Vít Toproc

Thương hiệu

Spacer screws Toproc®, with hex socket-763760

Steel / zinc plated blue, waxed


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
66050
PACK
68050
PACK
610050
PACK
612050
PACK
615050
PACK
618050
PACK
620050
PACK
623050
PACK
625025
PACK
630025
PACK
635025
PACK
640050
PACK
645050
PACK
650025
PACK
660050
PACK

Xem thêm >>


Hex socket spacer screws Toproc®, type Baby-763764

Steel / zinc plated blue, waxed


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4.560100
PACK
4.570100
PACK
4.580100
PACK
4.590100
PACK
4.5100100
PACK
4.5200100
PACK

Xem thêm >>


Hexalobular (6 Lobe) socket spacer screws-763766

Steel / zinc plated blue, waxed


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
660100
PACK
680100
PACK
6100100
PACK
6120100
PACK
6150100
PACK
6180100
PACK
6200100
PACK

Xem thêm >>


Hexalobular (6 Lobe) socket spacer screws Baby-763768

Steel / zinc plated blue, waxed


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4.560100
PACK
4.570100
PACK
4.580100
PACK
4.590100
PACK
4.5100100
PACK
4.5120100
PACK

Xem thêm >>


Hex socket roof screws Toproc®, type F2000-S-763769

Steel / zinc plated blue, waxed Incl. 1 Bit per box


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7, b = 70230100
PACK
7, b = 70250100
PACK
7, b = 70270100
PACK
7, b = 70300100
PACK
7, b = 70330100
PACK
7, b = 60360100
PACK
7, b = 60400100
PACK
7, b = 60440100
PACK

Xem thêm >>


Hex socket adjusting screws Toproc®-763770

Steel case-hardened / zinc plated yellow, waxed


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
660100
PACK
670100
PACK
680100
PACK
690100
PACK
6100100
PACK
6120100
PACK

Xem thêm >>


Hexalobular (6 Lobe) socket adjusting screws Toproc®, friction thread and cutting ribs under the head-763772

Steel / zinc plated blue


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
660100
514,000
PACK
670100
627,000
PACK
680100
PACK
690100
774,000
PACK
6100100
915,000
PACK
6110100
PACK
6120100
PACK
6130100
PACK
6145100
PACK
6160100
PACK

Xem thêm >>