Triangular handles

Thương hiệu

Tristar handwheels

PF-31 thermoset plastic, gloss black, with zinc-plated threaded sleeve.

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Cỡ ren, lỗ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

485740.0100

Tristar handwheels, Ø32 x 18 x M4

Ø32 x 18M4
Liên hệ PCE

485740.0200

Tristar handwheels, Ø32 x 18 x M5

Ø32 x 18M5
Liên hệ PCE

485740.0300

Tristar handwheels, Ø40 x 22 x M6

Ø40 x 22M6
Liên hệ PCE

485740.0400

Tristar handwheels, Ø50 x 28 x M8

Ø50 x 28M8
Liên hệ PCE

485740.0500

Tristar handwheels, Ø62 x 35 x M10

Ø62 x 35M10
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Triangular handle

PF-31 thermoset plastic, gloss black, with zinc-plated setscrew.

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Cỡ ren, lỗ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

485742.0100

Triangular handle, Ø32 x 18 x M6, thread length 15

Ø32 x 18M6, thread length 15
Liên hệ PCE

485742.0200

Triangular handle, Ø40 x 22 x M6, thread length 15

Ø40 x 22M6, thread length 15
Liên hệ PCE

485742.0300

Triangular handle, Ø40 x 22 x M8, thread length 20

Ø40 x 22M8, thread length 20
Liên hệ PCE

485742.0400

Triangular handle, Ø50 x 28 x M8, thread length 20

Ø50 x 28M8, thread length 20
Liên hệ PCE

485742.0600

Triangular handle, Ø50 x 28 x M10, thread length 25

Ø50 x 28M10, thread length 25
Liên hệ PCE

485742.0700

Triangular handle, Ø62 x 35 x M10, thread length 25

Ø62 x 35M10, thread length 25
Liên hệ PCE

Xem thêm >>