Vít tự tạo ren

Thương hiệu

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C-760830

ISO 14585 C Steel case-hardened / zinc plated Hardness: 450 HV

INDONESIA

Made in Indonesia

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760830.0001

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.2 x 19 mm

ST 2.219200
Liên hệ PCE

760830.0002

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.2 x 4.5 mm

ST 2.24.5200
Liên hệ PCE

760830.0004

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.2 x 6.5 mm

ST 2.26.5200
Liên hệ PCE

760830.0005

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.2 x 9.5 mm

ST 2.29.5200
Liên hệ PCE

760830.0006

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.2 x 13 mm

ST 2.213200
Liên hệ PCE

760830.0007

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.2 x 16 mm

ST 2.216200
Liên hệ PCE

760830.0008

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 8 mm

ST 2.98200
Liên hệ PCE

760830.0010

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 13 mm

ST 2.913200
Liên hệ PCE

760830.0020

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 16 mm

ST 2.916200
Liên hệ PCE

760830.0030

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 19 mm

ST 2.919200
Liên hệ PCE

760830.0040

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 22 mm

ST 2.922200
Liên hệ PCE

760830.0050

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 25 mm

ST 2.925200
Liên hệ PCE

760830.0060

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 32 mm

ST 2.932200
Liên hệ PCE

760830.0065

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 38 mm

ST 2.938200
Liên hệ PCE

760830.0070

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 4.5 mm

ST 2.94.5200
Liên hệ PCE

760830.0080

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 6.5 mm

ST 2.96.5200
Liên hệ PCE

760830.0090

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 9.5 mm

ST 2.99.5200
Liên hệ PCE

760830.0095

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 8 mm

ST 3.58200
Liên hệ PCE

760830.0100

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 13 mm

ST 3.513200
Liên hệ PCE

760830.0110

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 16 mm

ST 3.516200
Liên hệ PCE

760830.0120

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 19 mm

ST 3.519200
Liên hệ PCE

760830.0130

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 22 mm

ST 3.522200
Liên hệ PCE

760830.0140

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 25 mm

ST 3.525200
Liên hệ PCE

760830.0150

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 32 mm

ST 3.532200
Liên hệ PCE

760830.0160

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 38 mm

ST 3.538200
Liên hệ PCE

760830.0170

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 6.5 mm

ST 3.56.5200
Liên hệ PCE

760830.0180

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 9.5 mm

ST 3.59.5200
Liên hệ PCE

760830.0188

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 6.5 mm

ST 3.96.5200
Liên hệ PCE

760830.0190

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 13 mm

ST 3.913200
Liên hệ PCE

760830.0200

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 16 mm

ST 3.916200
Liên hệ PCE

760830.0210

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 19 mm

ST 3.919200
Liên hệ PCE

760830.0220

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 22 mm

ST 3.922200
Liên hệ PCE

760830.0230

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 25 mm

ST 3.925200
Liên hệ PCE

760830.0240

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 32 mm

ST 3.932200
Liên hệ PCE

760830.0250

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 38 mm

ST 3.938200
Liên hệ PCE

760830.0260

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 45 mm

ST 3.945200
Liên hệ PCE

760830.0264

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 50 mm

ST 3.950200
Liên hệ PCE

760830.0270

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 9.5 mm

ST 3.99.5200
Liên hệ PCE

760830.0276

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 6.5 mm

ST 4.26.5100
Liên hệ PCE

760830.0280

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 13 mm

ST 4.213100
Liên hệ PCE

760830.0290

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 16 mm

ST 4.216100
Liên hệ PCE

760830.0300

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 19 mm

ST 4.219100
Liên hệ PCE

760830.0310

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 22 mm

ST 4.222100
Liên hệ PCE

760830.0320

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 25 mm

ST 4.225100
Liên hệ PCE

760830.0330

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 32 mm

ST 4.232100
Liên hệ PCE

760830.0340

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 38 mm

ST 4.238100
Liên hệ PCE

760830.0350

