Vít thạch cao

Thương hiệu

Phillips flat ersunk head drywall screws, double-fine thread-763850

Steel case-hardened / phosphated

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763850.0100

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 3.5 x 25

3.5251000
Liên hệ PACK

763850.0200

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 3.5 x 35

3.5351000
Liên hệ PACK

763850.0300

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 3.5 x 45

3.5451000
Liên hệ PACK

763850.0400

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 3.9 x 19

3.9191000
Liên hệ PACK

763850.0500

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 3.9 x 25

3.9251000
Liên hệ PACK

763850.0600

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 3.9 x 30

3.9301000
Liên hệ PACK

763850.0700

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 3.9 x 35

3.9351000
Liên hệ PACK

763850.0800

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 3.9 x 45

3.9451000
Liên hệ PACK

763850.0900

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 3.9 x 55

3.955500
Liên hệ PACK

763850.1000

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 4.2 x 55

4.255500
Liên hệ PACK

763850.1100

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 4.2 x 65

4.265250
Liên hệ PACK

763850.1200

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 4.2 x 75

4.275250
Liên hệ PACK

763850.1300

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread, 4.8 x 90

4.890250
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Phillips flat ersunk head drywall self-drilling screws, fine thread-763852

Steel case-hardened / phosphated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763852.0100

Phillips flat countersunk head drywall self-drilling screws, fine thread, 3.5 x 25

3.5251000
Liên hệ PACK

763852.0200

Phillips flat countersunk head drywall self-drilling screws, fine thread, 3.5 x 35

3.5351000
Liên hệ PACK

763852.0300

Phillips flat countersunk head drywall self-drilling screws, fine thread, 3.5 x 45

3.5451000
Liên hệ PACK

763852.0400

Phillips flat countersunk head drywall self-drilling screws, fine thread, 3.5 x 55

3.555500
Liên hệ PACK

763852.5000

Phillips flat countersunk head drywall self-drilling screws, fine thread, 4.2 x 75

4.275500
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Phillips flat head ersunk drywall screws, with coarse thread-763854

Steel case-hardened / phosphated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763854.0100

Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread, 3.9 x 25

3.9251000
Liên hệ PACK

763854.0200

Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread, 3.9 x 30

3.9301000
Liên hệ PACK

763854.0300

Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread, 3.9 x 35

3.9351000
Liên hệ PACK

763854.0400

Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread, 3.9 x 45

3.9451000
Liên hệ PACK

763854.0500

Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread, 3.9 x 55

3.955500
Liên hệ PACK

763854.0600

Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread, 4.2 x 65

4.265250
Liên hệ PACK

763854.0700

Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread, 4.2 x 75

4.275250
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Phillips flat head ersunk drywall screws, with high-low thread and cutting ribs under the head-763856

Steel case-hardened / phosphated

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763856.0100

Phillips flat head countersunk drywall screws, with high-low thread and cutting ribs under the head, 3.9 x 19

3.9191000
Liên hệ PACK

763856.0200

Phillips flat head countersunk drywall screws, with high-low thread and cutting ribs under the head, 3.9 x 22

3.9221000
Liên hệ PACK

763856.0300

Phillips flat head countersunk drywall screws, with high-low thread and cutting ribs under the head, 3.9 x 25

3.9251000
Liên hệ PACK

763856.0400

Phillips flat head countersunk drywall screws, with high-low thread and cutting ribs under the head, 3.9 x 30

3.9301000
Liên hệ PACK

763856.0500

Phillips flat head countersunk drywall screws, with high-low thread and cutting ribs under the head, 3.9 x 45

3.9451000
Liên hệ PACK

763856.0600

Phillips flat head countersunk drywall screws, with high-low thread and cutting ribs under the head, 3.9 x 55

3.9551000
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Phillips flat head ersunk drywall screws, with coarse thread-763858

Steel case-hardened / phosphated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763858.0100

Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread, 5.5 x 38

5.538500
Liên hệ PACK

Phillips pro drywall screws, form H-763860

Steel case-hardened / phosphated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763860.0100

Phillips profile drywall screws, form H, 3.9 x 11

3.9111000
Liên hệ PACK