệ PCE

761315.0070

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M55.410.81.8-
Liên hệ PCE

761315.0080

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M66.510.81.8-
Liên hệ PCE

761315.0090

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M66.513.52.5-
Liên hệ PCE

761315.0100

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M88.713.52.5-
Liên hệ PCE

761315.0110

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M88.716.62.5-
Liên hệ PCE

761315.0120

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M1010.7212.5-
Liên hệ PCE

761315.0130

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M1010.716.62.5-
Liên hệ PCE

761315.0140

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M1111.418.52.5-
Liên hệ PCE

761315.0150

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M121319.52.5-
Liên hệ PCE

761315.0160

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M121325.43.4-
Liên hệ PCE

761315.0170

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M1415.2233.4-
Liên hệ PCE

761315.0180

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M1415.230.73.4-
Liên hệ PCE

761315.0190

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M161725.43.4-
Liên hệ PCE

761315.0200

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M161730.73.4-
Liên hệ PCE

761315.0210

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M1819.5293.4-
Liên hệ PCE

761315.0220

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M1819.534.53.4-
Liên hệ PCE

761315.0230

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M2021.4393.4-
Liên hệ PCE

761315.0240

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M2021.430.73.4-
Liên hệ PCE

761315.0250

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M2223.4424.6-
Liên hệ PCE

761315.0260

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M2223.434.53.4-
Liên hệ PCE

761315.0270

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M2425.3393.4-
Liên hệ PCE

761315.0280

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M2425.348.54.6-
Liên hệ PCE

761315.0290

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M2728.4425.8-
Liên hệ PCE

761315.0300

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M2728.448.55.8-
Liên hệ PCE

761315.0310

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M3031.4475.8-
Liên hệ PCE

761315.0320

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M3031.458.56.6-
Liên hệ PCE

761315.0330

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M3334.448.55.8-
Liên hệ PCE

761315.0340

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M3334.458.56.6-
Liên hệ PCE

761315.0350

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M3637.4556.6-
Liên hệ PCE

761315.0360

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M3637.4636.6-
Liên hệ PCE

761315.0370

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M3940.458.56.6-
Liên hệ PCE

761315.0380

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M4243.2636.6-
Liên hệ PCE

761315.0390

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M4546.2707-
Liên hệ PCE

761315.0400

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M4849.6757-
Liên hệ PCE

761315.0410

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M5253.6807-
Liên hệ PCE

761315.0420

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M5659.1857-
Liên hệ PCE

761315.0430

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M6063.1907-
Liên hệ PCE

761315.0440

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M6467.1957-
Liên hệ PCE

761315.0450

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M6871.11009.5-
Liên hệ PCE

761315.0460

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M7275.11059.5-
Liên hệ PCE

761315.0470

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M7679.11109.5-
Liên hệ PCE

761315.0480

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M8083.11159.5-
Liên hệ PCE

761315.0490

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M8588.11209.5-
Liên hệ PCE

761315.0500

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M9092.41309.5-
Liên hệ PCE

761315.0510

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M9597.41359.5-
Liên hệ PCE

761315.0520

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M100103.41459.5-
Liên hệ PCE

761315.0530

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M105108.41509.5-
Liên hệ PCE

761315.0540

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M110113.41559.5-
Liên hệ PCE

761315.0550

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M115118.41659.5-
Liên hệ PCE

761315.0560

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M120123.41709.5-
Liên hệ PCE

761315.0570

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M125128.41739.5-
Liên hệ PCE

761315.0580

Wedge lock washers Nord-Lock®, adhered in pairs

M130133.41789.5-
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Conical spring washers, small type-761316

SN 212748 Spring steel / plain Hardness grade: 43-50 HRC SN 212748: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761316.0100

Conical spring washers, small type

M2.52.75.1-200
Liên hệ PCE

761316.0200

Conical spring washers, small type

M33.25.7-200
Liên hệ PCE

761316.0300

Conical spring washers, small type

M44.37.2-200
Liên hệ PCE

761316.0400

Conical spring washers, small type

M55.39.2-200
Liên hệ PCE

761316.0500

Conical spring washers, small type

M66.410.2-200
Liên hệ PCE