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 45 mm

ST 4.245100
Liên hệ PCE

760830.0360

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 50 mm

ST 4.250100
Liên hệ PCE

760830.0364

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 60 mm

ST 4.260100
Liên hệ PCE

760830.0370

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 9.5 mm

ST 4.29.5100
Liên hệ PCE

760830.0380

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 13 mm

ST 4.813100
Liên hệ PCE

760830.0390

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 16 mm

ST 4.816100
Liên hệ PCE

760830.0400

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 19 mm

ST 4.819100
Liên hệ PCE

760830.0410

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 22 mm

ST 4.822100
Liên hệ PCE

760830.0420

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 25 mm

ST 4.825100
Liên hệ PCE

760830.0430

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 32 mm

ST 4.832100
Liên hệ PCE

760830.0440

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 38 mm

ST 4.838100
Liên hệ PCE

760830.0450

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 45 mm

ST 4.845100
Liên hệ PCE

760830.0460

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 50 mm

ST 4.850100
Liên hệ PCE

760830.0470

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 60 mm

ST 4.860100
Liên hệ PCE

760830.0472

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 70 mm

ST 4.870100
Liên hệ PCE

760830.0474

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 80 mm

ST 4.880100
Liên hệ PCE

760830.0480

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 9.5 mm

ST 4.89.5100
Liên hệ PCE

760830.0490

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 13 mm

ST 5.513100
Liên hệ PCE

760830.0500

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 16 mm

ST 5.516100
Liên hệ PCE

760830.0510

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 19 mm

ST 5.519100
Liên hệ PCE

760830.0520

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 22 mm

ST 5.522100
Liên hệ PCE

760830.0530

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 25 mm

ST 5.525100
Liên hệ PCE

760830.0540

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 32 mm

ST 5.532100
Liên hệ PCE

760830.0550

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 38 mm

ST 5.538100
Liên hệ PCE

760830.0560

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 45 mm

ST 5.545100
Liên hệ PCE

760830.0570

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 50 mm

ST 5.550100
Liên hệ PCE

760830.0580

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 60 mm

ST 5.560100
Liên hệ PCE

760830.0582

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 70 mm

ST 5.570100
Liên hệ PCE

760830.0584

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 80 mm

ST 5.580100
Liên hệ PCE

760830.0590

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 13 mm

ST 6.313100
Liên hệ PCE

760830.0600

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 16 mm

ST 6.316100
Liên hệ PCE

760830.0610

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 19 mm

ST 6.319100
Liên hệ PCE

760830.0620

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 22 mm

ST 6.322100
Liên hệ PCE

760830.0630

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 25 mm

ST 6.325100
Liên hệ PCE

760830.0640

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 32 mm

ST 6.332100
Liên hệ PCE

760830.0650

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 38 mm

ST 6.338100
Liên hệ PCE

760830.0660

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 45 mm

ST 6.345100
Liên hệ PCE

760830.0670

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 50 mm

ST 6.350100
Liên hệ PCE

760830.0680

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 60 mm

ST 6.360100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C-760840

ISO 14586 C Steel case-hardened / zinc plated Hardness: 450 HV

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760840.0002

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.2 x 4.5 mm

ST 2.24.5200
Liên hệ PCE

760840.0004

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.2 x 6.5 mm

ST 2.26.5200
Liên hệ PCE

760840.0005

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.2 x 9.5 mm

ST 2.29.5200
Liên hệ PCE

760840.0006

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.2 x 13 mm

ST 2.213200
Liên hệ PCE

760840.0008

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.2 x 16 mm

ST 2.216200
Liên hệ PCE

760840.0010

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 13 mm

ST 2.913200
Liên hệ PCE

760840.0020

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 16 mm

ST 2.916200
Liên hệ PCE

760840.0030

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 19 mm

ST 2.919200
Liên hệ PCE

760840.0040

