Then bằng, then trục

Thương hiệu

Parallel keys, deep pattern, face side domed-761690

DIN 6885 A / ISO R773 / VSM 15161 A Steel C 45 K / plain

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng b (mm)h (mm)L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761690.0010

Parallel keys, deep pattern, face side domed 2 x 2 x 6 mm

226100
Liên hệ PCE

761690.0020

Parallel keys, deep pattern, face side domed 2 x 2 x 8 mm

228100
Liên hệ PCE

761690.0030

Parallel keys, deep pattern, face side domed 2 x 2 x 10 mm

2210100
Liên hệ PCE

761690.0040

Parallel keys, deep pattern, face side domed 2 x 2 x 12 mm

2212100
Liên hệ PCE

761690.0050

Parallel keys, deep pattern, face side domed 2 x 2 x 14 mm

2214100
Liên hệ PCE

761690.0060

Parallel keys, deep pattern, face side domed 2 x 2 x 16 mm

2216100
Liên hệ PCE

761690.0070

Parallel keys, deep pattern, face side domed 2 x 2 x 18 mm

2218100
Liên hệ PCE

761690.0080

Parallel keys, deep pattern, face side domed 2 x 2 x 20 mm

2220100
Liên hệ PCE

761690.0090

Parallel keys, deep pattern, face side domed 2 x 2 x 40 mm

2240100
Liên hệ PCE

761690.0100

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 6 mm

336100
Liên hệ PCE

761690.0110

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 8 mm

338100
Liên hệ PCE

761690.0120

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 10 mm

3310100
Liên hệ PCE

761690.0130

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 12 mm

3312100
Liên hệ PCE

761690.0140

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 14 mm

3314100
Liên hệ PCE

761690.0150

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 16 mm

3316100
Liên hệ PCE

761690.0160

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 18 mm

3318100
Liên hệ PCE

761690.0170

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 20 mm

3320100
Liên hệ PCE

761690.0180

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 22 mm

3322100
Liên hệ PCE

761690.0190

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 25 mm

3325100
Liên hệ PCE

761690.0200

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 28 mm

3328100
Liên hệ PCE

761690.0210

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 32 mm

3332100
Liên hệ PCE

761690.0220

Parallel keys, deep pattern, face side domed 3 x 3 x 40 mm

3340100
Liên hệ PCE

761690.0230

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 8 mm

448100
Liên hệ PCE

761690.0240

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 10 mm

4410100
Liên hệ PCE

761690.0250

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 12 mm

4412100
Liên hệ PCE

761690.0260

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 14 mm

4414100
Liên hệ PCE

761690.0270

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 16 mm

4416100
Liên hệ PCE

761690.0280

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 18 mm

4418100
Liên hệ PCE

761690.0290

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 20 mm

4420100
Liên hệ PCE

761690.0300

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 22 mm

4422100
Liên hệ PCE

761690.0310

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 25 mm

4425100
Liên hệ PCE

761690.0320

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 28 mm

4428100
Liên hệ PCE

761690.0330

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 32 mm

4432100
Liên hệ PCE

761690.0340

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 40 mm

4440100
Liên hệ PCE

761690.0350

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 45 mm

4445100
Liên hệ PCE

761690.0360

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 50 mm

4450100
Liên hệ PCE

761690.0370

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 56 mm

4456100
Liên hệ PCE

761690.0380

Parallel keys, deep pattern, face side domed 4 x 4 x 63 mm

4463100
Liên hệ PCE

761690.0390

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 3 x 10 mm

5310100
Liên hệ PCE

761690.0400

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 3 x 12 mm

5312100
Liên hệ PCE

761690.0410

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 3 x 14 mm

5314100
Liên hệ PCE

761690.0420

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 3 x 16 mm

5316100
Liên hệ PCE

761690.0430

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 3 x 18 mm

5318100
Liên hệ PCE

761690.0440

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 3 x 20 mm

5320100
Liên hệ PCE

761690.0450

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 3 x 22 mm

5322100
Liên hệ PCE

761690.0460

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 3 x 25 mm

5325100
Liên hệ PCE

761690.0470

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 3 x 28 mm

5328100
Liên hệ PCE

761690.0480

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 3 x 32 mm

5332100
Liên hệ PCE

761690.0490

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 10 mm

5510100
Liên hệ PCE

761690.0500

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 12 mm

5512100
Liên hệ PCE

761690.0510

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 14 mm

5514100
Liên hệ PCE

761690.0520

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 16 mm

5516100
Liên hệ PCE

761690.0530

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 18 mm

5518100
Liên hệ PCE

761690.0540

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 20 mm

5520100
Liên hệ PCE

761690.0550

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 22 mm

5522100
Liên hệ PCE

761690.0560

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 25 mm

5525100
Liên hệ PCE

761690.0570

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 28 mm

5528100
Liên hệ PCE

761690.0580

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 32 mm

5532100
Liên hệ PCE

761690.0590

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 36 mm

5536100
Liên hệ PCE

761690.0600

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 40 mm

5540100
Liên hệ PCE

761690.0610

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 45 mm

5545100
Liên hệ PCE

761690.0620

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 50 mm

