Tô vít đầu lục giác

Thương hiệu

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 205, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

tag: pb205


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.27125
125,000
PCE
1.5145
127,000
PCE
2165
142,000
PCE
2.5180
156,000
PCE
3195
185,000
PCE
3.5205
209,000
PCE
4220
218,000
PCE
5245
255,000
PCE
6270
337,000
PCE
7280
391,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 205 L, long version, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

 

tag: pb205l


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.5175
178,000
PCE
2205
182,000
PCE
2.5230
209,000
PCE
3255
235,000
PCE
4300
313,000
PCE
5345
399,000
PCE
5.5365
458,000
PCE
6390
533,000
PCE
10470
958,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 8205, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip elastomer surface for good grip.

 

tag: pb8205


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.71117
178,000
PCE
0.89117
181,000
PCE
1.27127
134,000
PCE
1.5147
138,000
PCE
2157
150,000
PCE
2.5170
168,000
PCE
3190
198,000
PCE
4220
234,000
PCE
5245
272,000
PCE
6270
371,000
PCE
8300
511,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác chống tĩnh điện PB Swiss Tools

PB 8205 ESD, ESD (Electrostatic Discharge) hex bit screwdriver with SwissGrip handle, for hexagon socket screws, electrostatically discharging, surface resistance of 1 megaohm to 1 gigaohm.

 

 

tag: pb8205esd


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.27127
148,000
PCE
1.5147
153,000
PCE
2157
165,000
PCE
2.5170
183,000
PCE
3190
221,000
PCE
4220
273,000
PCE
5245
320,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component power handle with non-slip elastomer surface for good grip.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.5153
146,000
PCE
2163
147,000
PCE
2.5173
151,000
PCE
3190
179,000
PCE
4220
215,000
PCE
5245
252,000
PCE
6270
341,000
PCE
8300
463,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 206 S, chrome-vanadium steel, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

tag: pb206s


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.27125
234,000
PCE
1.5145
229,000
PCE
2155
221,000
PCE
2.5165
209,000
PCE
3185
230,000
PCE
4210
260,000
PCE
5235
302,000
PCE
6265
367,000
PCE
8290
507,000
PCE
10320
698,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác chống tĩnh điện PB Swiss Tools

PB 8206 S ESD, ESD (Electrostatic Discharge) hex screwdriver with ball head for hexagon socket screws, SwissGrip handle, electrostatically discharging, surface resistance of 1 megaohm to 1 gigaohm.

 

 

tag: pb8206sesd


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.27127
256,000
PCE
1.5147
256,000
PCE
2157
256,000
PCE
2.5167
261,000
PCE
3180
274,000
PCE
4210
325,000
PCE
5235
380,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 8206 S, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip elastomer surface for good grip.

 

tag: pb8206s


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.27127
239,000
PCE
1.5147
242,000
PCE
2157
243,000
PCE
2.5167
243,000
PCE
3180
248,000
PCE
4210
293,000
PCE
5235
343,000
PCE
6260
403,000
PCE
8290
555,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít lục giác đầu bi FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component power handle with non-slip elastomer surface for good grip.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.5153
241,000
PCE
2.5173
239,000
PCE
3183
243,000
PCE
4210
287,000
PCE
5235
335,000
PCE
6270
393,000
PCE
8290
538,000
PCE

Xem thêm >>