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 22 mm

ST 2.922200
Liên hệ PCE

760840.0050

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 25 mm

ST 2.925200
Liên hệ PCE

760840.0060

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 32 mm

ST 2.932200
Liên hệ PCE

760840.0070

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 6.5 mm

ST 2.96.5200
Liên hệ PCE

760840.0080

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 2.9 x 9.5 mm

ST 2.99.5200
Liên hệ PCE

760840.0090

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 13 mm

ST 3.513200
Liên hệ PCE

760840.0100

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 16 mm

ST 3.516200
Liên hệ PCE

760840.0110

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 19 mm

ST 3.519200
Liên hệ PCE

760840.0120

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 22 mm

ST 3.522200
Liên hệ PCE

760840.0130

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 25 mm

ST 3.525200
Liên hệ PCE

760840.0140

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 32 mm

ST 3.532200
Liên hệ PCE

760840.0150

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 38 mm

ST 3.538200
Liên hệ PCE

760840.0160

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.5 x 9.5 mm

ST 3.59.5200
Liên hệ PCE

760840.0170

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 13 mm

ST 3.913200
Liên hệ PCE

760840.0180

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 16 mm

ST 3.916200
Liên hệ PCE

760840.0190

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 19 mm

ST 3.919200
Liên hệ PCE

760840.0200

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 22 mm

ST 3.922200
Liên hệ PCE

760840.0210

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 25 mm

ST 3.925200
Liên hệ PCE

760840.0220

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 32 mm

ST 3.932200
Liên hệ PCE

760840.0230

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 38 mm

ST 3.938200
Liên hệ PCE

760840.0240

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 45 mm

ST 3.945200
Liên hệ PCE

760840.0250

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 3.9 x 9.5 mm

ST 3.99.5200
Liên hệ PCE

760840.0260

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 13 mm

ST 4.213100
Liên hệ PCE

760840.0270

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 16 mm

ST 4.216100
Liên hệ PCE

760840.0280

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 19 mm

ST 4.219100
Liên hệ PCE

760840.0290

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 22 mm

ST 4.222100
Liên hệ PCE

760840.0300

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 25 mm

ST 4.225100
Liên hệ PCE

760840.0310

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 32 mm

ST 4.232100
Liên hệ PCE

760840.0320

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 38 mm

ST 4.238100
Liên hệ PCE

760840.0330

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 45 mm

ST 4.245100
Liên hệ PCE

760840.0340

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 50 mm

ST 4.250100
Liên hệ PCE

760840.0350

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.2 x 9.5 mm

ST 4.29.5100
Liên hệ PCE

760840.0360

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 13 mm

ST 4.813100
Liên hệ PCE

760840.0370

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 16 mm

ST 4.816100
Liên hệ PCE

760840.0380

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 19 mm

ST 4.819100
Liên hệ PCE

760840.0390

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 22 mm

ST 4.822100
Liên hệ PCE

760840.0400

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 25 mm

ST 4.825100
Liên hệ PCE

760840.0410

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 32 mm

ST 4.832100
Liên hệ PCE

760840.0420

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 38 mm

ST 4.838100
Liên hệ PCE

760840.0430

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 45 mm

ST 4.845100
Liên hệ PCE

760840.0440

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 50 mm

ST 4.850100
Liên hệ PCE

760840.0445

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 4.8 x 60 mm

ST 4.860100
Liên hệ PCE

760840.0450

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 13 mm

ST 5.513100
Liên hệ PCE

760840.0460

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 16 mm

ST 5.516100
Liên hệ PCE

760840.0470

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 19 mm

ST 5.519100
Liên hệ PCE

760840.0480

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 22 mm

ST 5.522100
Liên hệ PCE

760840.0490

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 25 mm

ST 5.525100
Liên hệ PCE

760840.0500

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 32 mm

ST 5.532100
Liên hệ PCE

760840.0510

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 38 mm

ST 5.538100
