Oval handles

Thương hiệu

Oval handle

of PF-31 Duroplast, black, with thread in moulded material. Other sizes on request.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

485240.0100

Oval handle, length 50

length 50M6 x thread length 16
Liên hệ PCE

485240.0200

Oval handle, length 60

length 60M8 x thread length 20
Liên hệ PCE

485240.0300

Oval handle, length 75

length 75M10 x thread length 26
Liên hệ PCE

485240.0400

Oval handle, length 90

length 90M12 x thread length 30
Liên hệ PCE