Vít trí mạ kẽm

Thương hiệu

Socket set screws, with flat point-761420

DIN 913 / ISO 4026 Steel 45 H / zinc plated Hardness: min. 450 HV DIN 913: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33100
7,000
PCE
M34100
7,000
PCE
M35100
7,000
PCE
M36100
8,000
PCE
M38100
8,000
PCE
M310100
8,000
PCE
M312100
8,000
PCE
M314100
5,000
PCE
M316100
12,000
PCE
M320100
14,000
PCE
M325100
17,000
PCE
M44100
8,000
PCE
M45100
8,000
PCE
M46100
8,000
PCE
M48100
8,000
PCE
M410100
9,000
PCE
M412100
10,000
PCE
M414100
5,000
PCE
M416100
12,000
PCE
M418100
9,000
PCE
M420100
16,000
PCE
M422100
9,000
PCE
M425100
18,000
PCE
M430100
18,000
PCE
M55100
13,000
PCE
M56100
13,000
PCE
M58100
13,000
PCE
M510100
13,000
PCE
M512100
16,000
PCE
M514100
5,000
PCE
M516100
16,000
PCE
M520100
17,000
PCE
M525100
23,000
PCE
M530100
26,000
PCE
M535100
34,000
PCE
M540100
35,000
PCE
M550100
46,000
PCE
M65100
18,000
PCE
M66100
17,000
PCE
M68100
16,000
PCE
M610100
16,000
PCE
M612100
16,000
PCE
M614100
7,000
PCE
M616100
17,000
PCE
M620100
23,000
PCE
M625100
29,000
PCE
M630100
31,000
PCE
M635100
34,000
PCE
M640100
39,000
PCE
M645100
61,000
PCE
M650100
51,000
PCE
M660100
69,000
PCE

Xem thêm >>


Hexalobular socket set screws, with flat point-761422

DIN 34827 / ~ISO 4026 Steel 45 H / zinc plated Hardness: min. 450 HV


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M33100
9,000
PCE
M34100
8,000
PCE
M36100
8,000
PCE
M38100
8,000
PCE
M310100
8,000
PCE
M43100
12,000
PCE
M44100
10,000
PCE
M46100
10,000
PCE
M48100
8,000
PCE
M410100
9,000
PCE
M412100
10,000
PCE
M416100
13,000
PCE
M54100
9,000
PCE
M56100
8,000
PCE
M58100
9,000
PCE
M510100
9,000
PCE
M512100
9,000
PCE
M516100
12,000
PCE

Xem thêm >>


Hexalobular socket set screws, with flat point-761423

DIN 34827 / ~ISO 4026 Steel 45 H / zincflake coated Hardness: min. 450 HV


TURKEY

Made in Turkey

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M64100
12,000
PCE
M66100
12,000
PCE
M68100
10,000
PCE
M610100
10,000
PCE
M612100
10,000
PCE
M616100
13,000
PCE
M620100
16,000
PCE

Xem thêm >>


Socket set screws, with flat point-761425

DIN 913 / ISO 4026 Steel 45 H / zincflake coated Hardness: min. 450 HV DIN 913: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M86100
14,000
PCE
M88100
16,000
PCE
M810100
16,000
PCE
M812100
21,000
PCE
M816100
25,000
PCE
M820100
23,000
PCE
M825100
33,000
PCE
M830100
44,000
PCE
M835100
42,000
PCE
M840100
48,000
PCE
M845100
56,000
PCE
M850100
61,000
PCE
M860100
72,000
PCE
M870100
83,000
PCE
M108100
25,000
PCE
M1010100
27,000
PCE
M1012100
25,000
PCE
M1016100
35,000
PCE
M1020100
35,000
PCE
M1022100
73,000
PCE
M1025100
42,000
PCE
M1030100
47,000
PCE
M1035100
55,000
PCE
M1040100
57,000
PCE
M1045100
81,000
PCE
M1050100
73,000
PCE
M1060100
82,000
PCE
M1070100
111,000
PCE
M1080100
131,000
PCE
M1210100
35,000
PCE
M1212100
38,000
PCE
M1216100
46,000
PCE
M1220100
42,000
PCE