Vít khung & cửa

Thương hiệu

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix-763780

Steel case-hardened / zinc plated yellow, waxed


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7.54050
709,000
PACK
7.56050
749,000
PACK
7.58050
849,000
PACK
7.510050
950,000
PACK
7.512050
PACK
7.515050
PACK
7.518050
PACK

Xem thêm >>


Hex socket window screws Toproc®, type Rafix-K-763782

Steel case-hardened / zinc plated yellow, waxed


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7.54050
940,000
PACK
7.56050
PACK
7.58050
853,000
PACK
7.510050
PACK
7.512050
PACK
7.515050
PACK
7.517050
PACK

Xem thêm >>


Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus-763784

Steel case-hardened / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Xem thêm >>


Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat countersunk head T-STAR plus-763786

Steel case-hardened / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7.540100
PACK
7.560100
PACK
7.580100
PACK
7.5100100
PACK
7.5120100
PACK
7.5130100
PACK
7.5150100
PACK
7.5180100
PACK
7.5210100
PACK

Xem thêm >>


Hexalobular socket cheese head frame screws-763787

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7.542100
784,000
PACK
7.552100
741,000
PACK
7.562100
PACK
7.572100
PACK
7.582100
PACK
7.592100
PACK
7.5102100
PACK
7.5112100
PACK
7.5122100
PACK
7.5132100
PACK
7.5152100
PACK
7.5182100
PACK
7.5212100
PACK

Xem thêm >>


Hexalobular socket flat countersunk, head screws-763788

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7.540100
PACK
7.550100
673,000
PACK
7.560100
PACK
7.570100
PACK
7.580100
PACK
7.590100
PACK
7.5100100
PACK
7.511050
703,000
PACK
7.512050
779,000
PACK
7.513050
852,000
PACK
7.515050
940,000
PACK
7.518050
PACK
7.521050
PACK

Xem thêm >>