Vam cảo đặc biệt

Thương hiệu

Vòng ép xéc măng KUKKO

High-strength spring steel, continuously adjustable, with clamping key


Tags: 57125, 90175

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chuyên dụng choSize Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ép xéc măng57...125 mm, Height 80 mm
PCE
Ép xéc măng90...175 mm, Height 80 mm
PCE

Cảo ép xéc măng Hazet 794 U-3

Hazet 794 U-3, chrome-plated, for compressing piston rings on air-cooled and water-cooled engines, compressor can be released.


Tags: 794U3

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chuyên dụng choSize Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ép xéc măng70...100 mm, height 32 mm
PCE