Vít tự khoan

Thương hiệu

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N-760900

DIN 7504 ~N Case-hardened steel / galvanized - blue Hardness: 560 HV Is part of: 860907 Assortment of self-drilling screws ecosyn®-drill

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760900.0005

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 3.5 x 9.5 mm

ST 3.59.5100
Liên hệ PCE

760900.0010

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 3.5 x 13 mm

ST 3.513100
Liên hệ PCE

760900.0020

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 3.5 x 16 mm

ST 3.516100
Liên hệ PCE

760900.0030

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 3.5 x 19 mm

ST 3.519100
Liên hệ PCE

760900.0040

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 3.9 x 13 mm

ST 3.913100
Liên hệ PCE

760900.0050

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 3.9 x 16 mm

ST 3.916100
Liên hệ PCE

760900.0060

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 3.9 x 19 mm

ST 3.919100
Liên hệ PCE

760900.0065

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 3.9 x 25 mm

ST 3.925100
Liên hệ PCE

760900.0070

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.2 x 13 mm

ST 4.213100
Liên hệ PCE

760900.0080

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.2 x 16 mm

ST 4.216100
Liên hệ PCE

760900.0090

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.2 x 19 mm

ST 4.219100
Liên hệ PCE

760900.0100

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.2 x 25 mm

ST 4.225100
Liên hệ PCE

760900.0105

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.2 x 32 mm

ST 4.232100
Liên hệ PCE

760900.0108

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.2 x 38 mm

ST 4.238100
Liên hệ PCE

760900.0110

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.8 x 16 mm

ST 4.816100
Liên hệ PCE

760900.0120

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.8 x 19 mm

ST 4.819100
Liên hệ PCE

760900.0130

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.8 x 25 mm

ST 4.825100
Liên hệ PCE

760900.0140

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.8 x 32 mm

ST 4.832100
Liên hệ PCE

760900.0150

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.8 x 38 mm

ST 4.838100
Liên hệ PCE

760900.0160

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.8 x 45 mm

ST 4.845100
Liên hệ PCE

760900.0170

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N, ST 4.8 x 50 mm

ST 4.850100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N-760905

DIN 7504 N / ~ISO 15481 Case-hardened steel / galvanized - blue Hardness: 560 HV Is part of: 860907 Assortment of self-drilling screws ecosyn®-drill

