Vít bắt gỗ đặc biệt

Thương hiệu

Eyelet wood screws-763810

Steel / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763810.0100

Eyelet wood screws, - x 8

-8100
Liên hệ PACK

763810.0200

Eyelet wood screws, - x 10

-10100
Liên hệ PACK

763810.0300

Eyelet wood screws, - x 12

-12100
Liên hệ PACK

763810.0400

Eyelet wood screws, - x 16

-16100
Liên hệ PACK

763810.0500

Eyelet wood screws, - x 18

-18100
Liên hệ PACK

763810.0600

Eyelet wood screws, - x 16

-16100
Liên hệ PACK

763810.0700

Eyelet wood screws, - x 20

-20100
Liên hệ PACK

763810.0800

Eyelet wood screws, - x 40

-40100
Liên hệ PACK

763810.0900

Eyelet wood screws, - x 20

-20100
Liên hệ PACK

763810.1000

Eyelet wood screws, - x 25

-25100
Liên hệ PACK

763810.1100

Eyelet wood screws, - x 45

-45100
Liên hệ PACK

763810.1200

Eyelet wood screws, - x 20

-20100
Liên hệ PACK

763810.1300

Eyelet wood screws, - x 25

-25100
Liên hệ PACK

763810.1400

Eyelet wood screws, - x 30

-30100
Liên hệ PACK

763810.1500

Eyelet wood screws, - x 45

-45100
Liên hệ PACK

763810.1600

Eyelet wood screws, - x 25

-25100
Liên hệ PACK

763810.1700

Eyelet wood screws, - x 30

-30100
Liên hệ PACK

763810.1800

Eyelet wood screws, - x 35

-35100
Liên hệ PACK

763810.1900

Eyelet wood screws, - x 40

-40100
Liên hệ PACK

763810.2000

Eyelet wood screws, - x 50

-50100
Liên hệ PACK

763810.2100

Eyelet wood screws, - x 100

-10050
Liên hệ PACK

763810.2200

Eyelet wood screws, - x 30

-30100
Liên hệ PACK

763810.2300

Eyelet wood screws, - x 35

-35100
Liên hệ PACK

763810.2400

Eyelet wood screws, - x 60

-60100
Liên hệ PACK

763810.2500

Eyelet wood screws, - x 80

-80100
Liên hệ PACK

763810.2600

Eyelet wood screws, - x 45

-45100
Liên hệ PACK

763810.2700

Eyelet wood screws, - x 80

-8010
Liên hệ PACK

763810.2800

Eyelet wood screws, - x 100

-10010
Liên hệ PACK

763810.2900

Eyelet wood screws, - x 120

-12010
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Hook wood screws-763812

Steel / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763812.0100

Hook wood screws, - x 10

-10100
Liên hệ PACK

763812.0200

Hook wood screws, - x 13

-13100
Liên hệ PACK

763812.0300

Hook wood screws, - x 15

-15100
Liên hệ PACK

763812.0400

Hook wood screws, - x 22

-22100
Liên hệ PACK

763812.0500

Hook wood screws, - x 25

-25100
Liên hệ PACK

763812.0600

Hook wood screws, - x 27

-27100
Liên hệ PACK

763812.0700

Hook wood screws, - x 37

-37100
Liên hệ PACK

763812.0800

Hook wood screws, - x 29

-29100
Liên hệ PACK

763812.0900

Hook wood screws, - x 31

-31100
Liên hệ PACK

763812.1000

Hook wood screws, - x 46

-46100
Liên hệ PACK

763812.1100

Hook wood screws, - x 43

-43100
Liên hệ PACK

763812.1200

Hook wood screws, - x 40

-40100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Square hook wood screws-763814

