Tô vít đầu sao

Thương hiệu

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 400, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for Torx® screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle; sizes up to T27 with hex neck.

 

tag: pb400


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325230.0100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T3 x 40

T3113
166,000
PCE

325230.0200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T4 x 40

T4113
164,000
PCE

325230.0300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T5 x 50

T5123
167,000
PCE

325230.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T6 x 50

T6125
166,000
PCE

325230.0500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T7 x 50

T7130
176,000
PCE

325230.0600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T8 x 60

T8150
185,000
PCE

325230.0700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T9 x 60

T9155
196,000
PCE

325230.0800

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 70

T10165
199,000
PCE

325230.0900

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 80

T15180
226,000
PCE

325230.1000

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 100

T20205
253,000
PCE

325230.1100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 120

T25225
280,000
PCE

325230.1200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T27 x 125

T27230
394,000
PCE

325230.1300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 130

T30240
457,000
PCE

325230.1400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 140

T40260
570,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 6400, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for Torx® screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Multicraft handle. sizes up to T27 with hex neck.

Suitable for:
325400 TORX® screwdriver set PB Swiss Tools

tag: pb6400


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325240.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T6 x 50

T6100
173,000
PCE

325240.0500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T7 x 50

T7110
179,000
PCE

325240.0600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T8 x 60

T8130
194,000
PCE

325240.0700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T9 x 60

T9140
208,000
PCE

325240.0800

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 70

T10160
214,000
PCE

325240.0900

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 80

T15175
241,000
PCE

325240.1000

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 100

T20200
271,000
PCE

325240.1100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 120

T25225
307,000
PCE

325240.1200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T27 x 125

T27230
413,000
PCE

325240.1300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 130

T30240
491,000
PCE

325240.1400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 140

T40260
646,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu sao PB Swiss Tools

8400, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black finished on tip, for TORX® screws, with ergonomic 2-component handle SwissGrip with non-slip Santoprene® surface for good grip; sizes up to T27 with hex neck.

Suitable for:
325420 TORX® screwdriver set PB Swiss Tools
334275 Screwdriver set PB Swiss Tools

 

tag: pb8400


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325250.0050

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T3 x 40

T3117
175,000
PCE

325250.0060

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T4 x 40

T4117
176,000
PCE

325250.0070

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T5 x 50

T5127
175,000
PCE

325250.0080

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T6 x 50

T6127
174,000
PCE

325250.0090

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T7 x 50

T7127
181,000
PCE

325250.0100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T8 x 60

T8140
197,000
PCE

325250.0200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T9 x 60

T9140
204,000
PCE

325250.0300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 70

T10160
211,000
PCE

325250.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 80

T15175
235,000
PCE

325250.0500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 100

T20200
264,000
PCE

325250.0600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 120

T25225
300,000
PCE

325250.0700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T27 x 125

T27230
409,000
PCE

325250.0800

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 130

T30240
481,000
PCE

325250.0900

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 140

T40260
590,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

8400 , chrome-vanadium steel, chrome-plated, black finished on tip, for TORX® screws, with ergonomic 2-component handle SwissGrip with non-slip Santoprene® surface for good grip, with colour coding for sizes.

Suitable for:
325422 TORX® screwdriver set PB Swiss Tools

 

tag: pb8400


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325252.0100

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T8, light blue140
197,000
PCE

325252.0200

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T9, green140
209,000
PCE

325252.0300

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T10, light green160
214,000
PCE

325252.0400

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T15, yellow175
241,000
PCE

325252.0500

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T20, orange200
269,000
PCE

325252.0600

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T25, red225
306,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu sao chống tĩnh điện ESD PB Swiss Tools

PB 8400 ESD (Electrostatic Discharge) screwdriver for Torx® screws, SwissGrip handle, electrostatically discharging (dissipative), surface resistance 1 megaohm to 1 gigaohm.

 

 

tag: pb8400esd


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325255.0100

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 6 x 50

6127
187,000
PCE

325255.0200

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 7 x 50

7127
192,000
PCE

325255.0300

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 8 x 60

8140
216,000
PCE

325255.0400

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 9 x 60

9140
227,000
PCE

325255.0500

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 10 x 70

10160
240,000
PCE

325255.0600

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 15 x 80

15175
269,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu sao FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for TORX® screws, with ergonomic 2-component power handle with non-slip Santoprene® surface for good grip; sizes up to T27 with hex neck.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325270.0100

Tô vít đầu sao FUTURO T6 x 50

T6110
159,000
PCE

325270.0200

Tô vít đầu sao FUTURO T7 x 50

T7110
166,000
PCE

325270.0300

Tô vít đầu sao FUTURO T8 x 60

T8140
189,000
PCE

325270.0400

Tô vít đầu sao FUTURO T9 x 60

T9140
187,000
PCE

325270.0500

Tô vít đầu sao FUTURO T10 x 70

T10160
192,000
PCE

325270.0600

Tô vít đầu sao FUTURO T15 x 80

T15175
215,000
PCE

325270.0700

Tô vít đầu sao FUTURO T20 x 100

T20200
241,000
PCE

325270.0800

Tô vít đầu sao FUTURO T25 x 120

T25225
276,000
PCE

325270.1000

Tô vít đầu sao FUTURO T30 x 130

T30240
442,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu sao NERIOX

For Torx® screws, chromium-molybdenum-vanadium steel, chrome-plated satin, with ergonomic 2-component power handle.

