Star wheels

Thương hiệu

Star wheel-485800

without handle, of PF-31 Duroplast, black, with zinc-plated steel hub. Other sizes on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút (mm)Ren vặn, lỗ lắp (mm)Chiều cao nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485800.0100

Star wheel

Ø801049
340,000
PCE

485800.0200

Star wheel

Ø801249
336,000
PCE

485800.0300

Star wheel

Ø801449
331,000
PCE

485800.0400

Star wheel

Ø1001255
359,000
PCE

485800.0500

Star wheel

Ø1001455
359,000
PCE

485800.0600

Star wheel

Ø1251059
463,000
PCE

Xem thêm >>


Star wheel-485810

with rotating handle, of PF-31 Duroplast, black, with zinc-plated steel hub. Other sizes on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút (mm)Ren vặn, lỗ lắp (mm)Chiều cao nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485810.0100

Star wheel

Ø8010107
552,000
PCE

485810.0200

Star wheel

Ø10010113
592,000
PCE

485810.0300

Star wheel

Ø12510127
694,000
PCE