Spoke wheels

Thương hiệu

Spoke wheel-485820

with rotating handle, of PF-31 Duroplast, black, with zinc-plated steel hub. Other sizes on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút (mm)Ren vặn, lỗ lắp (mm)Chiều cao nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485820.0100

Spoke wheel
Ø1251047
PCE

485820.0200

Spoke wheel
Ø1601252
PCE

485820.0300

Spoke wheel
Ø2001654
PCE

Xem thêm >>


Spoke wheel-485830

with rotating handle, of PF-31 Duroplast, black, with zinc-plated steel hub. Other sizes on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút (mm)Ren vặn, lỗ lắp (mm)Chiều cao nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485830.0100

Spoke wheel
Ø12510105
PCE

485830.0200

Spoke wheel
Ø16012120
PCE

485830.0300

Spoke wheel
Ø20016140
PCE

Xem thêm >>