Suitable for:
325431 Screwdriver set for TORX® screws NERIOX


Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325276.0100

Tô vít đầu sao NERIOX T5 x 60

T5140
117,000
PCE

325276.0200

Tô vít đầu sao NERIOX T6 x 60

T6140
117,000
PCE

325276.0300

Tô vít đầu sao NERIOX T7 x 60

T7140
117,000
PCE

325276.0400

Tô vít đầu sao NERIOX T8 x 60

T8140
117,000
PCE

325276.0500

Tô vít đầu sao NERIOX T9 x 60

T9140
127,000
PCE

325276.0600

Tô vít đầu sao NERIOX T10 x 80

T10160
142,000
PCE

325276.0700

Tô vít đầu sao NERIOX T15 x 80

T15180
161,000
PCE

325276.0800

Tô vít đầu sao NERIOX T20 x 100

T20215
163,000
PCE

325276.0900

Tô vít đầu sao NERIOX T25 x 100

T25215
172,000
PCE

325276.1000

Tô vít đầu sao NERIOX T27 x 115

T27230
176,000
PCE

325276.1100

Tô vít đầu sao NERIOX T30 x 115

T30235
205,000
PCE

325276.1200

Tô vít đầu sao NERIOX T40 x 130

T40250
255,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu sao rỗng PB Swiss Tools

PB 8400, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with bore in the tip, for TORX® screws with or without tamper-resistant pin. With ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip Santoprene® surface for good grip; sizes up to T27 with hex neck.

Suitable for:
325295 TORX® screwdriver set PB Swiss Tools

tag: pb8400


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325291.0100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T6 x 50

T6110
184,000
PCE

325291.0200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T7 x 50

T7110
196,000
PCE

325291.0300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T8 x 60

T8120
210,000
PCE

325291.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T9 x 60

T9130
218,000
PCE

325291.0500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 70

T10150
224,000
PCE

325291.0600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 200

T10280
300,000
PCE

325291.0700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 80

T15170
250,000
PCE

325291.0800

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 200

T15290
325,000
PCE

325291.0900

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 100

T20195
275,000
PCE

325291.1000

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 250

T20345
374,000
PCE

325291.1100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 120

T25220
308,000
PCE

325291.1200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 300

T25400
468,000
PCE

325291.1300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T27 x 125

T27225
424,000
PCE

325291.1400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 130

T30235
494,000
PCE

325291.1500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 350

T30455
713,000
PCE

325291.1600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 140

T40250
601,000
PCE

325291.1700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 400

T40510
857,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 407, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for TORX® screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip T handle with non-slip Santoprene® surface for good grip; with hole for hanging.

 

tag: pb407


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325320.0080

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T6 x 60

T6100
203,000
PCE

325320.0100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T7 x 60

T7100
178,000
PCE

325320.0200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T8 x 60

T8100
178,000
PCE

325320.0300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T9 x 60

T9100
191,000
PCE

325320.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 60

T10100
192,000
PCE

325320.0500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 60

T15100
221,000
PCE

325320.0600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 60

T20100
253,000
PCE

325320.0700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 80

T25120
302,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu sao PB Swiss Tools

For Torx® - Screws. The ergonomic 2 component T-handle with a coating made of high-quality Santoprene® sits perfectly in your hand and allows fatigue-free work. The use on both sides ensures for the necessary transmission of forces when tightening or loosening the screws.

 

tag: pb1407


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325325.0100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 150

T20187
289,000
PCE

325325.0200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 150

T25187
346,000
PCE

325325.0300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 150

T30187
414,000
PCE

325325.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 200

T40245
518,000
PCE

Thanh vặn đầu sao WIHA

Wiha 364, chrome-vanadium steel, through-hardened, brushed chrome plated, for TORX® screws.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325350.0100

Tô vít đầu sao WIHA T9 x 100

T9126
351,000
PCE

325350.0200

Tô vít đầu sao WIHA T10 x 100

T10126
360,000
PCE

325350.0250

Tô vít đầu sao WIHA T15 x 100

T15126
361,000
PCE

325350.0300

Tô vít đầu sao WIHA T15 x 200

T15226
475,000
PCE

325350.0350

Tô vít đầu sao WIHA T20 x 100

T20132
403,000
PCE

325350.0400

Tô vít đầu sao WIHA T20 x 200

T20232
521,000
PCE

325350.0500

Tô vít đầu sao WIHA T25 x 200

T25232
546,000
PCE

325350.0600

Tô vít đầu sao WIHA T27 x 200

T27232
554,000
PCE

325350.0700

Tô vít đầu sao WIHA T30 x 200

T30232
584,000
PCE

325350.0800

Tô vít đầu sao WIHA T40 x 200

T40232
641,000
PCE

325350.0900

Tô vít đầu sao WIHA T45 x 250

T45288
859,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu sao WIHA

Wiha 365, chrome-vanadium steel, through-hardened, black-oxide finish, with wing handle for high torque even on small screw sizes, especially good for changing indexable cutting inserts on cutting heads.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325360.0100

Tô vít đầu sao WIHA T5 x 35

T570
178,000
PCE

325360.0200

Tô vít đầu sao WIHA T6 x 35

T670
178,000
PCE

325360.0300

Tô vít đầu sao WIHA T7 x 35

T770
179,000
PCE

325360.0400

Tô vít đầu sao WIHA T8 x 40

T875
179,000
PCE

325360.0500

Tô vít đầu sao WIHA T9 x 40

T975
195,000
PCE

325360.0600

Tô vít đầu sao WIHA T10 x 40

T1075