Triangular handles

Thương hiệu

Tristar handwheels-485740

PF-31 thermoset plastic, gloss black, with zinc-plated threaded sleeve.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Cỡ ren, lỗ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø32 x 18M4
74,000
PCE
Ø32 x 18M5
55,000
PCE
Ø40 x 22M6
215,000
PCE
Ø50 x 28M8
120,000
PCE
Ø62 x 35M10
127,000
PCE

Xem thêm >>


Triangular handle-485742

PF-31 thermoset plastic, gloss black, with zinc-plated setscrew.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Cỡ ren, lỗ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø32 x 18M6, thread length 15
60,000
PCE
Ø40 x 22M6, thread length 15
57,000
PCE
Ø40 x 22M8, thread length 20
62,000
PCE
Ø50 x 28M8, thread length 20
148,000
PCE
Ø50 x 28M10, thread length 25
94,000
PCE
Ø62 x 35M10, thread length 25
117,000
PCE

Xem thêm >>