Vít trí thép đen

Thương hiệu

Socket set screws, with flat point-761403

DIN 913 / ISO 4026 Steel 45 H / black Hardness: min. 450 HV DIN 913: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M1.63100
27,000
PCE
M1.64100
29,000
PCE
M1.65100
38,000
PCE
M1.66100
42,000
PCE
M1.62.5100
27,000
PCE
M23100
14,000
PCE
M24100
14,000
PCE
M25100
14,000
PCE
M26100
14,000
PCE
M28100
14,000
PCE
M210100
14,000
PCE
M22.5100
13,000
PCE
M2.53100
10,000
PCE
M2.54100
12,000
PCE
M2.55100
12,000
PCE
M2.56100
12,000
PCE
M2.58100
14,000
PCE
M2.510100
14,000
PCE
M2.512100
16,000
PCE
M33100
5,000
PCE
M34100
5,000
PCE
M35100
7,000
PCE
M36100
7,000
PCE
M38100
7,000
PCE
M310100
7,000
PCE
M312100
7,000
PCE
M314100
8,000
PCE
M316100
9,000
PCE
M318100
8,000
PCE
M320100
12,000
PCE
M322100
27,000
PCE
M325100
21,000
PCE
M330100
26,000
PCE
M43100
7,000
PCE
M44100
5,000
PCE
M45100
7,000
PCE
M46100
7,000
PCE
M48100
7,000
PCE
M410100
7,000
PCE
M412100
7,000
PCE
M414100
8,000
PCE
M416100
8,000
PCE
M418100
8,000
PCE
M420100
8,000
PCE
M422100
12,000
PCE
M425100
12,000
PCE
M430100
18,000
PCE
M435100
18,000
PCE
M440100
23,000
PCE
M54100
12,000
PCE
M55100
10,000
PCE
M56100
10,000
PCE
M58100
12,000
PCE
M510100
12,000
PCE
M512100
13,000
PCE
M514100
13,000
PCE
M516100
13,000
PCE
M518100
16,000
PCE
M520100
16,000
PCE
M522100
14,000
PCE
M525100
21,000
PCE
M530100
25,000
PCE
M535100
29,000
PCE
M540100
31,000
PCE
M550100
48,000
PCE
M65100
12,000
PCE
M66100
10,000
PCE
M68100
12,000
PCE
M610100
12,000
PCE
M612100
14,000
PCE
M614100
14,000
PCE
M616100
14,000
PCE
M618100
16,000
PCE
M620100
17,000
PCE
M622100
46,000
PCE
M625100
23,000
PCE
M630100
25,000
PCE
M635100
27,000
PCE
M640100
29,000
PCE
M645100
42,000
PCE
M650100
36,000
PCE
M660100
61,000
PCE
M670100
77,000
PCE
M680100
99,000
PCE
M690100
87,000
PCE
M86100
13,000
PCE
M88100
13,000
PCE
M810100
14,000
PCE
M812100
16,000
PCE
M814100
17,000
PCE
M816100
20,000
PCE
M818100
10,000
PCE
M820100
22,000
PCE
M822100
40,000
PCE
M825100
25,000
PCE
M830100
29,000
PCE
M835100
33,000
PCE
M840100
36,000
PCE
M845100
42,000
PCE
M850100
47,000
PCE
M860100
59,000
PCE
M870100
85,000
PCE
M880100
109,000
PCE
M108100
18,000
PCE
M1010100
18,000
PCE
M1012100
22,000
PCE
M1014100
29,000
PCE
M1016100
22,000
PCE
M1018100
35,000
PCE
M1020100
25,000
PCE
M1025100
43,000
PCE
M1030100
46,000
PCE
M1035100
48,000
PCE