Vít cho nhựa dẻo

Thương hiệu

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H-760917

Steel heat-treated / zinc plated blue Hardness grade: 380 HV


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
KA30, d1 = 38100
5,000
PCE
KA30, d1 = 310100
5,000
PCE
KA30, d1 = 312100
5,000
PCE
KA30, d1 = 314100
5,000
PCE
KA30, d1 = 316100
5,000
PCE
KA30, d1 = 318100
5,000
PCE
KA30, d1 = 320100
7,000
PCE
KA35, d1 = 3.58100
5,000
PCE
KA35, d1 = 3.510100
7,000
PCE
KA35, d1 = 3.512100
5,000
PCE
KA35, d1 = 3.514100
5,000
PCE
KA35, d1 = 3.516100
5,000
PCE
KA35, d1 = 3.518100
5,000
PCE
KA35, d1 = 3.520100
5,000
PCE
KA35, d1 = 3.525100
7,000
PCE
KA40, d1 = 48100
8,000
PCE
KA40, d1 = 410100
8,000
PCE
KA40, d1 = 412100
7,000
PCE
KA40, d1 = 414100
7,000
PCE
KA40, d1 = 416100
5,000
PCE
KA40, d1 = 418100
7,000
PCE
KA40, d1 = 420100
7,000
PCE
KA40, d1 = 425100
8,000
PCE
KA40, d1 = 430100
9,000
PCE

Xem thêm >>


Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452Torx plus® / Autosert®-760920

Steel heat treatet / zinc plated blue Hardness: 380 HV


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
K18, d1= 1.85100
5,000
PCE
K18, d1= 1.86100
5,000
PCE
K18, d1= 1.88100
7,000
PCE
K18, d1= 1.810100
5,000
PCE
K20, d1= 2.05100
7,000
PCE
K20, d1= 2.06100
8,000
PCE
K20, d1= 2.08100
7,000
PCE
K20, d1= 2.010100
8,000
PCE
K22, d1= 2.25100
7,000
PCE
K22, d1= 2.26100
5,000
PCE
K22, d1= 2.28100
7,000
PCE
K22, d1= 2.210100
7,000
PCE
K22, d1= 2.212100
7,000
PCE
K22, d1= 2.214100
5,000
PCE
K22, d1= 2.216100
7,000
PCE
K25, d1= 2.55100
4,000
PCE
K25, d1= 2.56100
5,000
PCE
K25, d1= 2.58100
4,000
PCE
K25, d1= 2.510100
5,000
PCE
K25, d1= 2.512100
4,000
PCE
K25, d1= 2.516100
5,000
PCE
K30, d1= 3.06100
4,000
PCE
K30, d1= 3.07100
4,000
PCE
K30, d1= 3.08100
4,000
PCE
K30, d1= 3.010100
4,000
PCE
K30, d1= 3.012100
4,000
PCE
K30, d1= 3.014100
5,000
PCE
K30, d1= 3.016100
5,000
PCE
K30, d1= 3.020100
4,000
PCE
K35, d1= 3.58100
5,000
PCE
K35, d1= 3.510100
4,000
PCE
K35, d1= 3.512100
5,000
PCE
K35, d1= 3.514100
4,000
PCE
K35, d1= 3.516100
5,000
PCE
K35, d1= 3.518100
5,000
PCE
K35, d1= 3.520100
5,000
PCE
K35, d1= 3.525100
7,000
PCE
K35, d1= 3.530100
7,000
PCE
K40, d1= 4.08100
9,000
PCE
K40, d1= 4.010100
5,000
PCE
K40, d1= 4.012100
5,000
PCE
K40, d1= 4.014100
7,000
PCE
K40, d1= 4.016100
5,000
PCE
K40, d1= 4.018100
9,000
PCE
K40, d1= 4.020100
7,000
PCE
K40, d1= 4.025100
8,000
PCE
K40, d1= 4.030100
7,000
PCE
K50, d1= 5.010100
12,000
PCE
K50, d1= 5.012100
10,000
PCE
K50, d1= 5.016100
13,000
PCE
K50, d1= 5.020100
10,000
PCE
K50, d1= 5.025100
13,000
PCE
K50, d1= 5.030100
17,000
PCE

Xem thêm >>


Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423with Torx plus® / Autosert®-760922

Steel heat treatet / zinc plated blue Hardness: 380 HV


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
K22, d1 = 2.26100
5,000
PCE
K22, d1 = 2.28100
5,000
PCE
K22, d1 = 2.210100
5,000
PCE
K25, d1 = 2.56100
4,000
PCE
K25, d1 = 2.57100
4,000
PCE
K25, d1 = 2.58100
4,000
PCE
K25, d1 = 2.510100
4,000
PCE
K25, d1 = 2.512100
4,000
PCE
K30, d1 = 38100
4,000
PCE
K30, d1 = 310100
4,000
PCE
K30, d1 = 312100
4,000
PCE
K30, d1 = 316100
5,000
PCE
K35, d1 = 3.510100
5,000
PCE
K35, d1 = 3.512100
4,000
PCE
K35, d1 = 3.516100
5,000
PCE

Xem thêm >>


Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413form H-760923

Steel heat-treated / zinc plated blue Hardness: 380 HV KA22: countersunk head geometry with reinforcement taper


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
KA22, d1 = 2.26100
7,000
PCE
KA22, d1 = 2.28100
7,000
PCE
KA22, d1 = 2.210100
7,000
PCE
KA22, d1 = 2.212100
7,000
PCE
KA22, d1 = 2.216100
5,000
PCE
KA25, d1 = 2.56100
7,000
PCE
KA25, d1 = 2.57100
4,000
PCE
KA25, d1 = 2.58100
5,000
PCE
KA25, d1 = 2.510100
5,000
PCE
KA25, d1 = 2.512100
5,000
PCE
KA25, d1 = 2.516100
5,000
PCE
KA25, d1 = 2.520100
5,000
PCE
KA30, d1 = 38100
5,000
PCE
KA30, d1 = 310100
7,000
PCE
KA30, d1 = 312100
5,000
PCE
KA30, d1 = 314100
5,000
PCE
KA30, d1 = 316100
5,000
PCE