Tô vít đầu khẩu điện tử

Thương hiệu

Tô vít đầu khẩu điện tử PB Swiss Tools

PB 8127, tay cầm 2 thành phần tiện dụng kiểu tay cầm PB SwissGrip với bề mặt Santoprene® chống trượt, dễ cầm và nắp xoay.

 

tag: pb8127


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizePhần vặn dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336780.0110

Tô vít đầu khẩu điện tử PB Swiss Tools 5 x 153

560
275,000
PCE

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA

WIHA 265P, for hexagon head screws, comfortable precision screwdriver for fine, delicate fittings. Smooth rotating cap for quick turning. Printing with screw symbol and size aids identification.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizePhần vặn dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336865.0100

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 1.5 x 160

1.560
519,000
PCE

336865.0200

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 1.8 x 160

1.860
501,000
PCE

336865.0300

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 2 x 160

260
542,000
PCE

336865.0400

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 2.5 x 160

2.560
488,000
PCE

336865.0500

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 3 x 160

360
488,000
PCE

336865.0600

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 3.5 x 160

3.560
556,000
PCE

336865.0700

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 4 x 160

460
468,000
PCE

336865.0800

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 4.5 x 160

4.560
480,000
PCE

336865.0900

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 5 x 160

560
517,000
PCE

336865.1000

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 5.5 x 160

5.560
482,000
PCE

336865.1100

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 6 x 160

660
517,000
PCE

336865.1200

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 7 x 160

760
542,000
PCE

Xem thêm >>


Tô vít đầu khẩu điện tử ESD PB Swiss Tools

PB 8127 ESD, tay cầm 2 thành phần tiện dụng kiểu tay cầm PB SwissGrip với bề mặt Santoprene® chống trượt, dễ cầm và nắp xoay.

 

tag: pb8127esd


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizePhần vặn dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336980.0100

Tô vít đầu khẩu điện tử ESD PB Swiss Tools 5 x 153

560
307,000
PCE