Tay cầm cạo bavia

Thương hiệu

Tay cầm CP GRAT EX

Anti-slip holder with 1/4" bit for use on the cordless hand drill.

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Type Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

361522.0100

Tay cầm CP GRAT EX

-
786,000 PCE

Tay cầm CCG

for plastic deburring set, of aluminium, anodised.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

361610.0100

Tay cầm CCG

CCG 4
1,548,000 PCE

361610.0200

Tay cầm CCG

CCH 1
1,099,000 PCE

361610.0300

Tay cầm CCG

CCH 2
783,000 PCE