Vòng đệm có cánh

Thương hiệu

Tab washers, with nose-761341

DIN 432 Steel / zinc plated blue DIN 432: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761341.0100

Tab washers, with nose

M44.3-14100
Liên hệ PCE

761341.0200

Tab washers, with nose

M55.3-17100
Liên hệ PCE

761341.0300

Tab washers, with nose

M66.4-19100
Liên hệ PCE

761341.0400

Tab washers, with nose

M88.4-22100
Liên hệ PCE

761341.0500

Tab washers, with nose

M1010.5-26100
Liên hệ PCE

761341.0600

Tab washers, with nose

M1213-30100
Liên hệ PCE

761341.0700

Tab washers, with nose

M1415-33100
Liên hệ PCE

761341.0800

Tab washers, with nose

M1617-36100
Liên hệ PCE

761341.0900

Tab washers, with nose

M1819-40100
Liên hệ PCE

761341.1000

Tab washers, with nose

M2021-42100
Liên hệ PCE

761341.1100

Tab washers, with nose

M2223-50100
Liên hệ PCE

761341.1200

Tab washers, with nose

M2425-50100
Liên hệ PCE

761341.1300

Tab washers, with nose

M2728-58100
Liên hệ PCE

761341.1400

Tab washers, with nose

M3031-6350
Liên hệ PCE

761341.1500

Tab washers, with nose

M3334-6850
Liên hệ PCE

761341.1600

Tab washers, with nose

M3637-7550
Liên hệ PCE

761341.1700

Tab washers, with nose

M3940-821
Liên hệ PCE

761341.1800

Tab washers, with nose

M4243-881
Liên hệ PCE

761341.1900

Tab washers, with nose

M4546-951
Liên hệ PCE

761341.2000

Tab washers, with nose

M4850-1001
Liên hệ PCE

761341.2100

Tab washers, with nose

M5254-1051
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Tab washers, with long tab-761342

DIN 93 Steel / zinc plated blue DIN 93: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761342.0100

Tab washers, with long tab

M33.2-12100
Liên hệ PCE

761342.0200

Tab washers, with long tab

M44.3-14100
Liên hệ PCE

761342.0300

Tab washers, with long tab

M55.3-17100
Liên hệ PCE

761342.0400

Tab washers, with long tab

M66.4-19100
Liên hệ PCE

761342.0500

Tab washers, with long tab

M88.4-22100
Liên hệ PCE

761342.0600

Tab washers, with long tab

M1010.5-26100
Liên hệ PCE

761342.0700

Tab washers, with long tab

M1213-30100
Liên hệ PCE

761342.0800

Tab washers, with long tab

M1415-33100
Liên hệ PCE

761342.0900

Tab washers, with long tab

M1617-36100
Liên hệ PCE

761342.1000

Tab washers, with long tab

M1819-40100
Liên hệ PCE

761342.1100

Tab washers, with long tab

M2021-42100
Liên hệ PCE

761342.1200

Tab washers, with long tab

M2223-50100
Liên hệ PCE

761342.1300

Tab washers, with long tab

M2425-50100
Liên hệ PCE

761342.1400

Tab washers, with long tab

M2728-58100
Liên hệ PCE

761342.1500

Tab washers, with long tab

M3031-63100
Liên hệ PCE

761342.1600

Tab washers, with long tab

M3334-6850
Liên hệ PCE

761342.1700

Tab washers, with long tab

M3637-7550
Liên hệ PCE

761342.1800

Tab washers, with long tab

M3940-821
Liên hệ PCE

761342.1900

Tab washers, with long tab

M4243-881
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Tab washers, with long and short tab-761343

DIN 463 Steel / zinc plated blue DIN 463: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761343.0100

