Vít nở nhựa

Thương hiệu

Nylon plugs Mungo®, type MN-762735

Polyamide PA 6

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762735.0010

Nylon plugs Mungo®, type MN, 4

20100
Liên hệ PCE

762735.0020

Nylon plugs Mungo®, type MN, 5

25100
Liên hệ PCE

762735.0030

Nylon plugs Mungo®, type MN, 6

30100
Liên hệ PCE

762735.0040

Nylon plugs Mungo®, type MN, 7

35100
Liên hệ PCE

762735.0050

Nylon plugs Mungo®, type MN, 8

40100
Liên hệ PCE

762735.0060

Nylon plugs Mungo®, type MN, 10

5050
Liên hệ PCE

762735.0070

Nylon plugs Mungo®, type MN, 12

6025
Liên hệ PCE

762735.0080

Nylon plugs Mungo®, type MN, 14

7020
Liên hệ PCE

762735.0090

Nylon plugs Mungo®, type MN, 15

7510
Liên hệ PCE

762735.0100

Nylon plugs Mungo®, type MN, 16

8010
Liên hệ PCE

762735.0110

Nylon plugs Mungo®, type MN, 20

905
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box-762736

Polyamide PA 6

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762736.0100

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box, 4

201
Liên hệ PCE

762736.0200

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box, 5

251
Liên hệ PCE

762736.0300

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box, 6

301
Liên hệ PCE

762736.0400

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box, 7

351
Liên hệ PCE

762736.0500

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box, 8

401
Liên hệ PCE

762736.0600

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box, 10

501
Liên hệ PCE

762736.0700

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box, 12

601
Liên hệ PCE

762736.0800

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box, 14

701
Liên hệ PCE

762736.0900

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box, 15

751
Liên hệ PCE

762736.1000

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box, 16

801
Liên hệ PCE

762736.1100

Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box, 20

901
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Nylon plugs long Mungo®, type MNL-762738

Polyamide PA 6

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762738.0100

Nylon plugs long Mungo®, type MNL, 6

50100
Liên hệ PCE

762738.0200

Nylon plugs long Mungo®, type MNL, 8

6550
Liên hệ PCE

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®-762740

Polyamide PA 6

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762740.0010

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, 5

25100
Liên hệ PCE

762740.0020

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, 6

30100
Liên hệ PCE

762740.0030

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, 8

40100
Liên hệ PCE

762740.0040

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, 10

5050
Liên hệ PCE

762740.0050

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, 12

6025
Liên hệ PCE

762740.0060

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, 14

7010
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, in Maxi-Box-762741

Polyamide PA 6

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762741.0100

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, in Maxi-Box, 5

251
Liên hệ PCE

762741.0200

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, in Maxi-Box, 6

301
Liên hệ PCE

762741.0300

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, in Maxi-Box, 8

401
Liên hệ PCE

762741.0400

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, in Maxi-Box, 10

501
Liên hệ PCE

762741.0500

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, in Maxi-Box, 12

601
Liên hệ PCE

762741.0600

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, in Maxi-Box, 14

701
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hollow brick plugs Mungo®, type ML-762745

Polyamide PA 6

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762745.0010

Hollow brick plugs Mungo®, type ML, 6

60100
Liên hệ PCE

762745.0020

Hollow brick plugs Mungo®, type ML, 8

80100
Liên hệ PCE

762745.0030

Hollow brick plugs Mungo®, type ML, 10

90100
Liên hệ PCE

762745.0040

Hollow brick plugs Mungo®, type ML, 10

12050
Liên hệ PCE

762745.0050

Hollow brick plugs Mungo®, type ML, 14

9050
Liên hệ PCE

762745.0060

Hollow brick plugs Mungo®, type ML, 14

12050
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hollow brick plugs Mungo®, type MLK, with collar-762746

