Vít bắt gỗ đặc biệt

Thương hiệu

Eyelet wood screws-763810

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-8100
452,000
PACK
-10100
478,000
PACK
-12100
551,000
PACK
-16100
558,000
PACK
-18100
593,000
PACK
-16100
741,000
PACK
-20100
702,000
PACK
-40100
801,000
PACK
-20100
875,000
PACK
-25100
969,000
PACK
-45100
PACK
-20100
PACK
-25100
PACK
-30100
PACK
-45100
PACK
-25100
975,000
PACK
-30100
PACK
-35100
PACK
-40100
PACK
-50100
PACK
-10050
PACK
-30100
PACK
-35100
PACK
-60100
PACK
-80100
PACK
-45100
PACK
-8010
863,000
PACK
-10010
953,000
PACK
-12010
PACK

Xem thêm >>


Hook wood screws-763812

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-10100
543,000
PACK
-13100
619,000
PACK
-15100
693,000
PACK
-22100
637,000
PACK
-25100
670,000
PACK
-27100
889,000
PACK
-37100
PACK
-29100
PACK
-31100
PACK
-46100
PACK
-43100
PACK
-40100
PACK

Xem thêm >>


Square hook wood screws-763814

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-20100
512,000
PACK
-25100
468,000
PACK
-25100
633,000
PACK
-25100
657,000
PACK
-30100
694,000
PACK
-35100
725,000
PACK
-40100
920,000
PACK
-35100
902,000
PACK
-45100
824,000
PACK
-50100
PACK
-60100
PACK
-60100
PACK

Xem thêm >>


Clothesline hooks, with thread for wood-763816

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.85525
PACK
7.88025
PACK

Clothesline hooks, with metric thread and two hex nuts-763818

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M86025
PACK
M88025
PACK
M108525
PACK

Xem thêm >>


Safety hook screws for swings, with threads for wood-763820

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
10.615010
PACK

Safety hook screws for swings, with metric thread and three hex nuts-763822

Steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M1212010
PACK

Pozi Euro screws, form Z, with double-start thread-763834

Steel case-hardened / zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.310100
321,000
PACK
6.313100
369,000
PACK
6.316100
347,000
PACK
6.320100
636,000
PACK

Xem thêm >>


Pozi drive Euro screws, form Z-763836

Steel / nickel plated


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.3101000
PACK
6.3131000
PACK
6.3161000
PACK

Xem thêm >>


Flat countersunk head self-drilling wood screws, with cutting ribs under the head-763838

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed


FRANCE

Made in France

Xem thêm >>