Vít bắt gỗ & ván gỗ SPAX

Thương hiệu

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded-763700

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2.5101000
893,000
PACK
2.5121000
761,000
PACK
2.5161000
995,000
PACK
2.5201000
PACK
2.5251000
PACK
3101000
965,000
PACK
312200
234,000
PACK
3121000
996,000
PACK
3131000
797,000
PACK
3151000
805,000
PACK
316200
250,000
PACK
3161000
800,000
PACK
3171000
PACK
320200
267,000
PACK
3201000
823,000
PACK
325200
287,000
PACK
3251000
850,000
PACK
330200
235,000
PACK
3301000
919,000
PACK
335200
373,000
PACK
3351000
PACK
340200
480,000
PACK
3401000
PACK
3451000
PACK
3.512200
257,000
PACK
3.5121000
PACK
3.5131000
870,000
PACK
3.5151000
870,000
PACK
3.516200
280,000
PACK
3.5161000
807,000
PACK
3.5171000
870,000
PACK
3.520200
300,000
PACK
3.5201000
866,000
PACK
3.525200
337,000
PACK
3.5251000
905,000
PACK
3.530200
361,000
PACK
3.5301000
941,000
PACK
3.535200
438,000
PACK
3.5351000
PACK
3.540200
502,000
PACK
3.5401000
PACK
3.545200
689,000
PACK
3.5451000
PACK
3.550200
755,000
PACK
3.550500
PACK
412200
304,000
PACK
4121000
887,000
PACK
4151000
PACK
416200
317,000
PACK
4161000
PACK
4171000
PACK
420200
352,000
PACK
4201000
PACK
425200
402,000
PACK
4251000
PACK
430200
455,000
PACK
4301000
PACK
435200
514,000
PACK
4351000
PACK
440200
588,000
PACK
4401000
PACK
445200
672,000
PACK
445500
901,000
PACK
450200
715,000
PACK
450500
PACK
455500
PACK
460100
573,000
PACK
460500
PACK
4.516200
428,000
PACK
4.5161000
PACK
4.520200
303,000
PACK
4.5201000
PACK
4.525200
538,000
PACK
4.5251000
PACK
4.530200
338,000
PACK
4.5301000
PACK
4.535200
658,000
PACK
4.535500
PACK
4.540200
735,000
PACK
4.540500
959,000
PACK
4.545200
863,000
PACK
4.545500
PACK
4.550200
935,000
PACK
4.550500
PACK
4.555500
PACK
4.560100
636,000
PACK
4.560500
PACK
4.580100
917,000
PACK
5161000
PACK
520200
598,000
PACK
5201000
PACK
525200
636,000
PACK
5251000
PACK
530200
722,000
PACK
530500
989,000
PACK
535200
823,000
PACK
535500
PACK
540200
913,000
PACK
540500
PACK
545200
PACK
545500
PACK
550200
PACK
550500
PACK
555500
PACK
560100
679,000
PACK
560500
PACK
570100
937,000
PACK
580100
PACK
630500
PACK
635500
PACK