Vít thạch cao

Thương hiệu

Phillips flat countersunk head drywall screws, double-fine thread-763850

Steel case-hardened / phosphated


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.5251000
PACK
3.5351000
PACK
3.5451000
PACK
3.9191000
PACK
3.9251000
706,000
PACK
3.9301000
PACK
3.9351000
PACK
3.9451000
PACK
3.955500
757,000
PACK
4.255500
PACK
4.265250
PACK
4.275250
677,000
PACK
4.890250
PACK

Xem thêm >>


Phillips flat countersunk head drywall self-drilling screws, fine thread-763852

Steel case-hardened / phosphated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.5251000
PACK
3.5351000
PACK
3.5451000
PACK
3.555500
PACK
4.275500
PACK

Xem thêm >>


Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread-763854

Steel case-hardened / phosphated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.9251000
PACK
3.9301000
PACK
3.9351000
PACK
3.9451000
PACK
3.955500
PACK
4.265250
PACK
4.275250
PACK

Xem thêm >>


Phillips flat head countersunk drywall screws, with high-low thread and cutting ribs under the head-763856

Steel case-hardened / phosphated


GERMANY

Made in Germany

Xem thêm >>


Phillips flat head countersunk drywall screws, with coarse thread-763858

Steel case-hardened / phosphated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5.538500
PACK

Phillips profile drywall screws, form H-763860

Steel case-hardened / phosphated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.9111000
PACK