Vít bắt gỗ & ván gỗ SPAX

Thương hiệu

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded-763700

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2.5101000
PACK
2.5121000
935,000
PACK
2.5161000
PACK
2.5201000
PACK
2.5251000
PACK
3101000
PACK
312200
296,000
PACK
3121000
PACK
3131000
PACK
3151000
PACK
316200
303,000
PACK
3161000
PACK
3171000
PACK
320200
321,000
PACK
3201000
PACK
325200
347,000
PACK
3251000
PACK
330200
304,000
PACK
3301000
PACK
335200
493,000
PACK
3351000
PACK
340200
576,000
PACK
3401000
PACK
3451000
PACK
3.512200
328,000
PACK
3.5121000
PACK
3.5131000
PACK
3.5151000
PACK
3.516200
328,000
PACK
3.5161000
987,000
PACK
3.5171000
PACK
3.520200
343,000
PACK
3.5201000
PACK
3.525200
391,000
PACK
3.5251000
PACK
3.530200
420,000
PACK
3.5301000
PACK
3.535200
510,000
PACK
3.5351000
PACK
3.540200
592,000
PACK
3.5401000
PACK
3.545200
767,000
PACK
3.5451000
PACK
3.550200
807,000
PACK
3.550500
PACK
412200
406,000
PACK
4121000
PACK
4151000
PACK
416200
389,000
PACK
4161000
PACK
4171000
PACK
420200
429,000
PACK
4201000
PACK
425200
480,000
PACK
4251000
PACK
430200
554,000
PACK
4301000
PACK
435200
612,000
PACK
4351000
PACK
440200
676,000
PACK
4401000
PACK
445200
785,000
PACK
445500
PACK
450200
846,000
PACK
450500
PACK
455500
PACK
460100
662,000
PACK
460500
PACK
4.516200
530,000
PACK
4.5161000
PACK
4.520200
397,000
PACK
4.5201000
PACK
4.525200
637,000
PACK
4.5251000
PACK
4.530200
445,000
PACK
4.5301000
PACK
4.535200
776,000
PACK
4.535500
PACK
4.540200
865,000
PACK
4.540500
PACK
4.545200
979,000
PACK
4.545500
PACK
4.550200
PACK
4.550500
PACK
4.555500
PACK
4.560100
788,000
PACK
4.560500
PACK
4.580100
PACK
5161000
PACK
520200
751,000
PACK
5201000
PACK
525200
814,000
PACK
5251000
PACK
530200
906,000
PACK
530500
PACK
535200
PACK
535500
PACK
540200
PACK
540500
PACK
545200
PACK
545500
PACK
550200
PACK
550500
PACK
555500
PACK
560100
784,000
PACK
560500
PACK
570100
PACK
580100
PACK
630500
PACK