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760905.0010

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 2.9 x 9.5 mm

ST 2.99.5100
Liên hệ PCE

760905.0020

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 2.9 x 13 mm

ST 2.913100
Liên hệ PCE

760905.0030

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 2.9 x 16 mm

ST 2.916100
Liên hệ PCE

760905.0040

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 2.9 x 19 mm

ST 2.919100
Liên hệ PCE

760905.0050

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.5 x 9.5 mm

ST 3.59.5100
Liên hệ PCE

760905.0060

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.5 x 13 mm

ST 3.513100
Liên hệ PCE

760905.0070

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.5 x 16 mm

ST 3.516100
Liên hệ PCE

760905.0080

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.5 x 19 mm

ST 3.519100
Liên hệ PCE

760905.0090

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.5 x 22 mm

ST 3.522100
Liên hệ PCE

760905.0100

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.5 x 25 mm

ST 3.525100
Liên hệ PCE

760905.0110

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.5 x 32 mm

ST 3.532100
Liên hệ PCE

760905.0120

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.9 x 9.5 mm

ST 3.99.5100
Liên hệ PCE

760905.0130

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.9 x 13 mm

ST 3.913100
Liên hệ PCE

760905.0140

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.9 x 16 mm

ST 3.916100
Liên hệ PCE

760905.0150

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.9 x 19 mm

ST 3.919100
Liên hệ PCE

760905.0160

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.9 x 22 mm

ST 3.922100
Liên hệ PCE

760905.0180

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.9 x 32 mm

ST 3.932100
Liên hệ PCE

760905.0190

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.9 x 38 mm

ST 3.938100
Liên hệ PCE

760905.0200

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 3.9 x 45 mm

ST 3.945100
Liên hệ PCE

760905.0210

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.2 x 13 mm

ST 4.213100
Liên hệ PCE

760905.0220

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.2 x 16 mm

ST 4.216100
Liên hệ PCE

760905.0230

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.2 x 19 mm

ST 4.219100
Liên hệ PCE

760905.0240

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.2 x 22 mm

ST 4.222100
Liên hệ PCE

760905.0250

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.2 x 25 mm

ST 4.225100
Liên hệ PCE

760905.0260

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.2 x 32 mm

ST 4.232100
Liên hệ PCE

760905.0270

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.2 x 38 mm

ST 4.238100
Liên hệ PCE

760905.0280

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.2 x 45 mm

ST 4.245100
Liên hệ PCE

760905.0290

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.2 x 50 mm

ST 4.250100
Liên hệ PCE

760905.0300

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.8 x 13 mm

ST 4.813100
Liên hệ PCE

760905.0310

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.8 x 16 mm

ST 4.816100
Liên hệ PCE

760905.0320

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.8 x 19 mm

ST 4.819100
Liên hệ PCE

760905.0330

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.8 x 22 mm

ST 4.822100
Liên hệ PCE

760905.0340

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.8 x 25 mm

ST 4.825100
Liên hệ PCE

760905.0350

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.8 x 32 mm

ST 4.832100
Liên hệ PCE

760905.0360

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.8 x 38 mm

ST 4.838100
Liên hệ PCE

760905.0370

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.8 x 45 mm

ST 4.845100
Liên hệ PCE

760905.0380

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.8 x 50 mm

ST 4.850100
Liên hệ PCE

760905.0390

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.8 x 60 mm

ST 4.860100
Liên hệ PCE

760905.0400

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 4.8 x 70 mm

ST 4.870100
Liên hệ PCE

760905.0410

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 5.5 x 19 mm

ST 5.519100
Liên hệ PCE

760905.0420

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 5.5 x 22 mm

ST 5.522100
Liên hệ PCE

760905.0430

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 5.5 x 25 mm

ST 5.525100
Liên hệ PCE

760905.0440

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 5.5 x 32 mm

ST 5.532100
Liên hệ PCE

760905.0450

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 5.5 x 38 mm

ST 5.538100
Liên hệ PCE

760905.0460

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 5.5 x 45 mm

ST 5.545100
Liên hệ PCE

760905.0470

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 5.5 x 50 mm

ST 5.550100
Liên hệ PCE

760905.0480

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 5.5 x 60 mm

ST 5.560100
Liên hệ PCE

760905.0490

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 5.5 x 70 mm

ST 5.570100
Liên hệ PCE

760905.0500

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 6.3 x 19 mm

ST 6.319100
Liên hệ PCE

760905.0510

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 6.3 x 22 mm

ST 6.322100
Liên hệ PCE

760905.0520

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 6.3 x 25 mm

ST 6.325100
Liên hệ PCE

760905.0530

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 6.3 x 32 mm

ST 6.332100
Liên hệ PCE

760905.0540

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 6.3 x 38 mm

ST 6.338100
Liên hệ PCE

760905.0550

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 6.3 x 45 mm

ST 6.345100
Liên hệ PCE

760905.0560

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 6.3 x 50 mm

ST 6.350100
Liên hệ PCE

760905.0570

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 6.3 x 60 mm

ST 6.360100
Liên hệ PCE

760905.0580

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 6.3 x 70 mm

ST 6.370100
Liên hệ PCE

760905.0590

Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N, ST 6.3 x 80 mm

ST 6.380100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Phillips flat ersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P-760906

DIN 7504 P / ~ISO 15482 Steel case-hardened / zinc plated blue Hardness: 560 HV Is part of: 860907 Assortment of self-drilling screws ecosyn®-drill DIN 7504: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760906.0100

