Tô vít đầu lục giác

Thương hiệu

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 205, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

tag: pb205


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.27125
114,000
PCE
1.5145
114,000
PCE
2165
129,000
PCE
2.5180
143,000
PCE
3195
166,000
PCE
3.5205
190,000
PCE
4220
198,000
PCE
5245
230,000
PCE
6270
304,000
PCE
7280
391,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 205 L, long version, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

 

tag: pb205l


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.5175
161,000
PCE
2205
166,000
PCE
2.5230
190,000
PCE
3255
213,000
PCE
4300
282,000
PCE
5345
361,000
PCE
5.5365
458,000
PCE
6390
482,000
PCE
10470
958,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 8205, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip elastomer surface for good grip.

 

tag: pb8205


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.71117
161,000
PCE
0.89117
165,000
PCE
1.27127
122,000
PCE
1.5147
126,000
PCE
2157
137,000
PCE
2.5170
151,000
PCE
3190
179,000
PCE
4220
213,000
PCE
5245
247,000
PCE
6270
337,000
PCE
8300
464,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác chống tĩnh điện PB Swiss Tools

PB 8205 ESD, ESD (Electrostatic Discharge) hex bit screwdriver with SwissGrip handle, for hexagon socket screws, electrostatically discharging, surface resistance of 1 megaohm to 1 gigaohm.

 

 

tag: pb8205esd


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.27127
139,000
PCE
1.5147
143,000
PCE
2157
153,000
PCE
2.5170
173,000
PCE
3190
208,000
PCE
4220
256,000
PCE
5245
298,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component power handle with non-slip elastomer surface for good grip.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.5153
147,000
PCE
2163
150,000
PCE
2.5173
153,000
PCE
3190
181,000
PCE
4220
217,000
PCE
5245
254,000
PCE
6270
343,000
PCE
8300
465,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 206 S, chrome-vanadium steel, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

tag: pb206s


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.27125
212,000
PCE
1.5145
207,000
PCE
2155
200,000
PCE
2.5165
189,000
PCE
3185
209,000
PCE
4210
234,000
PCE
5235
272,000
PCE
6265
330,000
PCE
8290
456,000
PCE
10320
628,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác chống tĩnh điện PB Swiss Tools

PB 8206 S ESD, ESD (Electrostatic Discharge) hex screwdriver with ball head for hexagon socket screws, SwissGrip handle, electrostatically discharging, surface resistance of 1 megaohm to 1 gigaohm.

 

 

tag: pb8206sesd


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.27127
248,000
PCE
1.5147
248,000
PCE
2157
248,000
PCE
2.5167
254,000
PCE
3180
268,000
PCE
4210
315,000
PCE
5235
368,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 8206 S, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip elastomer surface for good grip.

 

tag: pb8206s


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.27127
217,000
PCE
1.5147
218,000
PCE
2157
218,000
PCE
2.5167
218,000
PCE
3180
224,000
PCE
4210
264,000
PCE
5235
309,000
PCE
6260
363,000
PCE
8290
499,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít lục giác đầu bi FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component power handle with non-slip elastomer surface for good grip.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.5153
241,000
PCE
2.5173
242,000
PCE
3183
247,000
PCE
4210
287,000
PCE
5235
337,000
PCE
6270
395,000
PCE
8290
542,000
PCE

Xem thêm >>