Polyamide PA 6

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762746.0100

Hollow brick plugs Mungo®, type MLK, with collar, 8

80100
Liên hệ PCE

Multi plugs Mungo®, type MU-762747

Polyamide PA 6

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762747.0100

Multi plugs Mungo®, type MU, 6

35100
Liên hệ PCE

762747.0200

Multi plugs Mungo®, type MU, 6

45100
Liên hệ PCE

762747.0300

Multi plugs Mungo®, type MU, 8

5050
Liên hệ PCE

762747.0400

Multi plugs Mungo®, type MU, 10

6025
Liên hệ PCE

762747.0500

Multi plugs Mungo®, type MU, 12

7020
Liên hệ PCE

762747.0600

Multi plugs Mungo®, type MU, 14

7510
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Spiral plugs Delta®-762750

Nylon

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762750.0010

Spiral plugs Delta®, 4

19100
Liên hệ PCE

762750.0020

Spiral plugs Delta®, 5

24100
Liên hệ PCE

762750.0030

Spiral plugs Delta®, 6

29100
Liên hệ PCE

762750.0040

Spiral plugs Delta®, 7

34100
Liên hệ PCE

762750.0050

Spiral plugs Delta®, 8

38100
Liên hệ PCE

762750.0060

Spiral plugs Delta®, 10

4850
Liên hệ PCE

762750.0070

Spiral plugs Delta®, 12

5825
Liên hệ PCE

762750.0080

Spiral plugs Delta®, 15

7520
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Plugs fischer®, type S-762760

Nylon

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762760.0010

Plugs fischer®, type S, 4

20200
Liên hệ PCE

762760.0020

Plugs fischer®, type S, 5

25100
Liên hệ PCE

762760.0030

Plugs fischer®, type S, 6

30100
Liên hệ PCE

762760.0040

Plugs fischer®, type S, 7

30100
Liên hệ PCE

762760.0050

Plugs fischer®, type S, 8

40100
Liên hệ PCE

762760.0060

Plugs fischer®, type S, 10

5050
Liên hệ PCE

762760.0070

Plugs fischer®, type S, 12

6025
Liên hệ PCE

762760.0080

Plugs fischer®, type S, 14

7520
Liên hệ PCE

762760.0090

Plugs fischer®, type S, 16

8010
Liên hệ PCE

762760.0100

Plugs fischer®, type S, 20

905
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Plugs fischer®, type UX-762761

Nylon Description type: R: with brim; L: long; LR: long with brim

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762761.0100

Plugs fischer®, type UX, 5, type UX 5

30100
Liên hệ PCE

762761.0200

Plugs fischer®, type UX, 6, type UX 6

35100
Liên hệ PCE

762761.0300

Plugs fischer®, type UX, 8, type UX 8

50100
Liên hệ PCE

762761.0400

Plugs fischer®, type UX, 10, type UX 10

6050
Liên hệ PCE

762761.0500

Plugs fischer®, type UX, 12, type UX 12

7025
Liên hệ PCE

762761.0600

Plugs fischer®, type UX, 14, type UX 14

7520
Liên hệ PCE

762761.0700

Plugs fischer®, type UX, 5, type UX 5 R

30100
Liên hệ PCE

762761.0800

Plugs fischer®, type UX, 6, type UX 6 R

35100
Liên hệ PCE

762761.0900

Plugs fischer®, type UX, 8, type UX 8 R

50100
Liên hệ PCE

762761.1000

Plugs fischer®, type UX, 10, type UX 10 R

6050
Liên hệ PCE

762761.1100

Plugs fischer®, type UX, 6, type UX 6 L

50100
Liên hệ PCE

762761.1200

Plugs fischer®, type UX, 6, type UX 6 LR

50100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Metal discs Mungo®, type MDB-M-762766

Steel / zinc plated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762766.0100

