Vòng đệm khóa

Thương hiệu

Ribbed lock washers-761288

Spring steel / black Hardness grade: 420-510 HV


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

761288.0100

Ribbed lock washers
M22.24-200
3,000
PCE

761288.0200

Ribbed lock washers
M2.52.74.8-200
3,000
PCE

761288.0300

Ribbed lock washers
M33.25.5-200
3,000
PCE

761288.0400

Ribbed lock washers
M3.53.76-200
3,000
PCE

761288.0500

Ribbed lock washers
M44.37-200
3,000
PCE

761288.0600

Ribbed lock washers
M55.38.5 / 9-200
3,000
PCE

761288.0700

Ribbed lock washers
M66.410-200
3,000
PCE

761288.0800

Ribbed lock washers
M77.412-100
5,000
PCE

761288.0900

Ribbed lock washers
M88.413-100
4,000
PCE

761288.1000

Ribbed lock washers
M1010.516-100
4,000
PCE

761288.1100

Ribbed lock washers
M121318-100
5,000
PCE

761288.1200

Ribbed lock washers
M141521-100
8,000
PCE

761288.1300

Ribbed lock washers
M161724-100
13,000
PCE

761288.1400

Ribbed lock washers
M181927-100
26,000
PCE

761288.1500

Ribbed lock washers
M2021 / 2230-100
68,000
PCE

761288.1600

Ribbed lock washers
M222333-100
79,000
PCE

761288.1700

Ribbed lock washers
M2425.636-100
94,000
PCE

761288.1800

Ribbed lock washers
M2728.639-100
98,000
PCE

761288.1900

Ribbed lock washers
M3031.645-100
127,000
PCE

Xem thêm >>


Ribbed lock washers, for hex cap and machine screw-761290

Spring steel / mechanica zincl plated


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33.25.5-200
3,000
PCE
M44.37-200
3,000
PCE
M55.38.5 / 9-200
3,000
PCE
M66.410-200
4,000
PCE
M77.412-100
5,000
PCE
M88.413-100
5,000
PCE
M1010.516-100
7,000
PCE
M121318-100
13,000
PCE
M141521 / 22-100
9,000
PCE
M161724-100
23,000
PCE
M181927-100
74,000
PCE
M202130-100
52,000
PCE
M222333-100
86,000
PCE
M2425.636-100
100,000
PCE
M2728.639-100
116,000
PCE
M3031.645-100
134,000
PCE

Xem thêm >>


Ribbed lock washers-761291

Spring steel / zinc plated blue Hardness grade: 420-510 HV


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

761291.0100

Ribbed lock washers
M2---200
4,000
PCE

761291.0200

Ribbed lock washers
M2.5---200
3,000
PCE

761291.0300

Ribbed lock washers
M3.5---200
4,000
PCE

Xem thêm >>


Lock washers Rip-Lock™, medium series-761305

NFE 25-511M Spring steel / mechanical zinc plated, thick passivation layer


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33.18-200
1,000
PCE
M44.110-200
3,000
PCE
M55.112-200
3,000
PCE
M66.114-200
3,000
PCE
M88.218-200
4,000
PCE
M1010.222-200
8,000
PCE
M1212.427-200
12,000
PCE
M1414.430-200
17,000
PCE
M1616.432-200
73,000
PCE
M2020.540-200
95,000
PCE

Xem thêm >>


Lock washers Rip-Lock™, medium series-761308

NFE 25-511M Spring steel / zincflake coated GEOMET® 500 with ecosyn®-lubric Black


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M55.112-200
5,000
PCE
M66.114-200
7,000
PCE
M88.218-100
9,000
PCE
M1010.222-100
23,000
PCE
M1212.427-100
70,000
PCE
M1616.432-100
75,000
PCE
M2020.540-100
91,000
PCE

Xem thêm >>


Lock washers Rip-Lock™, medium series-761309

NFE 25-511M Spring steel / zincflake coated GEOMET® 500 with ecosyn®-lubric Silver


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M55.112-200
5,000
PCE
M66.114-200
7,000
PCE
M88.218-100
10,000
PCE
M1010.222-100
23,000
PCE
M1212.427-100
70,000
PCE
M1616.432-100
79,000
PCE
M2020.540-100
103,000
PCE

Xem thêm >>


 Lock washers Rip-Lock™, medium series-761310

NFE 25-511M Spring steel / zincflake coated GEOMET® 500


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M44.110-200
1,000
PCE
M55.112-200
5,000
PCE
M66.114-200
7,000
PCE
M88.218-100
10,000
PCE
M1010.222-100
22,000
PCE
M1212.427-100
36,000
PCE
M1414.430-100
64,000
PCE
M1616.432-100
48,000
PCE
M2020.540-100
75,000
PCE

Xem thêm >>


Waved spring washers-761311

DIN 137 B / ~UNI 8840 B / ~CSN 021734 Spring steel / black Hardness grade: 420-490 HV DIN 137 B: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

761311.0100

Waved spring washers
M33.28-200
3,000
PCE

761311.0200

Waved spring washers
M44.39-200
3,000
PCE

761311.0300

Waved spring washers
M55.311-200
1,000
PCE

761311.0400

Waved spring washers
M66.412-200
3,000
PCE

761311.0500

Waved spring washers
M88.415-200
5,000
PCE

761311.0600

Waved spring washers
M1010.521-200
7,000
PCE

761311.0700

Waved spring washers
M121324-100
8,000
PCE

761311.0800

Waved spring washers
M141528-100
13,000
PCE

761311.0900

Waved spring washers
M161730-100
13,000
PCE

761311.1000

Waved spring washers
M181934-100
14,000
PCE

761311.1100

Waved spring washers
M202136-100
17,000
PCE

761311.1200

Waved spring washers
M222340-100
31,000
PCE

Xem thêm >>


Toothed contact washers Rip-Lock™-761312

Spring steel / mechanical zinc plated, thick passivation layer


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33.16-200
4,000
PCE
M44.18-200
3,000
PCE
M55.110-200
4,000
PCE
M66.112-200
4,000
PCE
M88.216-100
7,000
PCE
M1010.220-100
13,000
PCE
M1212.424-100
18,000
PCE

Xem thêm >>


Conical spring washers, for fastening joints-761313

DIN 6796 Spring steel / zinc flake coated Hardness grade: 420-490 HV


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M6---200
5,000
PCE
M8---100
7,000
PCE
M10---100
14,000
PCE
M12---100
20,000
PCE
M16---100
64,000
PCE

Xem thêm >>


Conical spring washers, for fastening joints-761314

DIN 6796 Spring steel / phosphated Hardness grade: 420-490 HV


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2---200
3,000
PCE
M2.5---200
3,000
PCE
M3---200
3,000
PCE
M4---200
3,000
PCE
M5---200
3,000
PCE
M6---200
5,000
PCE
M7---100
9,000
PCE
M8---100