Star wheels

Thương hiệu

Star wheel-485800

without handle, of PF-31 Duroplast, black, with zinc-plated steel hub. Other sizes on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút (mm)Ren vặn, lỗ lắp (mm)Chiều cao nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485800.0100

Star wheel
Ø801049
417,000
PCE

485800.0200

Star wheel
Ø801249
412,000
PCE

485800.0300

Star wheel
Ø801449
407,000
PCE

485800.0400

Star wheel
Ø1001255
441,000
PCE

485800.0500

Star wheel
Ø1001455
441,000
PCE

485800.0600

Star wheel
Ø1251059
568,000
PCE

Xem thêm >>


Star wheel-485810

with rotating handle, of PF-31 Duroplast, black, with zinc-plated steel hub. Other sizes on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút (mm)Ren vặn, lỗ lắp (mm)Chiều cao nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485810.0100

Star wheel
Ø8010107
680,000
PCE

485810.0200

Star wheel
Ø10010113
727,000
PCE

485810.0300

Star wheel
Ø12510127
853,000
PCE