Plungers

Thương hiệu

Plunger, without latching groove-485930

of steel, gunmetal finish, plunger pin hardened and ground, with lock nut, mushroom-head button of thermoplastic.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
45Ø5M10 x 1Ø21
248,000
PCE
54.5Ø6M12 x 1.5Ø25
280,000
PCE
69Ø8M16 x 1.5Ø31
386,000
PCE
80Ø10M20 x 1.5Ø31
566,000
PCE

Plunger stainless steel, without latching groove-485932

Nirosta 1.4305 of stainless steel, plunger pin hardened and ground, with lock nut, mushroom-head button of thermoplastic.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
45Ø5M10 x 1Ø21
387,000
PCE
54.5Ø6M12 x 1.5Ø25
456,000
PCE
69Ø8M16 x 1.5Ø31
628,000
PCE
80Ø10M20 x 1.5Ø31
1,031,000
PCE

Plunger, with latching groove-485940

of steel, gunmetal finish, plunger pin hardened and ground, with lock nut, mushroom-head button of thermoplastic.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
51Ø5M10 x 1Ø21
293,000
PCE
61Ø6M12 x 1.5Ø25
337,000
PCE
75.5Ø8M16 x 1.5Ø31
447,000
PCE
91Ø10M20 x 1.5Ø31
753,000
PCE

Plunger stainless steel, with latching groove-485942

Nirosta 1.4305 of stainless steel, plunger pin hardened and ground, with lock nut, mushroom-head button of thermoplastic.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
51Ø5M10 x 1Ø21
408,000
PCE
61Ø6M12 x 1.5Ø25
490,000
PCE
75.5Ø8M16 x 1.5Ø31
666,000
PCE
91Ø10M20 x 1.5Ø31
1,130,000
PCE

Plunger-485960

of steel, zinc-plated without latching groove


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485960.0100

Plunger
31Ø6M10 x 1Ø18
86,000
PCE

485960.0200

Plunger
40Ø7M12 x 1.75Ø24
146,000
PCE

Pull-out latch, stainless-485962

Made from Nirosta, without locking slot


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
31Ø6M10 x 1Ø18
155,000
PCE
40Ø7M12 x 1.75Ø24
187,000
PCE

Plunger-485970

of steel, zinc-plated with latching groove


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485970.0100

Plunger
31Ø6M10 x 1Ø18
107,000
PCE

485970.0200

Plunger
40Ø7M12 x 1.75Ø24
161,000
PCE

Indexing Bolts inox-485972

of stainless steel with latching groove


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485972.0100

Indexing Bolts inox
31Ø6M10 x 1Ø18
179,000
PCE

485972.0200

Indexing Bolts inox
40Ø7M12 x 1.75Ø24
238,000
PCE