Tô vít đầu khẩu điện tử

Thương hiệu

Tô vít đầu khẩu điện tử PB Swiss Tools

PB 8127, tay cầm 2 thành phần tiện dụng kiểu tay cầm PB SwissGrip với bề mặt Santoprene® chống trượt, dễ cầm và nắp xoay.

 

tag: pb8127

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizePhần vặn dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336780.0110

Tô vít đầu khẩu điện tử PB Swiss Tools 5 x 153

560
298,000 PCE

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA

WIHA 265P, for hexagon head screws, comfortable precision screwdriver for fine, delicate fittings. Smooth rotating cap for quick turning. Printing with screw symbol and size aids identification.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizePhần vặn dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336865.0100

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 1.5 x 160

1.560
524,000 PCE

336865.0200

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 1.8 x 160

1.860
505,000 PCE

336865.0300

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 2 x 160

260
547,000 PCE

336865.0400

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 2.5 x 160

2.560
492,000 PCE

336865.0500

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 3 x 160

360
492,000 PCE

336865.0600

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 3.5 x 160

3.560
567,000 PCE

336865.0700

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 4 x 160

460
474,000 PCE

336865.0800

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 4.5 x 160

4.560
483,000 PCE

336865.0900

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 5 x 160

560
523,000 PCE

336865.1000

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 5.5 x 160

5.560
486,000 PCE

336865.1100

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 6 x 160

660
523,000 PCE

336865.1200

Tô vít đầu khẩu điện tử WIHA 7 x 160

760
547,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu khẩu điện tử ESD PB Swiss Tools

PB 8127 ESD, tay cầm 2 thành phần tiện dụng kiểu tay cầm PB SwissGrip với bề mặt Santoprene® chống trượt, dễ cầm và nắp xoay.

 

tag: pb8127esd

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizePhần vặn dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336980.0100

Tô vít đầu khẩu điện tử ESD PB Swiss Tools 5 x 153

560
333,000 PCE