Vít bắt gỗ đặc biệt

Thương hiệu

Eyelet wood screws-763810

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-8100
566,000
PACK
-10100
592,000
PACK
-12100
673,000
PACK
-16100
680,000
PACK
-18100
728,000
PACK
-16100
909,000
PACK
-20100
833,000
PACK
-40100
967,000
PACK
-20100
PACK
-25100
PACK
-45100
PACK
-20100
PACK
-25100
PACK
-30100
PACK
-45100
PACK
-25100
PACK
-30100
PACK
-35100
PACK
-40100
PACK
-50100
PACK
-10050
PACK
-30100
PACK
-35100
PACK
-60100
PACK
-80100
PACK
-45100
PACK
-8010
PACK
-10010
PACK
-12010
PACK

Xem thêm >>


Hook wood screws-763812

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-10100
649,000
PACK
-13100
738,000
PACK
-15100
818,000
PACK
-22100
775,000
PACK
-25100
814,000
PACK
-27100
PACK
-37100
PACK
-29100
PACK
-31100
PACK
-46100
PACK
-43100
PACK
-40100
PACK

Xem thêm >>


Square hook wood screws-763814

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-20100
636,000
PACK
-25100
592,000
PACK
-25100
724,000
PACK
-25100
810,000
PACK
-30100
848,000
PACK
-35100
887,000
PACK
-40100
PACK
-35100
PACK
-45100
PACK
-50100
PACK
-60100
PACK
-60100
PACK

Xem thêm >>


Clothesline hooks, with thread for wood-763816

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.85525
PACK
7.88025
PACK

Clothesline hooks, with metric thread and two hex nuts-763818

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M86025
PACK
M88025
PACK
M108525
PACK

Xem thêm >>


Safety hook screws for swings, with threads for wood-763820

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
10.615010
PACK

Safety hook screws for swings, with metric thread and three hex nuts-763822

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M1212010
PACK

Pozi Euro screws, form Z, with double-start thread-763834

Steel case-hardened / zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.310100
387,000
PACK
6.313100
450,000
PACK
6.316100
420,000
PACK
6.320100
732,000
PACK

Xem thêm >>


Pozi drive Euro screws, form Z-763836

Steel / nickel plated


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.3101000
PACK
6.3131000
PACK
6.3161000
PACK

Xem thêm >>


Flat countersunk head self-drilling wood screws, with cutting ribs under the head-763838

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed


FRANCE

Made in France

Xem thêm >>