Vít bắt gỗ

Thương hiệu

Slotted round head wood screws-763790

DIN 96 Steel / zinc plated blue


THAILAND

Made in Thailand

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
28500
556,000
PACK
210500
521,000
PACK
212500
527,000
PACK
216500
423,000
PACK
220500
901,000
PACK
2.512500
590,000
PACK
2.516500
684,000
PACK
2.520500
732,000
PACK
310200
234,000
PACK
312200
289,000
PACK
316200
246,000
PACK
320200
337,000
PACK
325200
361,000
PACK
330200
Liên hệ
PACK
3.516200
254,000
PACK
3.520200
384,000
PACK
3.525200
416,000
PACK
3.530200
263,000
PACK
3.535200
339,000
PACK
3.540200
404,000
PACK
416200
287,000
PACK
420200
287,000
PACK
425200
304,000
PACK
430200
603,000
PACK
435200
637,000
PACK
440200
714,000
PACK
450200
533,000
PACK
4.530200
407,000
PACK
4.540200
512,000
PACK
4.550200
677,000
PACK
520200
429,000
PACK
525200
841,000
PACK
530200
525,000
PACK
540200
575,000
PACK
545200
Liên hệ
PACK
550200
PACK
560200
963,000
PACK
625200
718,000
PACK
630200
768,000
PACK
635200
814,000
PACK
640200
PACK
650200
PACK
660100
607,000
PACK

Xem thêm >>


Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte-763791

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4.540500
PACK
4.550500
PACK
4.560200
754,000
PACK
4.5, b = 4070200
892,000
PACK
4.5, b = 5280200
PACK
550500
PACK
560200
406,000
PACK
5, b = 4070200
PACK
5, b = 5280200
PACK
5, b = 5290200
PACK
5, b = 60100200
PACK
5120200
PACK
650200
PACK
660200
562,000
PACK
670200
606,000
PACK
680200
785,000
PACK
690200
885,000
PACK
6100200
PACK
6110200
806,000
PACK
6120100
PACK
6130100
807,000
PACK
6140100
PACK
6150100
PACK
6160100
PACK
6180100
PACK
6200100
PACK
622050
920,000
PACK
624050
PACK
626050
PACK
628050
PACK
630050
PACK
88050
841,000
PACK
810050
412,000
PACK
812050
486,000
PACK
814050
PACK
816050
797,000
PACK
818050
PACK
820050
PACK
822050
PACK
824050
PACK
826050
PACK
828050
PACK
830050
PACK
832050
PACK
834050
PACK
836050
PACK
838050
PACK
840050
PACK
108050
528,000
PACK
1010050
642,000
PACK
1012050
748,000
PACK
1014050
950,000
PACK
1016050
PACK
1018050
PACK
1020050
PACK
1022050
PACK
1024050
PACK
1026050
PACK
1028050
PACK
1030050
PACK
1032050
PACK
1034050
PACK
1036050
PACK
1038050
PACK
1040050
PACK

Xem thêm >>