Steel / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763814.0100

Square hook wood screws, - x 20

-20100
Liên hệ PACK

763814.0200

Square hook wood screws, - x 25

-25100
Liên hệ PACK

763814.0300

Square hook wood screws, - x 25

-25100
Liên hệ PACK

763814.0400

Square hook wood screws, - x 25

-25100
Liên hệ PACK

763814.0500

Square hook wood screws, - x 30

-30100
Liên hệ PACK

763814.0600

Square hook wood screws, - x 35

-35100
Liên hệ PACK

763814.0700

Square hook wood screws, - x 40

-40100
Liên hệ PACK

763814.0800

Square hook wood screws, - x 35

-35100
Liên hệ PACK

763814.0900

Square hook wood screws, - x 45

-45100
Liên hệ PACK

763814.1000

Square hook wood screws, - x 50

-50100
Liên hệ PACK

763814.1100

Square hook wood screws, - x 60

-60100
Liên hệ PACK

763814.1200

Square hook wood screws, - x 60

-60100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Clothesline hooks, with thread for wood-763816

Steel / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763816.0100

Clothesline hooks, with thread for wood, 6.8 x 55

6.85525
Liên hệ PACK

763816.0200

Clothesline hooks, with thread for wood, 7.8 x 80

7.88025
Liên hệ PACK

Clothesline hooks, with metric thread and two hex nuts-763818

Steel / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763818.0100

Clothesline hooks, with metric thread and two hex nuts, M8 x 60

M86025
Liên hệ PACK

763818.0200

Clothesline hooks, with metric thread and two hex nuts, M8 x 80

M88025
Liên hệ PACK

763818.0300

Clothesline hooks, with metric thread and two hex nuts, M10 x 85

M108525
Liên hệ PACK

Safety hook screws for swings, with threads for wood-763820

Steel / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763820.0100

Safety hook screws for swings, with threads for wood, 10.6 x 150

10.615010
Liên hệ PACK

Safety hook screws for swings, with metric thread and three hex nuts-763822

Steel / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763822.0100

Safety hook screws for swings, with metric thread and three hex nuts, M12 x 120

M1212010
Liên hệ PACK

Pozi Euro screws, form Z, with double-start thread-763834

Steel case-hardened / zinc plated blue

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763834.0100

Pozi Euro screws, form Z, with double-start thread, 6.3 x 10

6.310100
Liên hệ PACK

763834.0200

Pozi Euro screws, form Z, with double-start thread, 6.3 x 13

6.313100
Liên hệ PACK

763834.0300

Pozi Euro screws, form Z, with double-start thread, 6.3 x 16

6.316100
Liên hệ PACK

763834.0400

Pozi Euro screws, form Z, with double-start thread, 6.3 x 20

6.320100
Liên hệ PACK

Pozi drive Euro screws, form Z-763836

Steel / nickel plated

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763836.0100

Pozi drive Euro screws, form Z, 6.3 x 10

6.3101000
Liên hệ PACK

763836.0200

Pozi drive Euro screws, form Z, 6.3 x 13

6.3131000
Liên hệ PACK

763836.0300

Pozi drive Euro screws, form Z, 6.3 x 16

6.3161000
Liên hệ PACK

Flat ersunk head self-drilling wood screws, with cutting ribs under the head-763838

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763838.0100

Flat countersunk head self-drilling wood screws, with cutting ribs under the head, 4 x 25

4251000
Liên hệ PACK

763838.0200

Flat countersunk head self-drilling wood screws, with cutting ribs under the head, 4 x 30

4301000
Liên hệ PACK

763838.0300

Flat countersunk head self-drilling wood screws, with cutting ribs under the head, 4 x 35

4351000
Liên hệ PACK

763838.0400

Flat countersunk head self-drilling wood screws, with cutting ribs under the head, 4 x 45

445500
Liên hệ PACK

763838.0500

Flat countersunk head self-drilling wood screws, with cutting ribs under the head, 4 x 60

460500
Liên hệ PACK

763838.0600

Flat countersunk head self-drilling wood screws, with cutting ribs under the head, 4 x 70

470500
Liên hệ PACK

Xem thêm >>