Thanh ren thép mạ kẽm

Thương hiệu

Threaded rods, metric thread, length 1 m-761455

DIN 975 Steel 4.6 / zinc plated DIN 975: Standard withdrawn

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761455.0003

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M210-
Liên hệ PCE

761455.0005

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M2.510-
Liên hệ PCE

761455.0007

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M310-
Liên hệ PCE

761455.0008

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M3.510-
Liên hệ PCE

761455.0010

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M410-
Liên hệ PCE

761455.0020

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M5-1
Liên hệ PCE

761455.0030

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M6-1
Liên hệ PCE

761455.0035

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M7-1
Liên hệ PCE

761455.0040

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M8-1
Liên hệ PCE

761455.0050

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M10-1
Liên hệ PCE

761455.0060

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M12-1
Liên hệ PCE

761455.0065

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M14-1
Liên hệ PCE

761455.0070

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M16-1
Liên hệ PCE

761455.0075

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M18-1
Liên hệ PCE

761455.0080

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M20-1
Liên hệ PCE

761455.0085

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M22-1
Liên hệ PCE

761455.0090

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M24-1
Liên hệ PCE

761455.0100

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M27-1
Liên hệ PCE

761455.0110

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M30-1
Liên hệ PCE

761455.0120

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M33-1
Liên hệ PCE

761455.0130

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M36-1
Liên hệ PCE

761455.0140

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M42-1
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Threaded rods, metric thread, length 1 m-761470

DIN 975 Steel 8.8 / zinc plated DIN 975: Standard withdrawn

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761470.0010

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M510001
Liên hệ PCE

761470.0020

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M610001
Liên hệ PCE

761470.0030

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M810001
Liên hệ PCE

761470.0040

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M1010001
Liên hệ PCE

761470.0050

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M1210001
Liên hệ PCE

761470.0055

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M1410001
Liên hệ PCE

761470.0060

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M1610001
Liên hệ PCE

761470.0065

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M1810001
Liên hệ PCE

761470.0070

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M2010001
Liên hệ PCE

761470.0075

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M2210001
Liên hệ PCE

761470.0080

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M2410001
Liên hệ PCE

761470.0090

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M2710001
Liên hệ PCE

761470.0100

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M3010001
Liên hệ PCE

761470.0110

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M3610001
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Threaded rods, metric thread, length 2 m-761475

DIN 975 Steel 4.6 / zinc plated DIN 975: Standard withdrawn

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761475.0010

Threaded rods, metric thread, length 2 m

M520001
Liên hệ PCE

761475.0020

Threaded rods, metric thread, length 2 m

M620001
Liên hệ PCE

761475.0030

Threaded rods, metric thread, length 2 m

M820001
Liên hệ PCE

761475.0040

Threaded rods, metric thread, length 2 m

M1020001
Liên hệ PCE

761475.0050

Threaded rods, metric thread, length 2 m

M1220001
Liên hệ PCE

761475.0060

Threaded rods, metric thread, length 2 m

M1620001
Liên hệ PCE

761475.0070

Threaded rods, metric thread, length 2 m

M2020001
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Threaded rod, metric thread, length 1m-761476

DIN 975 Steel 8.8 / hot dip galvanized DIN 975: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761476.0100

Threaded rod, metric thread, length 1m

M8-1
Liên hệ PCE

761476.0200

Threaded rod, metric thread, length 1m

M10-1
Liên hệ PCE

761476.0300

Threaded rod, metric thread, length 1m

M12-1
Liên hệ PCE

761476.0400

Threaded rod, metric thread, length 1m

M16-1
Liên hệ PCE

761476.0500

Threaded rod, metric thread, length 1m

M20-1
Liên hệ PCE

761476.0600

Threaded rod, metric thread, length 1m

M24-1
Liên hệ PCE

761476.0800

Threaded rod, metric thread, length 1m

M27-1
Liên hệ PCE

761476.0900

Threaded rod, metric thread, length 1m

M30-1
Liên hệ PCE

Xem thêm >>