Vít bắt gỗ đặc biệt

Thương hiệu

Eyelet wood screws-763810

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-8100
452,000
PACK
-10100
478,000
PACK
-12100
551,000
PACK
-16100
558,000
PACK
-18100
593,000
PACK
-16100
741,000
PACK
-20100
702,000
PACK
-40100
801,000
PACK
-20100
875,000
PACK
-25100
969,000
PACK
-45100
1,269,000
PACK
-20100
1,034,000
PACK
-25100
1,140,000
PACK
-30100
1,193,000
PACK
-45100
1,517,000
PACK
-25100
975,000
PACK
-30100
1,438,000
PACK
-35100
1,630,000
PACK
-40100
3,380,000
PACK
-50100
3,847,000
PACK
-10050
1,849,000
PACK
-30100
1,197,000
PACK
-35100
1,404,000
PACK
-60100
1,593,000
PACK
-80100
1,789,000
PACK
-45100
3,621,000
PACK
-8010
863,000
PACK
-10010
953,000
PACK
-12010
1,036,000
PACK

Xem thêm >>


Hook wood screws-763812

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-10100
543,000
PACK
-13100
619,000
PACK
-15100
693,000
PACK
-22100
637,000
PACK
-25100
670,000
PACK
-27100
889,000
PACK
-37100
1,222,000
PACK
-29100
1,225,000
PACK
-31100
1,726,000
PACK
-46100
2,638,000
PACK
-43100
2,872,000
PACK
-40100
4,072,000
PACK

Xem thêm >>


Square hook wood screws-763814

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-20100
512,000
PACK
-25100
468,000
PACK
-25100
633,000
PACK
-25100
657,000
PACK
-30100
694,000
PACK
-35100
725,000
PACK
-40100
920,000
PACK
-35100
902,000
PACK
-45100
824,000
PACK
-50100
1,715,000
PACK
-60100
3,025,000
PACK
-60100
2,184,000
PACK

Xem thêm >>


Clothesline hooks, with thread for wood-763816

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.85525
1,652,000
PACK
7.88025
2,529,000
PACK

Clothesline hooks, with metric thread and two hex nuts-763818

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M86025
2,764,000
PACK
M88025
2,246,000
PACK
M108525
4,636,000
PACK

Safety hook screws for swings, with threads for wood-763820

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
10.615010
2,748,000
PACK

Safety hook screws for swings, with metric thread and three hex nuts-763822

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M1212010
3,548,000
PACK

Pozi Euro screws, form Z, with double-start thread-763834

Steel case-hardened / zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.310100
321,000
PACK
6.313100
369,000
PACK
6.316100
347,000
PACK
6.320100
636,000
PACK

Pozi drive Euro screws, form Z-763836

Steel / nickel plated


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.3101000
2,831,000
PACK
6.3131000
2,917,000
PACK
6.3161000
3,076,000
PACK

Flat countersunk head self-drilling wood screws, with cutting ribs under the head-763838

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4251000
7,632,000
PACK
4301000
7,137,000
PACK
4351000
8,514,000
PACK
445500
4,389,000
PACK
460500
4,320,000
PACK
470500
6,287,000
PACK

Xem thêm >>