Vít tự gắn & vít hàn

Thương hiệu

Self-clinching captive studs-761379

Steel heat-treated / zinc plated blue Hardness grade: 300-380 HV


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M36100
10,000
PCE
M38100
10,000
PCE
M310100
10,000
PCE
M312100
12,000
PCE
M314100
10,000
PCE
M316100
12,000
PCE
M318100
13,000
PCE
M320100
13,000
PCE
M48100
10,000
PCE
M410100
10,000
PCE
M412100
10,000
PCE
M414100
10,000
PCE
M416100
14,000
PCE
M418100
13,000
PCE
M420100
13,000
PCE
M425100
14,000
PCE
M510100
13,000
PCE
M512100
12,000
PCE
M514100
12,000
PCE
M516100
13,000
PCE
M518100
13,000
PCE
M520100
14,000
PCE
M612100
16,000
PCE
M614100
14,000
PCE
M616100
17,000
PCE
M618100
20,000
PCE
M620100
20,000
PCE
M625100
21,000
PCE
M630100
23,000
PCE

Xem thêm >>


Weld studs with internal thread-761380

DIN 32501-5 / ~ISO 13918 IT Steel / copper plated DIN 32501-5: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M38100
40,000
PCE
M310100
42,000
PCE
M312100
40,000
PCE
M315100
40,000
PCE
M316100
40,000
PCE
M320100
42,000
PCE
M410100
42,000
PCE
M412100
42,000
PCE
M415100
44,000
PCE
M416100
44,000
PCE
M420100
44,000
PCE
M425100
46,000
PCE

Xem thêm >>


Weld studs with external thread-761381

DIN 32501-1 / ~ISO 13918 PT Steel 37-3 /copper plated DIN 32501-1: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M36100
3,000
PCE
M38100
3,000
PCE
M310100
3,000
PCE
M312100
3,000
PCE
M315100
3,000
PCE
M316100
3,000
PCE
M320100
3,000
PCE
M325100
4,000
PCE
M48100
3,000
PCE
M410100
3,000
PCE
M412100
3,000
PCE
M415100
3,000
PCE
M416100
4,000
PCE
M420100
4,000
PCE
M425100
5,000
PCE
M430100
5,000
PCE
M58100
4,000
PCE
M510100
3,000
PCE
M512100
3,000
PCE
M515100
4,000
PCE
M516100
5,000
PCE
M520100
5,000
PCE
M525100
5,000
PCE
M530100
7,000
PCE
M610100
5,000
PCE
M612100
7,000
PCE
M615100
8,000
PCE
M616100
8,000
PCE
M620100
8,000
PCE
M625100
7,000
PCE
M630100
8,000
PCE
M640100
10,000
PCE
M650100
13,000
PCE
M810100
9,000
PCE
M815100
12,000
PCE
M816100
10,000
PCE
M820100
13,000
PCE
M825100
16,000
PCE
M830100
13,000
PCE
M835100
14,000
PCE
M840100
23,000
PCE

Xem thêm >>