Metal discs Mungo®, type MDB-M, 9, d2 = 38

-200
Liên hệ PCE

762766.0200

Metal discs Mungo®, type MDB-M, 9 weiss, d2 = 38

-200
Liên hệ PCE

762766.0300

Metal discs Mungo®, type MDB-M, 8.5, d2 = 70

-100
Liên hệ PCE

762766.0400

Metal discs Mungo®, type MDB-M, 10.5, d2 = 70

-100
Liên hệ PCE

Hammer drive anchors with large collar Mungo®, type MNA-Gwith cross recess pozidriv or Torx-762767

Polyamide PA 6 Nail: steel zinc plated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762767.0100

Hammer drive anchors with large collar Mungo®, type MNA-G with cross recess pozidriv or Torx, 5

25100
Liên hệ PCE

762767.0200

Hammer drive anchors with large collar Mungo®, type MNA-G with cross recess pozidriv or Torx, 5

30100
Liên hệ PCE

762767.0300

Hammer drive anchors with large collar Mungo®, type MNA-G with cross recess pozidriv or Torx, 5

40100
Liên hệ PCE

762767.0400

Hammer drive anchors with large collar Mungo®, type MNA-G with cross recess pozidriv or Torx, 6

40100
Liên hệ PCE

762767.0500

Hammer drive anchors with large collar Mungo®, type MNA-G with cross recess pozidriv or Torx, 8

50100
Liên hệ PCE

762767.0600

Hammer drive anchors with large collar Mungo®, type MNA-G with cross recess pozidriv or Torx, 8

60100
Liên hệ PCE

762767.0700

Hammer drive anchors with large collar Mungo®, type MNA-G with cross recess pozidriv or Torx, 8

80100
Liên hệ PCE

762767.0800

Hammer drive anchors with large collar Mungo®, type MNA-G with cross recess pozidriv or Torx, 8

100100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hammer drive anchors with ersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv-762768

Polyamide PA 6 Screw steel zinc plated

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762768.0100

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 5

25100
Liên hệ PCE

762768.0200

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 5

30100
Liên hệ PCE

762768.0300

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 5

40100
Liên hệ PCE

762768.0400

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 5

50100
Liên hệ PCE

762768.0500

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 6

35100
Liên hệ PCE

762768.0600

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 6

40100
Liên hệ PCE

762768.0700

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 6

50100
Liên hệ PCE

762768.0800

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 6

60100
Liên hệ PCE

762768.0900

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 6

70100
Liên hệ PCE

762768.1000

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 6

80100
Liên hệ PCE

762768.1100

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 8

50100
Liên hệ PCE

762768.1200

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 8

60100
Liên hệ PCE

762768.1300

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 8

80100
Liên hệ PCE

762768.1400

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 8

100100
Liên hệ PCE

762768.1500

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 8

120100
Liên hệ PCE

762768.1600

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 8

140100
Liên hệ PCE

762768.1700

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 10

8050
Liên hệ PCE

762768.1800

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 10

10050
Liên hệ PCE

762768.1900

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 10

12050
Liên hệ PCE

762768.2000

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 10

14050
Liên hệ PCE

762768.2100

Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv, 10

16050
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv-762769

Polyamide PA 6 Screw steel zinc plated

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762769.0100

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 5

25100
Liên hệ PCE

762769.0200

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 5

30100
Liên hệ PCE

762769.0300

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 5

40100
Liên hệ PCE

762769.0400

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 5

50100
Liên hệ PCE

762769.0500

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 6

35100
Liên hệ PCE

762769.0600

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 6

40100
Liên hệ PCE

762769.0700

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 6

50100
Liên hệ PCE

762769.0800

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 6

60100
Liên hệ PCE

762769.0900

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 6

70100
Liên hệ PCE

762769.1000

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 6

80100
Liên hệ PCE

762769.1100

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 8

50100
Liên hệ PCE

762769.1200

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 8

60100
Liên hệ PCE

762769.1300

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 8

80100
Liên hệ PCE

762769.1400

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 8

100100
Liên hệ PCE

762769.1500

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 8

120100
Liên hệ PCE

762769.1600

Hammer drive anchors with round collar Mungo®, type MNA-Z, with cross recess Pozidriv, 8

