Vòng đệm có cánh

Thương hiệu

Tab washers, with nose-761341

DIN 432 Steel / zinc plated blue DIN 432: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M44.3-14100
23,000
PCE
M55.3-17100
25,000
PCE
M66.4-19100
27,000
PCE
M88.4-22100
36,000
PCE
M1010.5-26100
38,000
PCE
M1213-30100
40,000
PCE
M1415-33100
47,000
PCE
M1617-36100
47,000
PCE
M1819-40100
53,000
PCE
M2021-42100
59,000
PCE
M2223-50100
70,000
PCE
M2425-50100
74,000
PCE
M2728-58100
82,000
PCE
M3031-6350
90,000
PCE
M3334-6850
95,000
PCE
M3637-7550
135,000
PCE
M3940-821
143,000
PCE
M4243-881
120,000
PCE
M4546-951
130,000
PCE
M4850-1001
196,000
PCE
M5254-1051
152,000
PCE

Xem thêm >>


Tab washers, with long tab-761342

DIN 93 Steel / zinc plated blue DIN 93: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33.2-12100
5,000
PCE
M44.3-14100
5,000
PCE
M55.3-17100
5,000
PCE
M66.4-19100
8,000
PCE
M88.4-22100
8,000
PCE
M1010.5-26100
10,000
PCE
M1213-30100
13,000
PCE
M1415-33100
12,000
PCE
M1617-36100
20,000
PCE
M1819-40100
14,000
PCE
M2021-42100
26,000
PCE
M2223-50100
26,000
PCE
M2425-50100
27,000
PCE
M2728-58100
44,000
PCE
M3031-63100
68,000
PCE
M3334-6850
53,000
PCE
M3637-7550
57,000
PCE
M3940-821
66,000
PCE
M4243-881
74,000
PCE

Xem thêm >>


Tab washers, with long and short tab-761343

DIN 463 Steel / zinc plated blue DIN 463: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M44.3-9100
5,000
PCE
M55.3-10100
8,000
PCE
M66.4-12.5100
5,000
PCE
M88.4-17100
8,000
PCE
M1010.5-21100
10,000
PCE
M1213-24100
13,000
PCE
M1415-28100
14,000
PCE
M1617-30100
17,000
PCE
M2021-37100
21,000
PCE
M2223-39100
25,000
PCE
M2425-44100
30,000
PCE
M2728-50100
55,000
PCE
M3031-5650
49,000
PCE
M3334-6050
59,000
PCE
M3637-6650
61,000
PCE
M3940-721
70,000
PCE

Xem thêm >>


Tab washers, for slotted round nuts DIN 70852-761344


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
10---100
83,000
PCE
12---100
90,000
PCE
16---100
107,000
PCE
18---100
96,000
PCE
20---100
111,000
PCE
24---100
124,000
PCE
26---100
116,000
PCE
28---100
111,000
PCE
30---100
114,000
PCE
35---100
122,000
PCE
38---100
109,000
PCE
40---100
129,000
PCE
45---50
137,000
PCE
48---50
131,000
PCE
52---50
156,000
PCE

Xem thêm >>


Tab washers, for slotted round nuts DIN 1804-761345

DIN 462 Steel / zinc plated Usable with: 861076 Slotted round nuts unhardened and unground


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8---100
70,000
PCE
10---100
74,000
PCE
12---100
78,000
PCE
14---100
81,000
PCE
16---100
86,000
PCE
18---100
87,000
PCE
20---100
90,000
PCE
22---100
87,000
PCE
24---100
91,000
PCE
26---100
94,000
PCE
28---100
92,000
PCE
30---100
104,000
PCE
32---100
100,000
PCE
35---100
124,000
PCE
38---100
130,000
PCE
40---100
143,000
PCE
42---100
121,000
PCE
45---50
153,000
PCE
48---50
155,000
PCE
50---50
157,000
PCE

Xem thêm >>


Tab washers, for screws and nuts-761347

VSM 12750 Steel / zinc plated blue VSM 12750: standard withdrawn


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M610--100
79,000
PCE
M615--100
79,000
PCE
M625--100
64,000
PCE
M815--100
79,000
PCE
M820--100
66,000
PCE
M825--100
82,000
PCE
M1015--100
60,000
PCE
M1020--100
82,000
PCE
M1025--100
82,000
PCE
M1030--100
85,000
PCE
M1220--100
79,000
PCE
M1225--100
87,000
PCE
M1240--100
104,000
PCE
M1630--100
109,000
PCE
M1640--100
116,000
PCE
M1650--100
113,000
PCE
M2030--100