Vali nhôm

Thương hiệu

Hộp nhôm PARAT classic-450390

Parat CLASSIC, anodized aluminium, with document wallet, 1 tool board with 25 tool holders, 1 tool board with 10 tool holders, 1 cover plate with 15 tool holders, 2 push-in compartments 400mm, 1 bottom tray with cover plate, height 58 mm, with variable subdivisions (tools not included).


ROMANIA

Made in Romania

Mã & tên hàng ModelKích thước (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
481460 x 310 x 170
PCE