5550100
Liên hệ PCE

761690.0630

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 56 mm

5556100
Liên hệ PCE

761690.0640

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 63 mm

5563100
Liên hệ PCE

761690.0650

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 70 mm

5570100
Liên hệ PCE

761690.0660

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 80 mm

5580100
Liên hệ PCE

761690.0670

Parallel keys, deep pattern, face side domed 5 x 5 x 100 mm

55100100
Liên hệ PCE

761690.0680

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 16 mm

6416100
Liên hệ PCE

761690.0690

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 18 mm

6418100
Liên hệ PCE

761690.0700

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 20 mm

6420100
Liên hệ PCE

761690.0710

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 22 mm

6422100
Liên hệ PCE

761690.0720

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 25 mm

6425100
Liên hệ PCE

761690.0730

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 28 mm

6428100
Liên hệ PCE

761690.0740

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 32 mm

6432100
Liên hệ PCE

761690.0750

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 36 mm

6436100
Liên hệ PCE

761690.0760

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 40 mm

6440100
Liên hệ PCE

761690.0770

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 45 mm

6445100
Liên hệ PCE

761690.0780

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 50 mm

6450100
Liên hệ PCE

761690.0790

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 56 mm

6456100
Liên hệ PCE

761690.0800

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 63 mm

6463100
Liên hệ PCE

761690.0810

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 4 x 70 mm

6470100
Liên hệ PCE

761690.0820

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 10 mm

6610100
Liên hệ PCE

761690.0830

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 12 mm

6612100
Liên hệ PCE

761690.0840

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 14 mm

6614100
Liên hệ PCE

761690.0850

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 16 mm

6616100
Liên hệ PCE

761690.0860

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 18 mm

6618100
Liên hệ PCE

761690.0870

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 20 mm

6620100
Liên hệ PCE

761690.0880

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 22 mm

6622100
Liên hệ PCE

761690.0890

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 25 mm

6625100
Liên hệ PCE

761690.0900

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 28 mm

6628100
Liên hệ PCE

761690.0910

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 32 mm

6632100
Liên hệ PCE

761690.0920

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 36 mm

6636100
Liên hệ PCE

761690.0930

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 40 mm

6640100
Liên hệ PCE

761690.0940

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 45 mm

6645100
Liên hệ PCE

761690.0950

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 50 mm

6650100
Liên hệ PCE

761690.0960

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 56 mm

6656100
Liên hệ PCE

761690.0970

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 63 mm

6663100
Liên hệ PCE

761690.0980

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 70 mm

6670100
Liên hệ PCE

761690.0990

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 80 mm

6680100
Liên hệ PCE

761690.1000

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 90 mm

6690100
Liên hệ PCE

761690.1010

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 100 mm

66100100
Liên hệ PCE

761690.1020

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 110 mm

66110100
Liên hệ PCE

761690.1030

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 125 mm

66125100
Liên hệ PCE

761690.1040

Parallel keys, deep pattern, face side domed 6 x 6 x 140 mm

66140100
Liên hệ PCE

761690.1050

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 18 mm

8518100
Liên hệ PCE

761690.1060

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 20 mm

8520100
Liên hệ PCE

761690.1070

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 22 mm

8522100
Liên hệ PCE

761690.1080

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 25 mm

8525100
Liên hệ PCE

761690.1090

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 28 mm

8528100
Liên hệ PCE

761690.1100

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 32 mm

8532100
Liên hệ PCE

761690.1110

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 36 mm

8536100
Liên hệ PCE

761690.1120

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 40 mm

8540100
Liên hệ PCE

761690.1130

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 45 mm

8545100
Liên hệ PCE

761690.1140

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 50 mm

8550100
Liên hệ PCE

761690.1150

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 56 mm

8556100
Liên hệ PCE

761690.1160

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 63 mm

8563100
Liên hệ PCE

761690.1170

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 70 mm

8570100
Liên hệ PCE

761690.1180

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 5 x 80 mm

8580100
Liên hệ PCE

761690.1190

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 10 mm

8710100
Liên hệ PCE

761690.1200

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 12 mm

8712100
Liên hệ PCE

761690.1210

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 14 mm

8714100
Liên hệ PCE

761690.1220

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 16 mm

8716100
Liên hệ PCE

761690.1230

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 18 mm

8718100
Liên hệ PCE

761690.1240

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 20 mm

8720100
Liên hệ PCE

761690.1250

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 22 mm

8722100
Liên hệ PCE

761690.1260

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 25 mm

8725100
Liên hệ PCE

761690.1270

