Thanh ren thép đen

Thương hiệu

Threaded rods, metric thread, 1m long-761440

DIN 975 Steel 4.6 / plain DIN 975: standard withdrawn


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M210-
757,000
PCE
M2.510-
598,000
PCE
M310-
48,000
PCE
M410-
70,000
PCE
M5-1
100,000
PCE
M6-1
122,000
PCE
M8-1
221,000
PCE
M10-1
338,000
PCE
M12-1
502,000
PCE
M14-1
706,000
PCE
M16-1
928,000
PCE
M18-1
PCE
M20-1
PCE
M22-1
PCE
M24-1
PCE
M27-1
PCE
M30-1
PCE
M33-1
PCE
M36-1
PCE
M39-1
PCE
M42-1
PCE
M45-1
PCE
M48-1
PCE

Xem thêm >>


Threaded rods, Metric fine thread, 1m long-761445

DIN 975 Steel 4.6 / plain DIN 975: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M4x0.5-10
PCE
M5x0.5-1
PCE
M6x0.75-1
922,000
PCE
M8x1-1
PCE
M10x1-1
PCE
M10x1.25-1
PCE
M12x1.25-1
PCE
M14x1.5-1
PCE
M16x1.5-1
PCE
M18x1.5-1
PCE
M20x1.5-1
PCE

Xem thêm >>


Threaded rods, metric left-hand thread, 1m long-761447

DIN 975 Steel 4.6 / plain DIN 975: standard withdrawn


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M4L10001
413,000
PCE
M5L10001
499,000
PCE
M6L10001
446,000
PCE
M8L10001
516,000
PCE
M10L10001
615,000
PCE
M12L10001
824,000
PCE
M14L10001
PCE
M16L10001
PCE
M18L10001
PCE
M20L10001
PCE
M24L10001
PCE

Xem thêm >>


Threaded rods, 3 feet long-761448

~DIN 975 Steel 4.6 / plain DIN 975: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
UNC 1/4"~9001
308,000
PCE
UNC 5/16"~9001
410,000
PCE
UNC 3/8"~9001
663,000
PCE
UNC 1/2"~9001
933,000
PCE
UNC 3/4"~9001
PCE

Xem thêm >>


Threaded rods, metric thread, length 1 m-761450

DIN 975 Steel 8.8 / plain DIN 975: Standard withdrawn


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M410001
230,000
PCE
M510001
163,000
PCE
M610001
212,000
PCE
M810001
329,000
PCE
M1010001
597,000
PCE
M1210001
666,000
PCE
M1410001
911,000
PCE
M1610001
PCE
M1810001
PCE
M2010001
PCE
M2210001
PCE
M2410001
PCE
M2710001
PCE
M3010001
PCE
M3310001
PCE
M3610001
PCE

Xem thêm >>


Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m-761452

Steel 4.6 / plain


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TR10x3-1
PCE
TR12x3-1
PCE
TR14x4-1
PCE
TR16x4-1
PCE
TR18x4-1
PCE
TR20x4-1
PCE
TR22x5-1
PCE
TR24x5-1
PCE
TR26x5-1
PCE
TR28x5-1
PCE
TR30x6-1
PCE
TR32x6-1
PCE
TR36x6-1
PCE
TR40x7-1
PCE

Xem thêm >>


Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H-761453

Steel 5 / plain


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TR10x3-1
446,000
PCE
TR12x3-1
507,000
PCE
TR14x4-1
614,000
PCE
TR16x4-1
677,000
PCE
TR18x4-1
719,000
PCE
TR20x4-1
896,000
PCE
TR22x5-1
PCE
TR24x5-1
PCE
TR26x5-1
PCE
TR28x5-1
PCE
TR30x6-1
PCE
TR32x6-1
PCE
TR36x6-1
PCE
TR40x7-1
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H-761454

Steel 5 / plain


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TR10x3-1
792,000
PCE
TR12x3-1
885,000
PCE
TR14x4-1
965,000
PCE
TR16x4-1
PCE
TR18x4-1
PCE
TR20x4-1
PCE
TR22x5-1
PCE
TR24x5-1
PCE
TR26x5-1
PCE