Thanh ren thép đen

Thương hiệu

Threaded rods, metric thread, 1m long-761440

DIN 975 Steel 4.6 / plain DIN 975: standard withdrawn

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761440.0003

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M210
Liên hệ PCE

761440.0005

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M2.510
Liên hệ PCE

761440.0008

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M310
Liên hệ PCE

761440.0010

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M410
Liên hệ PCE

761440.0020

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M51
Liên hệ PCE

761440.0030

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M61
Liên hệ PCE

761440.0040

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M81
Liên hệ PCE

761440.0050

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M101
Liên hệ PCE

761440.0060

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M121
Liên hệ PCE

761440.0065

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M141
Liên hệ PCE

761440.0070

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M161
Liên hệ PCE

761440.0075

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M181
Liên hệ PCE

761440.0080

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M201
Liên hệ PCE

761440.0085

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M221
Liên hệ PCE

761440.0090

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M241
Liên hệ PCE

761440.0100

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M271
Liên hệ PCE

761440.0110

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M301
Liên hệ PCE

761440.0120

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M331
Liên hệ PCE

761440.0130

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M361
Liên hệ PCE

761440.0140

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M391
Liên hệ PCE

761440.0150

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M421
Liên hệ PCE

761440.0160

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M451
Liên hệ PCE

761440.0170

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M481
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long-761445

DIN 975 Steel 4.6 / plain DIN 975: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761445.0010

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M4x0.510
Liên hệ PCE

761445.0020

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M5x0.51
Liên hệ PCE

761445.0030

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M6x0.751
Liên hệ PCE

761445.0040

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M8x11
Liên hệ PCE

761445.0050

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M10x11
Liên hệ PCE

761445.0060

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M10x1.251
Liên hệ PCE

761445.0070

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M12x1.251
Liên hệ PCE

761445.0080

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M14x1.51
Liên hệ PCE

761445.0090

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M16x1.51
Liên hệ PCE

761445.0100

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M18x1.51
Liên hệ PCE

761445.0110

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M20x1.51
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Threaded rods, metric left-hand thread, 1m long-761447

DIN 975 Steel 4.6 / plain DIN 975: standard withdrawn

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761447.0010

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M4L10001
Liên hệ PCE

761447.0020

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M5L10001
Liên hệ PCE

761447.0030

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M6L10001
Liên hệ PCE

761447.0040

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M8L10001
Liên hệ PCE

761447.0050

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M10L10001
Liên hệ PCE

761447.0060

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M12L10001
Liên hệ PCE

761447.0070

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M14L10001
Liên hệ PCE

761447.0080

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M16L10001
Liên hệ PCE

761447.0090

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M18L10001
Liên hệ PCE

761447.0100

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M20L10001
Liên hệ PCE

761447.0110

Threaded rods, Metric fine thread, 1m long

M24L10001
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Threaded rods, 3 feet long-761448

~DIN 975 Steel 4.6 / plain DIN 975: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761448.0100

Threaded rods, 3 feet long

UNC 1/4"~9001
Liên hệ PCE

761448.0200

Threaded rods, 3 feet long

UNC 5/16"~9001
Liên hệ PCE

761448.0300

Threaded rods, 3 feet long

UNC 3/8"~9001
Liên hệ PCE

761448.0400

Threaded rods, 3 feet long

UNC 1/2"~9001
Liên hệ PCE

761448.0500

Threaded rods, 3 feet long

UNC 3/4"~9001
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Threaded rods, metric thread, length 1 m-761450

DIN 975 Steel 8.8 / plain DIN 975: Standard withdrawn

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761450.0005

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M410001
Liên hệ PCE

761450.0010

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M510001
Liên hệ PCE

761450.0020

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M610001
Liên hệ PCE

761450.0030

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M810001
Liên hệ PCE

761450.0040

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M1010001
Liên hệ PCE

761450.0050

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M1210001
Liên hệ PCE

761450.0055

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M1410001
Liên hệ PCE

761450.0060

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M1610001
Liên hệ PCE

761450.0065

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M1810001
Liên hệ PCE

761450.0070

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M2010001
Liên hệ PCE

761450.0075

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M2210001
Liên hệ PCE

761450.0080

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M2410001
Liên hệ PCE

761450.0090

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M2710001
Liên hệ PCE

761450.0100

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M3010001
Liên hệ PCE

761450.0110

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M3310001
Liên hệ PCE

761450.0120

Threaded rods, metric thread, length 1 m

M3610001
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m-761452

Steel 4.6 / plain

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761452.0100

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR10x31
Liên hệ PCE

761452.0200

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR12x31
Liên hệ PCE

761452.0300

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR14x41
Liên hệ PCE

761452.0400

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR16x41
Liên hệ PCE

761452.0500

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR18x41
Liên hệ PCE

761452.0600

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR20x41
Liên hệ PCE

761452.0700

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR22x51
Liên hệ PCE

761452.0800

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR24x51
Liên hệ PCE

761452.0900

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR26x51
Liên hệ PCE

761452.1000

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR28x51
Liên hệ PCE

761452.1100

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR30x61
Liên hệ PCE

761452.1200

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR32x61
Liên hệ PCE

761452.1300

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR36x61
Liên hệ PCE

761452.1400

Spindles with trapezoidal thread, thread according DIN 103 - 7e, lenght 1m

TR40x71
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H-761453

Steel 5 / plain

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761453.0100

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR10x31
Liên hệ PCE

761453.0200

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR12x31
Liên hệ PCE

761453.0300

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR14x41
Liên hệ PCE

761453.0400

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR16x41
Liên hệ PCE

761453.0500

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR18x41
Liên hệ PCE

761453.0600

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR20x41
Liên hệ PCE

761453.0700

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR22x51
Liên hệ PCE

761453.0800

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR24x51
Liên hệ PCE

761453.0900

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR26x51
Liên hệ PCE

761453.1000

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR28x51
Liên hệ PCE

761453.1100

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR30x61
Liên hệ PCE

761453.1200

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR32x61
Liên hệ PCE

761453.1300

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR36x61
Liên hệ PCE

761453.1400

Round nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR40x71
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H-761454

Steel 5 / plain

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761454.0100

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR10x31
Liên hệ PCE

761454.0200

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR12x31
Liên hệ PCE

761454.0300

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR14x41
Liên hệ PCE

761454.0400

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR16x41
Liên hệ PCE

761454.0500

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR18x41
Liên hệ PCE

761454.0600

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR20x41
Liên hệ PCE

761454.0700

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR22x51
Liên hệ PCE

761454.0800

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR24x51
Liên hệ PCE

761454.0900

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR26x51
Liên hệ PCE

761454.1000

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR28x51
Liên hệ PCE

761454.1100

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR30x61
Liên hệ PCE

761454.1200

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR32x61
Liên hệ PCE

761454.1300

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR36x61
Liên hệ PCE

761454.1400

Hex nuts ~1,5d, with trapezoidal thread DIN 103 - 7H

TR40x71
Liên hệ PCE

Xem thêm >>