Vít nở nhựa

Thương hiệu

Nylon plugs Mungo®, type MN-762735

Polyamide PA 6


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
20100-
1,000
PCE
25100-
4,000
PCE
30100-
3,000
PCE
35100-
3,000
PCE
40100-
4,000
PCE
5050-
7,000
PCE
6025-
13,000
PCE
7020-
20,000
PCE
7510-
22,000
PCE
8010-
36,000
PCE
905-
57,000
PCE

Xem thêm >>


Nylon plugs Mungo®, type MN, in Maxi-Box-762736

Polyamide PA 6


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
201-
PCE
251-
PCE
301-
PCE
351-
PCE
401-
PCE
501-
PCE
601-
PCE
701-
PCE
751-
PCE
801-
PCE
901-
PCE

Xem thêm >>


Nylon plugs long Mungo®, type MNL-762738

Polyamide PA 6


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
50100-
4,000
PCE
6550-
7,000
PCE

Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®-762740

Polyamide PA 6


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
25100-
3,000
PCE
30100-
3,000
PCE
40100-
5,000
PCE
5050-
10,000
PCE
6025-
16,000
PCE
7010-
27,000
PCE

Xem thêm >>


Nylon plugs Mungo®, type MQ Quattro®, in Maxi-Box-762741

Polyamide PA 6


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
251-
PCE
301-
PCE
401-
PCE
501-
PCE
601-
PCE
701-
PCE

Xem thêm >>


Hollow brick plugs Mungo®, type ML-762745

Polyamide PA 6


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
60100-
10,000
PCE
80100-
17,000
PCE
90100-
21,000
PCE
12050-
21,000
PCE
9050-
31,000
PCE
12050-
34,000
PCE

Xem thêm >>


Hollow brick plugs Mungo®, type MLK, with collar-762746

Polyamide PA 6


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
80100-
18,000
PCE

Multi plugs Mungo®, type MU-762747

Polyamide PA 6


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
35100-
5,000
PCE
45100-
7,000
PCE
5050-
7,000
PCE
6025-
12,000
PCE
7020-
17,000
PCE
7510-
23,000
PCE

Xem thêm >>


Spiral plugs Delta®-762750

Nylon


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
19100-
7,000
PCE
24100-
7,000
PCE
29100-
8,000
PCE
34100-
12,000
PCE
38100-
12,000
PCE
4850-
23,000
PCE
5825-
36,000
PCE
7520-
61,000
PCE

Xem thêm >>


Plugs fischer®, type S-762760

Nylon


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
20200-
3,000
PCE
25100-
3,000
PCE
30100-
4,000
PCE
30100-
5,000
PCE
40100-
5,000
PCE
5050-
8,000
PCE
6025-
14,000
PCE
7520-
26,000
PCE
8010-
33,000
PCE
905-
59,000
PCE

Xem thêm >>


Plugs fischer®, type UX-762761

Nylon Description type: R: with brim; L: long; LR: long with brim


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
30100-
7,000
PCE
35100-
9,000
PCE
50100-
13,000
PCE
6050-
23,000
PCE
7025-
35,000
PCE
7520-
55,000
PCE
30100-
7,000
PCE
35100-
8,000
PCE
50100-
16,000
PCE
6050-
26,000
PCE
50100-
10,000
PCE
50100-
10,000
PCE

Xem thêm >>


Metal discs Mungo®, type MDB-M-762766

Steel / zinc plated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-200-
10,000
PCE
-200-
12,000
PCE
-100-
10,000
PCE
-100-
10,000
PCE

Xem thêm >>


Hammer drive anchors with large collar Mungo®, type MNA-Gwith cross recess pozidriv or Torx-762767

Polyamide PA 6 Nail: steel zinc plated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
25100-
4,000
PCE
30100-
8,000
PCE
40100-
8,000
PCE
40100-
9,000
PCE
50100-
9,000
PCE
60100-
60,000
PCE
80100-
10,000
PCE
100100-
16,000
PCE

Xem thêm >>


Hammer drive anchors with countersunk collar Mungo®, type MNA-S, with cross recess Pozidriv-762768

Polyamide PA 6 Screw steel zinc plated


SWITZERLAND

Made in Switzerland