Tab washers, with long and short tab

M44.3-9100
Liên hệ PCE

761343.0200

Tab washers, with long and short tab

M55.3-10100
Liên hệ PCE

761343.0300

Tab washers, with long and short tab

M66.4-12.5100
Liên hệ PCE

761343.0400

Tab washers, with long and short tab

M88.4-17100
Liên hệ PCE

761343.0500

Tab washers, with long and short tab

M1010.5-21100
Liên hệ PCE

761343.0600

Tab washers, with long and short tab

M1213-24100
Liên hệ PCE

761343.0700

Tab washers, with long and short tab

M1415-28100
Liên hệ PCE

761343.0800

Tab washers, with long and short tab

M1617-30100
Liên hệ PCE

761343.1000

Tab washers, with long and short tab

M2021-37100
Liên hệ PCE

761343.1100

Tab washers, with long and short tab

M2223-39100
Liên hệ PCE

761343.1200

Tab washers, with long and short tab

M2425-44100
Liên hệ PCE

761343.1300

Tab washers, with long and short tab

M2728-50100
Liên hệ PCE

761343.1400

Tab washers, with long and short tab

M3031-5650
Liên hệ PCE

761343.1500

Tab washers, with long and short tab

M3334-6050
Liên hệ PCE

761343.1600

Tab washers, with long and short tab

M3637-6650
Liên hệ PCE

761343.1700

Tab washers, with long and short tab

M3940-721
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70852-761344

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761344.0100

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70852

10---100
Liên hệ PCE

761344.0200

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70853

12---100
Liên hệ PCE

761344.0300

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70854

16---100
Liên hệ PCE

761344.0400

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70855

18---100
Liên hệ PCE

761344.0500

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70856

20---100
Liên hệ PCE

761344.0600

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70857

24---100
Liên hệ PCE

761344.0700

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70858

26---100
Liên hệ PCE

761344.0800

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70859

28---100
Liên hệ PCE

761344.0900

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70860

30---100
Liên hệ PCE

761344.1000

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70861

35---100
Liên hệ PCE

761344.1100

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70862

38---100
Liên hệ PCE

761344.1200

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70863

40---100
Liên hệ PCE

761344.1300

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70864

45---50
Liên hệ PCE

761344.1400

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70865

48---50
Liên hệ PCE

761344.1500

Tab washers, for slotted round nuts DIN 70866

52---50
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1804-761345

DIN 462 Steel / zinc plated Usable with: 861076 Slotted round nuts unhardened and unground

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761345.0010

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1804

8---100
Liên hệ PCE

761345.0020

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1805

10---100
Liên hệ PCE

761345.0030

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1806

12---100
Liên hệ PCE

761345.0040

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1807

14---100
Liên hệ PCE

761345.0050

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1808

16---100
Liên hệ PCE

761345.0060

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1809

18---100
Liên hệ PCE

761345.0070

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1810

20---100
Liên hệ PCE

761345.0080

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1811

22---100
Liên hệ PCE

761345.0090

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1812

24---100
Liên hệ PCE

761345.0100

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1813

26---100
Liên hệ PCE

761345.0110

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1814

28---100
Liên hệ PCE

761345.0120

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1815

30---100
Liên hệ PCE

761345.0130

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1816

32---100
Liên hệ PCE

761345.0140

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1817

35---100
Liên hệ PCE

761345.0150

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1818

38---100
Liên hệ PCE

761345.0160

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1819

40---100
Liên hệ PCE

761345.0170

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1820

42---100
Liên hệ PCE

761345.0180

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1821

45---50
Liên hệ PCE

761345.0190

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1822

48---50
Liên hệ PCE

761345.0200

Tab washers, for slotted round nuts DIN 1823

50---50
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Tab washers, for screws and nuts-761347

VSM 12750 Steel / zinc plated blue VSM 12750: standard withdrawn

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761347.0100

Tab washers, for screws and nuts

M610--100
Liên hệ PCE

761347.0200

Tab washers, for screws and nuts

M615--100
Liên hệ PCE

761347.0400

Tab washers, for screws and nuts

M625--100
Liên hệ PCE

761347.0500

Tab washers, for screws and nuts

M815--100
Liên hệ PCE

761347.0600

Tab washers, for screws and nuts

M820--100
Liên hệ PCE

761347.0700

Tab washers, for screws and nuts

M825--100
Liên hệ PCE

761347.0800

Tab washers, for screws and nuts

M1015--100
Liên hệ PCE

761347.0900

Tab washers, for screws and nuts

M1020--100
Liên hệ PCE

761347.1000

Tab washers, for screws and nuts

M1025--100
Liên hệ PCE

761347.1100

Tab washers, for screws and nuts

M1030--100
Liên hệ PCE

761347.1200

Tab washers, for screws and nuts

M1220--100
Liên hệ PCE

761347.1300

Tab washers, for screws and nuts

M1225--100
Liên hệ PCE

761347.1400

Tab washers, for screws and nuts

M1240--100
Liên hệ PCE

761347.1500

Tab washers, for screws and nuts

M1630--100
Liên hệ PCE

761347.1600

Tab washers, for screws and nuts

M1640--100
Liên hệ PCE

761347.1700

Tab washers, for screws and nuts

M1650--100
Liên hệ PCE

761347.1800

Tab washers, for screws and nuts

M2030--100
Liên hệ PCE

761347.1900

Tab washers, for screws and nuts

M2040--100
Liên hệ PCE

761347.2000

Tab washers, for screws and nuts

M2050--100
Liên hệ PCE

761347.2100

Tab washers, for screws and nuts

M2060--100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>