Vít thạch cao

Thương hiệu

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread-763850

Steel case-hardened / phosphated


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.5251000
1,242,000
PACK
3.5351000
1,594,000
PACK
3.5451000
829,000
PACK
3.9191000
1,169,000
PACK
3.9251000
568,000
PACK
3.9301000
1,569,000
PACK
3.9351000
1,706,000
PACK
3.9451000
2,257,000
PACK
3.955500
605,000
PACK
4.255500
1,742,000
PACK
4.265250
1,005,000
PACK
4.275250
546,000
PACK
4.890250
1,178,000
PACK

Xem thêm >>


Phillips flat countersunk head drywall self-drilling screws, fine thread-763852

Steel case-hardened / phosphated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.5251000
1,750,000
PACK
3.5351000
2,158,000
PACK
3.5451000
2,766,000
PACK
3.555500
1,812,000
PACK
4.275500
2,064,000
PACK

Xem thêm >>


Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread-763854

Steel case-hardened / phosphated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.9251000
1,403,000
PACK
3.9301000
1,619,000
PACK
3.9351000
1,645,000
PACK
3.9451000
2,241,000
PACK
3.955500
1,499,000
PACK
4.265250
1,008,000
PACK
4.275250
1,178,000
PACK

Xem thêm >>


Phillips flat head countersunk drywall screws, with high-low thread and cutting ribs under the head-763856

Steel case-hardened / phosphated


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.9191000
703,000
PACK
3.9221000
1,382,000
PACK
3.9251000
796,000
PACK
3.9301000
1,710,000
PACK
3.9451000
2,453,000
PACK
3.9551000
1,499,000
PACK

Xem thêm >>


Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread-763858

Steel case-hardened / phosphated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5.538500
1,992,000
PACK

Phillips profile drywall screws, form H-763860

Steel case-hardened / phosphated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.9111000
1,294,000
PACK