Tapered handles

Thương hiệu

Tapered handle

of PF-31 Duroplast, black, with thread in moulded material.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

485230.0100

Tapered handle, Ø25, length 58

Ø25, length 58M6
Liên hệ PCE

485230.0200

Tapered handle, Ø30, length 70

Ø30, length 70M8
Liên hệ PCE

485230.0300

Tapered handle, Ø35, length 81

Ø35, length 81M10
Liên hệ PCE