140100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Discs Mungo®, type MDB, for nailplugs MNA-762770

Nylon / white

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762770.0100

Discs Mungo®, type MDB, for nailplugs MNA, 5.1, d2 = 45

-100
Liên hệ PCE

762770.0200

Discs Mungo®, type MDB, for nailplugs MNA, 8.5, d2 = 45

-100
Liên hệ PCE

762770.0300

Discs Mungo®, type MDB, for nailplugs MNA, 8.5, d2 = 60

-100
Liên hệ PCE

762770.0400

Discs Mungo®, type MDB, for nailplugs MNA, 10.5, d2 = 60

-100
Liên hệ PCE

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-SSwith hex head screw-762771

Polyamide PA 6 Screw zinc plated ETA-Approval ETAG 020

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762771.0100

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-SS with hex head screw, 10

80100
Liên hệ PCE

762771.0200

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-SS with hex head screw, 10

10050
Liên hệ PCE

762771.0300

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-SS with hex head screw, 10

12050
Liên hệ PCE

762771.0400

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-SS with hex head screw, 10

14050
Liên hệ PCE

762771.0500

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-SS with hex head screw, 10

16050
Liên hệ PCE

762771.0600

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-SS with hex head screw, 10

18050
Liên hệ PCE

762771.0700

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-SS with hex head screw, 10

20050
Liên hệ PCE

762771.0800

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-SS with hex head screw, 10

24025
Liên hệ PCE

762771.0900

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-SS with hex head screw, 10

28025
Liên hệ PCE

762771.1000

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-SS with hex head screw, 10

30025
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) ersunk head screw-762772

Polyamide PA 6 Screw zinc plated ETA-Approval ETAG 020 8x80; 8x100; 8x120; 8x140; 8x160: not part of the approval.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762772.0100

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 8

80100
Liên hệ PCE

762772.0200

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 8

100100
Liên hệ PCE

762772.0300

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 8

120100
Liên hệ PCE

762772.0400

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 8

140100
Liên hệ PCE

762772.0500

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 8

16050
Liên hệ PCE

762772.0600

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 10

80100
Liên hệ PCE

762772.0700

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 10

10050
Liên hệ PCE

762772.0800

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 10

12050
Liên hệ PCE

762772.0900

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 10

14050
Liên hệ PCE

762772.1000

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 10

16050
Liên hệ PCE

762772.1100

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 10

18050
Liên hệ PCE

762772.1200

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 10

20050
Liên hệ PCE

762772.1300

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 10

24025
Liên hệ PCE

762772.1400

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 10

28025
Liên hệ PCE

762772.1500

Nylon frame plugs Universal Mungo®, type MQL-ST, with hexalobular (6 Lobe) countersunk head screw, 10

30025
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Nylon frame plugs Universal Mungo®, Typ MQLK-STB, with collar and hex flange head screw-762773

Polyamide PA 6 Screw zinc plated ETA-Approval ETAG 020

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762773.0100

Nylon frame plugs Universal Mungo®, Typ MQLK-STB, with collar and hex flange head screw, 10

8050
Liên hệ PCE

762773.0200

Nylon frame plugs Universal Mungo®, Typ MQLK-STB, with collar and hex flange head screw, 10

10050
Liên hệ PCE

762773.0300

Nylon frame plugs Universal Mungo®, Typ MQLK-STB, with collar and hex flange head screw, 10

12050
Liên hệ PCE

Nylon scaffold plugs Mungo®, type MGD-762775

Polyamide PA 6

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762775.0100

Nylon scaffold plugs Mungo®, type MGD, 14

7050
Liên hệ PCE

762775.0200

Nylon scaffold plugs Mungo®, type MGD, 14

10050
Liên hệ PCE

762775.0300

Nylon scaffold plugs Mungo®, type MGD, 14

14025
Liên hệ PCE