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 2.9 x 13 mm

ST 2.913100
Liên hệ PCE

760906.0200

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 2.9 x 16 mm

ST 2.916100
Liên hệ PCE

760906.0300

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 2.9 x 19 mm

ST 2.919100
Liên hệ PCE

760906.0400

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.5 x 9.5 mm

ST 3.59.5100
Liên hệ PCE

760906.0500

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.5 x 13 mm

ST 3.513100
Liên hệ PCE

760906.0600

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.5 x 16 mm

ST 3.516100
Liên hệ PCE

760906.0700

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.5 x 19 mm

ST 3.519100
Liên hệ PCE

760906.0800

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.5 x 22 mm

ST 3.522100
Liên hệ PCE

760906.0900

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.5 x 25 mm

ST 3.525100
Liên hệ PCE

760906.1000

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.5 x 32 mm

ST 3.532100
Liên hệ PCE

760906.1100

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.9 x 13 mm

ST 3.913100
Liên hệ PCE

760906.1200

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.9 x 16 mm

ST 3.916100
Liên hệ PCE

760906.1300

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.9 x 19 mm

ST 3.919100
Liên hệ PCE

760906.1400

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.9 x 22 mm

ST 3.922100
Liên hệ PCE

760906.1500

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.9 x 25 mm

ST 3.925100
Liên hệ PCE

760906.1600

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.9 x 32 mm

ST 3.932100
Liên hệ PCE

760906.1700

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 3.9 x 38 mm

ST 3.938100
Liên hệ PCE

760906.1800

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.2 x 13 mm

ST 4.213100
Liên hệ PCE

760906.1900

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.2 x 16 mm

ST 4.216100
Liên hệ PCE

760906.2000

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.2 x 19 mm

ST 4.219100
Liên hệ PCE

760906.2100

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.2 x 22 mm

ST 4.222100
Liên hệ PCE

760906.2200

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.2 x 25 mm

ST 4.225100
Liên hệ PCE

760906.2300

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.2 x 32 mm

ST 4.232100
Liên hệ PCE

760906.2400

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.2 x 38 mm

ST 4.238100
Liên hệ PCE

760906.2500

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.2 x 45 mm

ST 4.245100
Liên hệ PCE

760906.2600

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.2 x 50 mm

ST 4.250100
Liên hệ PCE

760906.2700

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.8 x 16 mm

ST 4.816100
Liên hệ PCE

760906.2800

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.8 x 19 mm

ST 4.819100
Liên hệ PCE

760906.2900

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.8 x 22 mm

ST 4.822100
Liên hệ PCE

760906.3000

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.8 x 25 mm

ST 4.825100
Liên hệ PCE

760906.3100

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.8 x 32 mm

ST 4.832100
Liên hệ PCE

760906.3200

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.8 x 38 mm

ST 4.838100
Liên hệ PCE

760906.3300

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.8 x 45 mm

ST 4.845100
Liên hệ PCE

760906.3400

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.8 x 50 mm

ST 4.850100
Liên hệ PCE

760906.3500

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.8 x 60 mm

ST 4.860100
Liên hệ PCE

760906.3600

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 4.8 x 70 mm

ST 4.870100
Liên hệ PCE

760906.3700

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 5.5 x 19 mm

ST 5.519100
Liên hệ PCE

760906.3800

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 5.5 x 22 mm

ST 5.522100
Liên hệ PCE

760906.3900

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 5.5 x 25 mm

ST 5.525100
Liên hệ PCE

760906.4000

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 5.5 x 32 mm

ST 5.532100
Liên hệ PCE

760906.4100

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 5.5 x 38 mm

ST 5.538100
Liên hệ PCE

760906.4200

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 5.5 x 45 mm

ST 5.545100
Liên hệ PCE

760906.4300

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 5.5 x 50 mm

ST 5.550100
Liên hệ PCE

760906.4400

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 5.5 x 60 mm

ST 5.560100
Liên hệ PCE

760906.4500

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 5.5 x 70 mm

ST 5.570100
Liên hệ PCE

760906.4600

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 5.5 x 80 mm

ST 5.580100
Liên hệ PCE

760906.4700

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 6.3 x 19 mm

ST 6.319100
Liên hệ PCE

760906.4800

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 6.3 x 22 mm

ST 6.322100
Liên hệ PCE

760906.4900

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 6.3 x 25 mm

ST 6.325100
Liên hệ PCE

760906.5000

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 6.3 x 32 mm

ST 6.332100
Liên hệ PCE

760906.5100

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 6.3 x 45 mm

ST 6.345100
Liên hệ PCE

760906.5200

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 6.3 x 50 mm

ST 6.350100
Liên hệ PCE

760906.5300

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 6.3 x 38 mm

ST 6.338100
Liên hệ PCE

760906.5400

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 6.3 x 60 mm

ST 6.360100
Liên hệ PCE

760906.5500

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 6.3 x 70 mm

ST 6.370100
Liên hệ PCE

760906.5600

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P, ST 6.3 x 80 mm

ST 6.380100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Assortment of self-drilling screws ecosyn®-drill-760907

DIN 7504 Steel case-hardened 560 HV / zinc plated blue

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760907.0100

Assortment ecosyn®-drill st znb DIN 7504, x mm

Liên hệ PCE

Phillips flat ersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings-760908

