Tô vít đầu lục giác

Thương hiệu

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 205, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

tag: pb205


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

324720.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27125
112,000
PCE

324720.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5145
113,000
PCE

324720.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 80

2165
127,000
PCE

324720.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5180
139,000
PCE

324720.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 100

3195
164,000
PCE

324720.0600

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3.5 x 110

3.5205
187,000
PCE

324720.0700

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 120

4220
196,000
PCE

324720.0900

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 140

5245
228,000
PCE

324720.1100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 6 x 160

6270
301,000
PCE

324720.1200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 7 x 170

7280
391,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 205 L, long version, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

 

tag: pb205l


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

324740.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 100

1.5175
158,000
PCE

324740.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 120

2205
162,000
PCE

324740.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 140

2.5230
186,000
PCE

324740.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 160

3255
210,000
PCE

324740.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 200

4300
278,000
PCE

324740.0600

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 240

5345
356,000
PCE

324740.0650

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5.5 x 260

5.5365
458,000
PCE

324740.0700

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 6 x 280

6390
476,000
PCE

324740.1000

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 10 x 340

10470
958,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 8205, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip elastomer surface for good grip.

 

tag: pb8205


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

324800.0010

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 0.71 x 40

0.71117
158,000
PCE

324800.0030

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 0.89 x 40

0.89117
161,000
PCE

324800.0050

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27127
119,000
PCE

324800.0070

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5147
124,000
PCE

324800.0090

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 80

2157
133,000
PCE

324800.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5170
149,000
PCE

324800.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 100

3190
175,000
PCE

324800.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 120

4220
209,000
PCE

324800.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 140

5245
242,000
PCE

324800.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 6 x 160

6270
331,000
PCE

324800.0600

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 8 x 180

8300
457,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác chống tĩnh điện PB Swiss Tools

PB 8205 ESD, ESD (Electrostatic Discharge) hex bit screwdriver with SwissGrip handle, for hexagon socket screws, electrostatically discharging, surface resistance of 1 megaohm to 1 gigaohm.

 

 

tag: pb8205esd


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

324802.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27127
132,000
PCE

324802.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5147
137,000
PCE

324802.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 80

2157
146,000
PCE

324802.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5170
163,000
PCE

324802.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 100

3190
198,000
PCE

324802.0600

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 120

4220
244,000
PCE

324802.0700

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 140

5245
286,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component power handle with non-slip elastomer surface for good grip.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

324805.0100

Tô vít đầu lục giác FUTURO 1.5 x 70

1.5153
142,000
PCE

324805.0200

Tô vít đầu lục giác FUTURO 2 x 80

2163
143,000
PCE

324805.0300

Tô vít đầu lục giác FUTURO 2.5 x 90

2.5173
147,000
PCE

324805.0400

Tô vít đầu lục giác FUTURO 3 x 100

3190
174,000
PCE

324805.0500

Tô vít đầu lục giác FUTURO 4 x 120

4220
209,000
PCE

324805.0600

Tô vít đầu lục giác FUTURO 5 x 140

5245
246,000
PCE

324805.0700

Tô vít đầu lục giác FUTURO 6 x 160

6270
332,000
PCE

324805.0800

Tô vít đầu lục giác FUTURO 8 x 180

8300
451,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 206 S, chrome-vanadium steel, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

tag: pb206s


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325050.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27125
209,000
PCE

325050.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5145
204,000
PCE

325050.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 80

2155
197,000
PCE

325050.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5165
186,000
PCE

325050.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 100

3185
205,000
PCE

325050.0600

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 120

4210
232,000
PCE

325050.0700

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 140

5235
269,000
PCE

325050.0800

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 6 x 160

6265
328,000
PCE

325050.0900

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 8 x 180

8290
454,000
PCE

325050.1000

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 10 x 200

10320
624,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác chống tĩnh điện PB Swiss Tools

PB 8206 S ESD, ESD (Electrostatic Discharge) hex screwdriver with ball head for hexagon socket screws, SwissGrip handle, electrostatically discharging, surface resistance of 1 megaohm to 1 gigaohm.

 

 

tag: pb8206sesd


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325055.0100

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27127
228,000
PCE

325055.0200

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5147
228,000
PCE

325055.0300

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 2 x 80

2157
228,000
PCE

325055.0400

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5167
233,000
PCE

325055.0500

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 3 x 100

3180
245,000
PCE

325055.0600

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 4 x 120

4210
289,000
PCE

325055.0700

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 5 x 140

5235
338,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 8206 S, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip elastomer surface for good grip.

 

tag: pb8206s


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325060.0020

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27127
214,000
PCE

325060.0040

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5147
215,000
PCE

325060.0060

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 80

2157
216,000
PCE

325060.0080

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5167
216,000
PCE

325060.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 100

3180
221,000
PCE

325060.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 120

4210
260,000
PCE

325060.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 140

5235
306,000
PCE

325060.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 6 x 160

6260
359,000
PCE

325060.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 8 x 180

8290
496,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít lục giác đầu bi FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component power handle with non-slip elastomer surface for good grip.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

325065.0200

Tô vít đầu lục giác FUTURO 1.5 x 70

1.5153
234,000
PCE

325065.0400

Tô vít đầu lục giác FUTURO 2.5 x 90

2.5173
233,000
PCE

325065.0500

Tô vít đầu lục giác FUTURO 3 x 100

3183
237,000
PCE

325065.0600

Tô vít đầu lục giác FUTURO 4 x 120

4210
280,000
PCE

325065.0700

Tô vít đầu lục giác FUTURO 5 x 140

5235
328,000
PCE

325065.0800

Tô vít đầu lục giác FUTURO 6 x 160

6270
382,000
PCE

325065.0900

Tô vít đầu lục giác FUTURO 8 x 180

8290
525,000
PCE

Xem thêm >>