Plungers

Thương hiệu

Plunger, without latching groove-485930

of steel, gunmetal finish, plunger pin hardened and ground, with lock nut, mushroom-head button of thermoplastic.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
45Ø5M10 x 1Ø21
237,000
PCE
54.5Ø6M12 x 1.5Ø25
267,000
PCE
69Ø8M16 x 1.5Ø31
369,000
PCE
80Ø10M20 x 1.5Ø31
542,000
PCE

Xem thêm >>


Plunger stainless steel, without latching groove-485932

Nirosta 1.4305 of stainless steel, plunger pin hardened and ground, with lock nut, mushroom-head button of thermoplastic.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
45Ø5M10 x 1Ø21
369,000
PCE
54.5Ø6M12 x 1.5Ø25
436,000
PCE
69Ø8M16 x 1.5Ø31
601,000
PCE
80Ø10M20 x 1.5Ø31
987,000
PCE

Xem thêm >>


Plunger, with latching groove-485940

of steel, gunmetal finish, plunger pin hardened and ground, with lock nut, mushroom-head button of thermoplastic.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
51Ø5M10 x 1Ø21
280,000
PCE
61Ø6M12 x 1.5Ø25
322,000
PCE
75.5Ø8M16 x 1.5Ø31
428,000
PCE
91Ø10M20 x 1.5Ø31
720,000
PCE

Xem thêm >>


Plunger stainless steel, with latching groove-485942

Nirosta 1.4305 of stainless steel, plunger pin hardened and ground, with lock nut, mushroom-head button of thermoplastic.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
51Ø5M10 x 1Ø21
390,000
PCE
61Ø6M12 x 1.5Ø25
468,000
PCE
75.5Ø8M16 x 1.5Ø31
636,000
PCE
91Ø10M20 x 1.5Ø31
PCE

Xem thêm >>


Plunger-485960

of steel, zinc-plated without latching groove


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485960.0100

Plunger
31Ø6M10 x 1Ø18
82,000
PCE

485960.0200

Plunger
40Ø7M12 x 1.75Ø24
140,000
PCE

Pull-out latch, stainless-485962

Made from Nirosta, without locking slot


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
31Ø6M10 x 1Ø18
148,000
PCE
40Ø7M12 x 1.75Ø24
179,000
PCE

Plunger-485970

of steel, zinc-plated with latching groove


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485970.0100

Plunger
31Ø6M10 x 1Ø18
103,000
PCE

485970.0200

Plunger
40Ø7M12 x 1.75Ø24
155,000
PCE

Indexing Bolts inox-485972

of stainless steel with latching groove


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Plunger pin (mm)Ren (mm)Size nút (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

485972.0100

Indexing Bolts inox
31Ø6M10 x 1Ø18
172,000
PCE

485972.0200

Indexing Bolts inox
40Ø7M12 x 1.75Ø24
228,000
PCE