Steel case-hardened / zinc plated blue Hardness: 560 HV

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760908.0100

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 4.2 x 25 mm

ST 4.225100
Liên hệ PCE

760908.0200

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 4.2 x 32 mm

ST 4.232100
Liên hệ PCE

760908.0300

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 4.8 x 25 mm

ST 4.825100
Liên hệ PCE

760908.0400

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 4.8 x 32 mm

ST 4.832100
Liên hệ PCE

760908.0500

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 4.8 x 38 mm

ST 4.838100
Liên hệ PCE

760908.0600

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 4.8 x 45 mm

ST 4.845100
Liên hệ PCE

760908.0700

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 4.8 x 50 mm

ST 4.850100
Liên hệ PCE

760908.0800

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 5.5 x 38 mm

ST 5.538100
Liên hệ PCE

760908.0900

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 5.5 x 45 mm

ST 5.545100
Liên hệ PCE

760908.1000

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 5.5 x 50 mm

ST 5.550100
Liên hệ PCE

760908.1100

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 6.3 x 45 mm

ST 6.345100
Liên hệ PCE

760908.1200

Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings, ST 6.3 x 50 mm

ST 6.350100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K-760910

DIN 7504 K / ~ISO 15480 Case-hardened steel / galvanized - blue Hardness: 560 HV Is part of: 860907 Assortment of self-drilling screws ecosyn®-drill

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760910.0010

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 3.5 x 9.5 mm

ST 3.59.5100
Liên hệ PCE

760910.0020

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 3.5 x 13 mm

ST 3.513100
Liên hệ PCE

760910.0030

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 3.5 x 16 mm

ST 3.516100
Liên hệ PCE

760910.0040

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 3.5 x 19 mm

ST 3.519100
Liên hệ PCE

760910.0050

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 3.5 x 22 mm

ST 3.522100
Liên hệ PCE

760910.0060

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 3.5 x 25 mm

ST 3.525100
Liên hệ PCE

760910.0070

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 3.9 x 13 mm

ST 3.913100
Liên hệ PCE

760910.0080

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 3.9 x 16 mm

ST 3.916100
Liên hệ PCE

760910.0090

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 3.9 x 19 mm

ST 3.919100
Liên hệ PCE

760910.0100

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 3.9 x 22 mm

ST 3.922100
Liên hệ PCE

760910.0110

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 3.9 x 25 mm

ST 3.925100
Liên hệ PCE

760910.0120

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.2 x 13 mm

ST 4.213100
Liên hệ PCE

760910.0130

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.2 x 16 mm

ST 4.216100
Liên hệ PCE

760910.0140

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.2 x 19 mm

ST 4.219100
Liên hệ PCE

760910.0150

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.2 x 22 mm

ST 4.222100
Liên hệ PCE

760910.0160

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.2 x 25 mm

ST 4.225100
Liên hệ PCE

760910.0170

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.2 x 32 mm

ST 4.232100
Liên hệ PCE

760910.0180

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.2 x 38 mm

ST 4.238100
Liên hệ PCE

760910.0190

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.2 x 45 mm

ST 4.245100
Liên hệ PCE

760910.0200

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.2 x 50 mm

ST 4.250100
Liên hệ PCE

760910.0210

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 13 mm

ST 4.813100
Liên hệ PCE

760910.0220

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 16 mm

ST 4.816100
Liên hệ PCE

760910.0230

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 19 mm

ST 4.819100
Liên hệ PCE

760910.0240

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 22 mm

ST 4.822100
Liên hệ PCE

760910.0250

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 25 mm

ST 4.825100
Liên hệ PCE

760910.0260

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 32 mm

ST 4.832100
Liên hệ PCE

760910.0270

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 38 mm

ST 4.838100
Liên hệ PCE

760910.0280

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 45 mm

ST 4.845100
Liên hệ PCE

760910.0290

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 50 mm

ST 4.850100
Liên hệ PCE

760910.0300

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 60 mm

ST 4.860100
Liên hệ PCE

760910.0310

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 70 mm

ST 4.870100
Liên hệ PCE

760910.0320

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 4.8 x 80 mm

ST 4.880100
Liên hệ PCE

760910.0330

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 5.5 x 16 mm

ST 5.516100
Liên hệ PCE

760910.0340

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 5.5 x 19 mm

ST 5.519100
Liên hệ PCE

760910.0350

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 5.5 x 22 mm

ST 5.522100
Liên hệ PCE

760910.0360

Hex head self-drilling screws ecosyn®-drill, type K, ST 5.5 x 25 mm

ST 5.525100
Liên hệ PCE