Tô vít đầu lục giác

Thương hiệu

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 205, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

tag: pb205

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

324720.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27125
121,000 PCE

324720.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5145
122,000 PCE

324720.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 80

2165
138,000 PCE

324720.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5180
151,000 PCE

324720.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 100

3195
178,000 PCE

324720.0600

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3.5 x 110

3.5205
203,000 PCE

324720.0700

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 120

4220
212,000 PCE

324720.0900

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 140

5245
247,000 PCE

324720.1100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 6 x 160

6270
326,000 PCE

324720.1200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 7 x 170

7280
424,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 205 L, long version, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

 

tag: pb205l

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

324740.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 100

1.5175
172,000 PCE

324740.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 120

2205
176,000 PCE

324740.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 140

2.5230
202,000 PCE

324740.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 160

3255
228,000 PCE

324740.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 200

4300
302,000 PCE

324740.0600

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 240

5345
386,000 PCE

324740.0650

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5.5 x 260

5.5365
497,000 PCE

324740.0700

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 6 x 280

6390
516,000 PCE

324740.1000

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 10 x 340

10470
1,037,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 8205, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip elastomer surface for good grip.

 

tag: pb8205

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

324800.0010

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 0.71 x 40

0.71117
172,000 PCE

324800.0030

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 0.89 x 40

0.89117
174,000 PCE

324800.0050

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27127
129,000 PCE

324800.0070

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5147
134,000 PCE

324800.0090

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 80

2157
144,000 PCE

324800.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5170
161,000 PCE

324800.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 100

3190
190,000 PCE

324800.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 120

4220
226,000 PCE

324800.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 140

5245
263,000 PCE

324800.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 6 x 160

6270
359,000 PCE

324800.0600

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 8 x 180

8300
495,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu lục giác chống tĩnh điện PB Swiss Tools

PB 8205 ESD, ESD (Electrostatic Discharge) hex bit screwdriver with SwissGrip handle, for hexagon socket screws, electrostatically discharging, surface resistance of 1 megaohm to 1 gigaohm.

 

 

tag: pb8205esd

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

324802.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27127
143,000 PCE

324802.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5147
148,000 PCE

324802.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 80

2157
159,000 PCE

324802.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5170
177,000 PCE

324802.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 100

3190
215,000 PCE

324802.0600

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 120

4220
264,000 PCE

324802.0700

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 140

5245
309,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu lục giác FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component power handle with non-slip elastomer surface for good grip.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

324805.0100

Tô vít đầu lục giác FUTURO 1.5 x 70

1.5153
149,000 PCE

324805.0200

Tô vít đầu lục giác FUTURO 2 x 80

2163
150,000 PCE

324805.0300

Tô vít đầu lục giác FUTURO 2.5 x 90

2.5173
154,000 PCE

324805.0400

Tô vít đầu lục giác FUTURO 3 x 100

3190
183,000 PCE

324805.0500

Tô vít đầu lục giác FUTURO 4 x 120

4220
219,000 PCE

324805.0600

Tô vít đầu lục giác FUTURO 5 x 140

5245
258,000 PCE

324805.0700

Tô vít đầu lục giác FUTURO 6 x 160

6270
349,000 PCE

324805.0800

Tô vít đầu lục giác FUTURO 8 x 180

8300
474,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 206 S, chrome-vanadium steel, for hex socket cap screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle.

tag: pb206s

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325050.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27125
226,000 PCE

325050.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5145
221,000 PCE

325050.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 80

2155
213,000 PCE

325050.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5165
202,000 PCE

325050.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 100

3185
222,000 PCE

325050.0600

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 120

4210
251,000 PCE

325050.0700

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 140

5235
291,000 PCE

325050.0800

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 6 x 160

6265
355,000 PCE

325050.0900

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 8 x 180

8290
491,000 PCE

325050.1000

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 10 x 200

10320
676,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu lục giác chống tĩnh điện PB Swiss Tools

PB 8206 S ESD, ESD (Electrostatic Discharge) hex screwdriver with ball head for hexagon socket screws, SwissGrip handle, electrostatically discharging, surface resistance of 1 megaohm to 1 gigaohm.

 

 

tag: pb8206sesd

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325055.0100

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27127
4 PCE

325055.0200

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5147
4 PCE

325055.0300

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 2 x 80

2157
4 PCE

325055.0400

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5167
4 PCE

325055.0500

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 3 x 100

3180
4 PCE

325055.0600

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 4 x 120

4210
4 PCE

325055.0700

Tô vít đầu lục giác ESD PB Swiss Tools 5 x 140

5235
367,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools

PB 8206 S, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip elastomer surface for good grip.

 

tag: pb8206s

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325060.0020

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.27 x 50

1.27127
231,000 PCE

325060.0040

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 1.5 x 70

1.5147
233,000 PCE

325060.0060

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2 x 80

2157
234,000 PCE

325060.0080

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 2.5 x 90

2.5167
234,000 PCE

325060.0100

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 3 x 100

3180
239,000 PCE

325060.0200

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 4 x 120

4210
282,000 PCE

325060.0300

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 5 x 140

5235
332,000 PCE

325060.0400

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 6 x 160

6260
389,000 PCE

325060.0500

Tô vít đầu lục giác PB Swiss Tools 8 x 180

8290
537,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít lục giác đầu bi FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, with ergonomic 2-component power handle with non-slip elastomer surface for good grip.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325065.0200

Tô vít đầu lục giác FUTURO 1.5 x 70

1.5153
231,000 PCE

325065.0400

Tô vít đầu lục giác FUTURO 2.5 x 90

2.5173
231,000 PCE

325065.0500

Tô vít đầu lục giác FUTURO 3 x 100

3183
233,000 PCE

325065.0600

Tô vít đầu lục giác FUTURO 4 x 120

4210
277,000 PCE

325065.0700

Tô vít đầu lục giác FUTURO 5 x 140

5235
324,000 PCE

325065.0800

Tô vít đầu lục giác FUTURO 6 x 160

6270
381,000 PCE

325065.0900

Tô vít đầu lục giác FUTURO 8 x 180

8290
524,000 PCE

Xem thêm >>