Spoke wheels

Thương hiệu

Spoke wheel-485820

with rotating handle, of PF-31 Duroplast, black, with zinc-plated steel hub. Other sizes on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút (mm)Ren vặn, lỗ lắp (mm)Chiều cao nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485820.0100

Spoke wheel
Ø1251047
1,645,000
PCE

485820.0200

Spoke wheel
Ø1601252
1,958,000
PCE

485820.0300

Spoke wheel
Ø2001654
2,256,000
PCE

Spoke wheel-485830

with rotating handle, of PF-31 Duroplast, black, with zinc-plated steel hub. Other sizes on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút (mm)Ren vặn, lỗ lắp (mm)Chiều cao nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485830.0100

Spoke wheel
Ø12510105
1,884,000
PCE

485830.0200

Spoke wheel
Ø16012120
2,305,000
PCE

485830.0300

Spoke wheel
Ø20016140
2,942,000
PCE