Liên hệ PCE

760840.0520

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 45 mm

ST 5.545100
Liên hệ PCE

760840.0530

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 5.5 x 50 mm

ST 5.550100
Liên hệ PCE

760840.0540

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 13 mm

ST 6.313100
Liên hệ PCE

760840.0550

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 16 mm

ST 6.316100
Liên hệ PCE

760840.0560

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 19 mm

ST 6.319100
Liên hệ PCE

760840.0570

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 22 mm

ST 6.322100
Liên hệ PCE

760840.0580

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 25 mm

ST 6.325100
Liên hệ PCE

760840.0590

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 32 mm

ST 6.332100
Liên hệ PCE

760840.0600

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 38 mm

ST 6.338100
Liên hệ PCE

760840.0610

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 45 mm

ST 6.345100
Liên hệ PCE

760840.0620

Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C, ST 6.3 x 50 mm

ST 6.350100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C-760860

DIN 7981 C / ~ISO 7049 Steel case-hardened / zinc plated Hardness: 450 HV

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760860.0010

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.2 x 4.5 mm

ST 2.24.5200
Liên hệ PCE

760860.0020

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.2 x 6.5 mm

ST 2.26.5200
Liên hệ PCE

760860.0030

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.2 x 9.5 mm

ST 2.29.5200
Liên hệ PCE

760860.0040

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.2 x 13 mm

ST 2.213200
Liên hệ PCE

760860.0050

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.2 x 16 mm

ST 2.216200
Liên hệ PCE

760860.0060

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.9 x 4.5 mm

ST 2.94.5200
Liên hệ PCE

760860.0070

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.9 x 6.5 mm

ST 2.96.5200
Liên hệ PCE

760860.0080

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.9 x 9.5 mm

ST 2.99.5200
Liên hệ PCE

760860.0090

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.9 x 13 mm

ST 2.913200
Liên hệ PCE

760860.0100

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.9 x 16 mm

ST 2.916200
Liên hệ PCE

760860.0110

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.9 x 19 mm

ST 2.919200
Liên hệ PCE

760860.0120

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.9 x 22 mm

ST 2.922200
Liên hệ PCE

760860.0130

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.9 x 25 mm

ST 2.925200
Liên hệ PCE

760860.0140

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.9 x 32 mm

ST 2.932200
Liên hệ PCE

760860.0150

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 2.9 x 38 mm

ST 2.938200
Liên hệ PCE

760860.0160

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.5 x 6.5 mm

ST 3.56.5200
Liên hệ PCE

760860.0170

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.5 x 9.5 mm

ST 3.59.5200
Liên hệ PCE

760860.0180

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.5 x 13 mm

ST 3.513200
Liên hệ PCE

760860.0190

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.5 x 16 mm

ST 3.516200
Liên hệ PCE

760860.0200

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.5 x 19 mm

ST 3.519200
Liên hệ PCE

760860.0210

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.5 x 22 mm

ST 3.522200
Liên hệ PCE

760860.0220

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.5 x 25 mm

ST 3.525200
Liên hệ PCE

760860.0230

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.5 x 32 mm

ST 3.532200
Liên hệ PCE

760860.0240

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.5 x 38 mm

ST 3.538200
Liên hệ PCE

760860.0249

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.9 x 6.5 mm

ST 3.96.5200
Liên hệ PCE

760860.0250

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.9 x 9.5 mm

ST 3.99.5200
Liên hệ PCE

760860.0260

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.9 x 13 mm

ST 3.913200
Liên hệ PCE

760860.0270

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.9 x 16 mm

ST 3.916200
Liên hệ PCE

760860.0280

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.9 x 19 mm

ST 3.919200
Liên hệ PCE

760860.0290

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.9 x 22 mm

ST 3.922200
Liên hệ PCE

760860.0300

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.9 x 25 mm

ST 3.925200
Liên hệ PCE

760860.0310

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.9 x 32 mm

ST 3.932200
Liên hệ PCE

760860.0320

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.9 x 38 mm

ST 3.938200
Liên hệ PCE

760860.0330

Phillips cross recessed pan head tapping screws, form H, with gimlet point form C, ST 3.9 x 45 mm

ST 3.945200
Liên hệ PCE