Vít khung & cửa

Thương hiệu

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix-763780

Steel case-hardened / zinc plated yellow, waxed


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7.54050
709,000
PACK
7.56050
749,000
PACK
7.58050
849,000
PACK
7.510050
950,000
PACK
7.512050
1,751,000
PACK
7.515050
1,461,000
PACK
7.518050
1,853,000
PACK

Xem thêm >>


Hex socket window screws Toproc®, type Rafix-K-763782

Steel case-hardened / zinc plated yellow, waxed


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7.54050
940,000
PACK
7.56050
1,084,000
PACK
7.58050
853,000
PACK
7.510050
1,525,000
PACK
7.512050
1,794,000
PACK
7.515050
1,470,000
PACK
7.517050
2,765,000
PACK

Xem thêm >>


Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus-763784

Steel case-hardened / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7.560100
1,392,000
PACK
7.580100
1,728,000
PACK
7.5100100
2,236,000
PACK
7.5120100
2,653,000
PACK
7.5130100
1,634,000
PACK
7.5150100
1,932,000
PACK
7.5180100
4,761,000
PACK
7.5210100
3,637,000
PACK

Xem thêm >>


Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat countersunk head T-STAR plus-763786

Steel case-hardened / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7.540100
1,170,000
PACK
7.560100
1,411,000
PACK
7.580100
937,000
PACK
7.5100100
1,253,000
PACK
7.5120100
2,708,000
PACK
7.5130100
1,656,000
PACK
7.5150100
1,988,000
PACK
7.5180100
2,989,000
PACK
7.5210100
3,708,000
PACK

Xem thêm >>


Hexalobular socket cheese head frame screws-763787

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7.542100
637,000
PACK
7.552100
601,000
PACK
7.562100
876,000
PACK
7.572100
928,000
PACK
7.582100
1,050,000
PACK
7.592100
1,156,000
PACK
7.5102100
1,234,000
PACK
7.5112100
1,325,000
PACK
7.5122100
1,456,000
PACK
7.5132100
1,590,000
PACK
7.5152100
1,706,000
PACK
7.5182100
2,610,000
PACK
7.5212100
3,487,000
PACK

Xem thêm >>


Hexalobular socket flat countersunk, head screws-763788

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7.540100
625,000
PACK
7.550100
616,000
PACK
7.560100
876,000
PACK
7.570100
936,000
PACK
7.580100
1,050,000
PACK
7.590100
1,156,000
PACK
7.5100100
2,132,000
PACK
7.511050
664,000
PACK
7.512050
728,000
PACK
7.513050
772,000
PACK
7.515050
854,000
PACK
7.518050
1,305,000
PACK
7.521050
1,746,000
PACK

Xem thêm >>