Vít bắt gỗ

Thương hiệu

Slotted round head wood screws-763790

DIN 96 Steel / zinc plated blue


THAILAND

Made in Thailand

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
28500
685,000
PACK
210500
640,000
PACK
212500
636,000
PACK
216500
602,000
PACK
220500
PACK
2.512500
703,000
PACK
2.516500
811,000
PACK
2.520500
866,000
PACK
310200
367,000
PACK
312200
342,000
PACK
316200
300,000
PACK
320200
398,000
PACK
325200
420,000
PACK
330200
Liên hệ
PACK
3.516200
315,000
PACK
3.520200
443,000
PACK
3.525200
481,000
PACK
3.530200
329,000
PACK
3.535200
428,000
PACK
3.540200
504,000
PACK
416200
359,000
PACK
420200
359,000
PACK
425200
380,000
PACK
430200
686,000
PACK
435200
720,000
PACK
440200
807,000
PACK
450200
660,000
PACK
4.530200
506,000
PACK
4.540200
PACK
4.550200
841,000
PACK
520200
536,000
PACK
525200
962,000
PACK
530200
PACK
540200
718,000
PACK
545200
Liên hệ
PACK
550200
PACK
560200
PACK
625200
PACK
630200
959,000
PACK
635200
PACK
640200
PACK
650200
PACK
660100
PACK

Xem thêm >>


Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte-763791

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4.540500
PACK
4.550500
PACK
4.560200
853,000
PACK
4.5, b = 4070200
984,000
PACK
4.5, b = 5280200
PACK
550500
PACK
560200
532,000
PACK
5, b = 4070200
PACK
5, b = 5280200
PACK
5, b = 5290200
PACK
5, b = 60100200
PACK
5120200
PACK
650200
PACK
660200
PACK
670200
810,000
PACK
680200
980,000
PACK
690200
PACK
6100200
PACK
6110200
PACK
6120100
PACK
6130100
970,000
PACK
6140100
PACK
6150100
PACK
6160100
PACK
6180100
PACK
6200100
PACK
622050
PACK
624050
PACK
626050
PACK
628050
PACK
630050
PACK
88050
943,000
PACK
810050
547,000
PACK
812050
PACK
814050
PACK
816050
PACK
818050
PACK
820050
PACK
822050
PACK
824050
PACK
826050
PACK
828050
PACK
830050
PACK
832050
PACK
834050
PACK
836050
PACK
838050
PACK
840050
PACK
108050
699,000
PACK
1010050
897,000
PACK
1012050
PACK
1014050
PACK
1016050
PACK
1018050
PACK
1020050
PACK
1022050
PACK
1024050
PACK
1026050
PACK
1028050
PACK
1030050
PACK
1032050
PACK
1034050
PACK
1036050
PACK
1038050
PACK
1040050