Vít nở đặc biệt

Thương hiệu

Cavity wall anchors Mungo®, type MHD-Sscrew pre-assembled-762950

Steel / zinc d1 M8: with hexagon screws


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-100-
61,000
PCE
-100-
64,000
PCE
-100-
66,000
PCE
-100-
66,000
PCE
-100-
81,000
PCE
-100-
73,000
PCE
-100-
78,000
PCE
-100-
85,000
PCE
-100-
100,000
PCE
-100-
82,000
PCE
-100-
85,000
PCE
-100-
91,000
PCE
-100-
112,000
PCE
-100-
94,000
PCE
-100-
107,000
PCE
-100-
114,000
PCE

Xem thêm >>


Setting tool Mungo®, type MHD-WZfor cavity wall anchors MHD-S-762952


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-1-
PCE
-1-
PCE

Jet Plug metal Mungo®, type MJP-762954

Zinc die cast / plain


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
25100-
12,000
PCE
32100-
13,000
PCE
39100-
13,000
PCE

Xem thêm >>


Fiber Jet Mungo®, type MFJ-762956

Polyamide / natural Glass-fiber reinforced


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
25100-
8,000
PCE
32100-
8,000
PCE

Plugs fischer®, type FID 50-762960

Nylon


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-50-
111,000
PCE

Plugs Mungo®, type MEF Easy-Fix-762962

Steel / zinc


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
32100-
14,000
PCE
38100-
20,000
PCE
60100-
55,000
PCE
60100-
69,000
PCE

Xem thêm >>


Spring toggle anchors Tilca®, without screw-762964

Steel / zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
26100-
44,000
PCE
3250-
59,000
PCE

Blind nuts Jack-Nut-762966

Steel / zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
16.3100-
33,000
PCE
17.5100-
38,000
PCE
22100-
43,000
PCE
18.3100-
39,000
PCE
23100-
46,000
PCE

Xem thêm >>


Steel nail Mungo®, type MSN-762967

Steel / zinc plated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
30400-
13,000
PCE

Cavity toggle Mungo®, type MF-Mwith threaded rod-762968

Steel / zinc plated With nut and washer


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
85100-
33,000
PCE
9050-
55,000
PCE
10025-
96,000
PCE
10025-
88,000
PCE
18010-
575,000
PCE

Xem thêm >>


Cavity toggle Mungo®, type MF-Hwith hook-762969

Steel / zinc plated With nut and washer


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7050-
47,000
PCE
7050-
59,000
PCE
7025-
94,000
PCE
9025-
101,000
PCE

Xem thêm >>