Thanh vặn khẩu chữ T

Thương hiệu

Thanh vặn khẩu chữ T USAG

UNI 6742 - DIN 3112 ISO 691, Chrome-vanadium steel, nickel- and chrome-plated, detachable T bar.


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

323300.0100

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 7 mm

7215
844,000
PCE

323300.0200

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 8 mm

8235
888,000
PCE

323300.0300

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 10 mm

10260
958,000
PCE

323300.0400

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 11 mm

11260
1,043,000
PCE

323300.0500

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 12 mm

12260
1,157,000
PCE

323300.0600

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 13 mm

13260
1,140,000
PCE

323300.0700

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 14 mm

14260
1,171,000
PCE

323300.0800

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 17 mm

17285
1,483,000
PCE

323300.0900

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 19 mm

19310
1,812,000
PCE

323300.1000

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 24 mm

24315
2,215,000
PCE

323300.1050

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 27 mm

27315
2,627,000
PCE

323300.1100

Thanh vặn khẩu chữ T USAG, 30 mm

30320
3,215,000
PCE

Xem thêm >>


Thanh vặn khẩu chữ T FACOM

Facom 99C, chrome-vanadium steel, chrome-plated, satined. Adjustable T handle; the adjusted setting is maintained by a retaining spring.


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

323310.0100

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 6 mm

6399
1,216,000
PCE

323310.0200

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 7 mm

7399
1,165,000
PCE

323310.0300

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 8 mm

8399
1,217,000
PCE

323310.0400

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 9 mm

9399
1,278,000
PCE

323310.0500

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 10 mm

10431
1,400,000
PCE

323310.0600

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 11 mm

11431
1,438,000
PCE

323310.0700

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 12 mm

12434
1,472,000
PCE

323310.0800

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 13 mm

13466
1,567,000
PCE

323310.0900

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 14 mm

14466
1,658,000
PCE

323310.1000

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 15 mm

15498
1,829,000
PCE

323310.1100

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 16 mm

16499
1,840,000
PCE

323310.1200

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 17 mm

17499
1,866,000
PCE

323310.1300

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 18 mm

18501
2,016,000
PCE

323310.1400

Thanh vặn khẩu chữ T FACOM, 19 mm

19523
2,233,000
PCE

Xem thêm >>