Vít khung & cửa

Thương hiệu

Hex socket screws Toproc®, type Rafix-763780

Steel case-hardened / zinc plated yellow, waxed

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763780.0100

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix, 7.5 x 40

7.54050
Liên hệ PACK

763780.0200

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix, 7.5 x 60

7.56050
Liên hệ PACK

763780.0300

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix, 7.5 x 80

7.58050
Liên hệ PACK

763780.0400

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix, 7.5 x 100

7.510050
Liên hệ PACK

763780.0500

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix, 7.5 x 120

7.512050
Liên hệ PACK

763780.0600

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix, 7.5 x 150

7.515050
Liên hệ PACK

763780.0700

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix, 7.5 x 180

7.518050
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Hex socket screws Toproc®, type Rafix-K-763782

Steel case-hardened / zinc plated yellow, waxed

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763782.0100

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix-K, 7.5 x 40

7.54050
Liên hệ PACK

763782.0200

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix-K, 7.5 x 60

7.56050
Liên hệ PACK

763782.0300

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix-K, 7.5 x 80

7.58050
Liên hệ PACK

763782.0400

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix-K, 7.5 x 100

7.510050
Liên hệ PACK

763782.0500

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix-K, 7.5 x 120

7.512050
Liên hệ PACK

763782.0600

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix-K, 7.5 x 150

7.515050
Liên hệ PACK

763782.0700

Hex socket window screws Toproc®, type Rafix-K, 7.5 x 170

7.517050
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus-763784

Steel case-hardened / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763784.0100

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus, 7.5 x 60

7.560100
Liên hệ PACK

763784.0200

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus, 7.5 x 80

7.580100
Liên hệ PACK

763784.0300

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus, 7.5 x 100

7.5100100
Liên hệ PACK

763784.0500

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus, 7.5 x 120

7.5120100
Liên hệ PACK

763784.0600

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus, 7.5 x 130

7.5130100
Liên hệ PACK

763784.0700

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus, 7.5 x 150

7.5150100
Liên hệ PACK

763784.0800

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus, 7.5 x 180

7.5180100
Liên hệ PACK

763784.0900

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus, 7.5 x 210

7.5210100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat ersunk head T-STAR plus-763786

Steel case-hardened / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763786.0100

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat countersunk head T-STAR plus, 7.5 x 40

7.540100
Liên hệ PACK

763786.0200

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat countersunk head T-STAR plus, 7.5 x 60

7.560100
Liên hệ PACK

763786.0300

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat countersunk head T-STAR plus, 7.5 x 80

7.580100
Liên hệ PACK

763786.0400

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat countersunk head T-STAR plus, 7.5 x 100

7.5100100
Liên hệ PACK

763786.0600

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat countersunk head T-STAR plus, 7.5 x 120

7.5120100
Liên hệ PACK

763786.0700

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat countersunk head T-STAR plus, 7.5 x 130

7.5130100
Liên hệ PACK

763786.0800

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat countersunk head T-STAR plus, 7.5 x 150

7.5150100
Liên hệ PACK

763786.0900

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat countersunk head T-STAR plus, 7.5 x 180

7.5180100
Liên hệ PACK

763786.1000

Frame anchors SPAX®-RA, hexalobular (6 Lobe) flat countersunk head T-STAR plus, 7.5 x 210

7.5210100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Hexalobular socket cheese head frame screws-763787

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763787.0100

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 42

7.542100
Liên hệ PACK

763787.0200

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 52

7.552100
Liên hệ PACK

763787.0300

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 62

7.562100
Liên hệ PACK

763787.0400

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 72

7.572100
Liên hệ PACK

763787.0500

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 82

7.582100
Liên hệ PACK

763787.0600

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 92

7.592100
Liên hệ PACK

763787.0700

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 102

7.5102100
Liên hệ PACK

763787.0800

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 112

7.5112100
Liên hệ PACK

763787.0900

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 122

7.5122100
Liên hệ PACK

763787.1000

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 132

7.5132100
Liên hệ PACK

763787.1100

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 152

7.5152100
Liên hệ PACK

763787.1200

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 182

7.5182100
Liên hệ PACK

763787.1300

Hexalobular socket cheese head frame screws, 7.5 x 212

7.5212100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Hexalobular socket flat ersunk, head screws-763788

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763788.0100

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 40

7.540100
Liên hệ PACK

763788.0200

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 50

7.550100
Liên hệ PACK

763788.0300

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 60

7.560100
Liên hệ PACK

763788.0400

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 70

7.570100
Liên hệ PACK

763788.0500

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 80

7.580100
Liên hệ PACK

763788.0600

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 90

7.590100
Liên hệ PACK

763788.0700

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 100

7.5100100
Liên hệ PACK

763788.0800

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 110

7.511050
Liên hệ PACK

763788.0900

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 120

7.512050
Liên hệ PACK

763788.1000

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 130

7.513050
Liên hệ PACK

763788.1100

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 150

7.515050
Liên hệ PACK

763788.1200

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 180

7.518050
Liên hệ PACK

763788.1300

Hexalobular socket flat countersunk, head screws, 7.5 x 210

7.521050
Liên hệ PACK

Xem thêm >>