Vòng đệm có cánh

Thương hiệu

Tab washers, with nose-761341

DIN 432 Steel / zinc plated blue DIN 432: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M44.3-14100
30,000
PCE
M55.3-17100
30,000
PCE
M66.4-19100
34,000
PCE
M88.4-22100
46,000
PCE
M1010.5-26100
47,000
PCE
M1213-30100
49,000
PCE
M1415-33100
59,000
PCE
M1617-36100
59,000
PCE
M1819-40100
68,000
PCE
M2021-42100
74,000
PCE
M2223-50100
86,000
PCE
M2425-50100
91,000
PCE
M2728-58100
103,000
PCE
M3031-6350
114,000
PCE
M3334-6850
121,000
PCE
M3637-7550
165,000
PCE
M3940-821
173,000
PCE
M4243-881
152,000
PCE
M4546-951
166,000
PCE
M4850-1001
238,000
PCE
M5254-1051
195,000
PCE

Xem thêm >>


Tab washers, with long tab-761342

DIN 93 Steel / zinc plated blue DIN 93: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33.2-12100
8,000
PCE
M44.3-14100
7,000
PCE
M55.3-17100
7,000
PCE
M66.4-19100
9,000
PCE
M88.4-22100
9,000
PCE
M1010.5-26100
13,000
PCE
M1213-30100
17,000
PCE
M1415-33100
16,000
PCE
M1617-36100
23,000
PCE
M1819-40100
17,000
PCE
M2021-42100
30,000
PCE
M2223-50100
34,000
PCE
M2425-50100
34,000
PCE
M2728-58100
56,000
PCE
M3031-63100
82,000
PCE
M3334-6850
68,000
PCE
M3637-7550
72,000
PCE
M3940-821
83,000
PCE
M4243-881
94,000
PCE

Xem thêm >>


Tab washers, with long and short tab-761343

DIN 463 Steel / zinc plated blue DIN 463: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M44.3-9100
7,000
PCE
M55.3-10100
8,000
PCE
M66.4-12.5100
8,000
PCE
M88.4-17100
10,000
PCE
M1010.5-21100
13,000
PCE
M1213-24100
16,000
PCE
M1415-28100
17,000
PCE
M1617-30100
20,000
PCE
M2021-37100
25,000
PCE
M2223-39100
30,000
PCE
M2425-44100
36,000
PCE
M2728-50100
66,000
PCE
M3031-5650
62,000
PCE
M3334-6050
70,000
PCE
M3637-6650
78,000
PCE
M3940-721
81,000
PCE

Xem thêm >>


Tab washers, for slotted round nuts DIN 70852-761344


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
10---100
104,000
PCE
12---100
114,000
PCE
16---100
138,000
PCE
18---100
121,000
PCE
20---100
140,000
PCE
24---100
156,000
PCE
26---100
148,000
PCE
28---100
143,000
PCE
30---100
147,000
PCE
35---100
153,000
PCE
38---100
140,000
PCE
40---100
160,000
PCE
45---50
177,000
PCE
48---50
168,000
PCE
52---50
203,000
PCE

Xem thêm >>


Tab washers, for slotted round nuts DIN 1804-761345

DIN 462 Steel / zinc plated Usable with: 861076 Slotted round nuts unhardened and unground


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8---100
88,000
PCE
10---100
94,000
PCE
12---100
99,000
PCE
14---100
100,000
PCE
16---100
109,000
PCE
18---100
109,000
PCE
20---100
113,000
PCE
22---100
112,000
PCE
24---100
114,000
PCE
26---100
116,000
PCE
28---100
116,000
PCE
30---100
127,000
PCE
32---100
122,000
PCE
35---100
156,000
PCE
38---100
165,000
PCE
40---100
173,000
PCE
42---100
151,000
PCE
45---50
195,000
PCE
48---50
195,000
PCE
50---50
198,000
PCE

Xem thêm >>


Tab washers, for screws and nuts-761347

VSM 12750 Steel / zinc plated blue VSM 12750: standard withdrawn


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M610--100
95,000
PCE
M615--100
96,000
PCE
M625--100
78,000
PCE
M815--100
96,000
PCE
M820--100
79,000
PCE
M825--100
98,000
PCE
M1015--100
74,000
PCE
M1020--100
98,000
PCE
M1025--100
100,000
PCE
M1030--100
101,000
PCE
M1220--100
95,000
PCE
M1225--100
108,000
PCE
M1240--100
127,000
PCE
M1630--100
134,000
PCE
M1640--100
146,000
PCE
M1650--100
140,000
PCE
M2030-