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 28 mm

8728100
Liên hệ PCE

761690.1280

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 32 mm

8732100
Liên hệ PCE

761690.1290

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 36 mm

8736100
Liên hệ PCE

761690.1300

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 40 mm

8740100
Liên hệ PCE

761690.1310

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 45 mm

8745100
Liên hệ PCE

761690.1320

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 50 mm

8750100
Liên hệ PCE

761690.1330

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 56 mm

8756100
Liên hệ PCE

761690.1340

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 63 mm

8763100
Liên hệ PCE

761690.1350

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 70 mm

8770100
Liên hệ PCE

761690.1360

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 80 mm

8780100
Liên hệ PCE

761690.1370

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 90 mm

8790100
Liên hệ PCE

761690.1380

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 100 mm

87100100
Liên hệ PCE

761690.1390

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 110 mm

87110100
Liên hệ PCE

761690.1400

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 125 mm

87125100
Liên hệ PCE

761690.1410

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 140 mm

87140100
Liên hệ PCE

761690.1420

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 160 mm

87160100
Liên hệ PCE

761690.1430

Parallel keys, deep pattern, face side domed 8 x 7 x 200 mm

8720050
Liên hệ PCE

761690.1440

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 6 x 25 mm

10625100
Liên hệ PCE

761690.1450

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 6 x 28 mm

10628100
Liên hệ PCE

761690.1460

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 6 x 32 mm

10632100
Liên hệ PCE

761690.1470

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 6 x 36 mm

10636100
Liên hệ PCE

761690.1480

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 6 x 40 mm

10640100
Liên hệ PCE

761690.1490

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 6 x 45 mm

10645100
Liên hệ PCE

761690.1500

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 6 x 50 mm

10650100
Liên hệ PCE

761690.1510

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 16 mm

10816100
Liên hệ PCE

761690.1520

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 18 mm

10818100
Liên hệ PCE

761690.1530

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 20 mm

10820100
Liên hệ PCE

761690.1540

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 22 mm

10822100
Liên hệ PCE

761690.1550

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 25 mm

10825100
Liên hệ PCE

761690.1560

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 28 mm

10828100
Liên hệ PCE

761690.1570

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 32 mm

10832100
Liên hệ PCE

761690.1580

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 36 mm

10836100
Liên hệ PCE

761690.1590

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 40 mm

10840100
Liên hệ PCE

761690.1600

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 45 mm

10845100
Liên hệ PCE

761690.1610

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 50 mm

10850100
Liên hệ PCE

761690.1620

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 56 mm

10856100
Liên hệ PCE

761690.1630

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 63 mm

10863100
Liên hệ PCE

761690.1640

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 70 mm

10870100
Liên hệ PCE

761690.1650

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 80 mm

10880100
Liên hệ PCE

761690.1660

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 90 mm

1089050
Liên hệ PCE

761690.1670

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 100 mm

10810050
Liên hệ PCE

761690.1680

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 110 mm

10811050
Liên hệ PCE

761690.1690

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 125 mm

10812550
Liên hệ PCE

761690.1700

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 140 mm

10814050
Liên hệ PCE

761690.1710

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 160 mm

10816050
Liên hệ PCE

761690.1720

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 180 mm

10818050
Liên hệ PCE

761690.1730

Parallel keys, deep pattern, face side domed 10 x 8 x 200 mm

10820050
Liên hệ PCE

761690.1740

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 20 mm

12820100
Liên hệ PCE

761690.1750

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 25 mm

12825100
Liên hệ PCE

761690.1760

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 28 mm

12828100
Liên hệ PCE

761690.1770

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 32 mm

12832100
Liên hệ PCE

761690.1780

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 36 mm

12836100
Liên hệ PCE

761690.1790

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 40 mm

12840100
Liên hệ PCE

761690.1800

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 45 mm

12845100
Liên hệ PCE

761690.1810

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 50 mm

12850100
Liên hệ PCE

761690.1820

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 56 mm

12856100
Liên hệ PCE

761690.1830

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 63 mm

12863100
Liên hệ PCE

761690.1840

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 70 mm

12870100
Liên hệ PCE

761690.1850

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 80 mm

12880100
Liên hệ PCE

761690.1860

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 90 mm

1289050
Liên hệ PCE

761690.1870

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 100 mm

12810050
Liên hệ PCE

761690.1880

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 110 mm

12811050
Liên hệ PCE

761690.1890

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 125 mm

12812550
Liên hệ PCE

761690.1900

Parallel keys, deep pattern, face side domed 12 x 8 x 140 mm