Ốc vít Phillips

Thương hiệu

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H-761382

~ISO 7048 / SN 213307 Steel 4.8 / zinc plated Tensile strength: 400 N/mm2 Elongation at break: min. 14% SN 213307: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M23200
3,000
PCE
M24200
3,000
PCE
M25200
1,000
PCE
M26200
1,000
PCE
M28200
1,000
PCE
M210200
4,000
PCE
M212200
3,000
PCE
M214200
1,000
PCE
M216200
3,000
PCE
M220200
3,000
PCE
M2.53200
1,000
PCE
M2.54200
1,000
PCE
M2.55200
1,000
PCE
M2.56200
1,000
PCE
M2.58200
1,000
PCE
M2.510200
1,000
PCE
M2.512200
1,000
PCE
M2.514200
1,000
PCE
M2.516200
3,000
PCE
M2.520200
3,000
PCE
M2.530200
5,000
PCE
M33200
3,000
PCE
M34200
1,000
PCE
M35200
1,000
PCE
M36200
1,000
PCE
M38200
1,000
PCE
M310200
1,000
PCE
M312200
1,000
PCE
M314200
1,000
PCE
M316200
3,000
PCE
M318200
3,000
PCE
M320200
3,000
PCE
M322200
1,000
PCE
M325200
1,000
PCE
M330200
5,000
PCE
M335200
4,000
PCE
M340200
5,000
PCE
M345200
7,000
PCE
M350200
5,000
PCE
M44200
1,000
PCE
M45200
1,000
PCE
M46200
3,000
PCE
M48200
3,000
PCE
M410200
3,000
PCE
M412200
3,000
PCE
M414200
3,000
PCE
M416200
3,000
PCE
M418200
3,000
PCE
M420200
3,000
PCE
M422200
3,000
PCE
M425200
3,000
PCE
M430200
5,000
PCE
M435200
4,000
PCE
M440100
7,000
PCE
M445100
8,000
PCE
M450100
13,000
PCE
M460100
9,000
PCE
M55200
4,000
PCE
M56200
3,000
PCE
M58200
3,000
PCE
M510200
3,000
PCE
M512200
4,000
PCE
M514200
5,000
PCE
M516200
4,000
PCE
M518200
3,000
PCE
M520200
5,000
PCE
M525200
4,000
PCE
M530200
5,000
PCE
M535100
8,000
PCE
M540100
16,000
PCE
M560100
13,000
PCE
M68200
4,000
PCE
M610200
7,000
PCE
M612200
5,000
PCE
M616200
7,000
PCE
M620100
4,000
PCE
M625100
5,000
PCE
M630100
9,000
PCE
M635100
7,000
PCE
M640100
12,000
PCE
M650100
21,000
PCE
M660100
13,000
PCE

Xem thêm >>


Phillips cheese head machine screws, form H-761383

~ISO 7048 / SN 213307 Steel 4.8 / plain SN 213307: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M1.62200
3,000
PCE
M1.63200
3,000
PCE
M1.64200
3,000
PCE
M1.65200
3,000
PCE
M1.66200
3,000
PCE
M22200
3,000
PCE
M23200
5,000
PCE
M24200
3,000
PCE
M25200
3,000
PCE
M26200
3,000
PCE
M28200
3,000
PCE
M210200
3,000
PCE
M212200
1,000
PCE
M214200
1,000
PCE
M216200
1,000
PCE
M2.53200
3,000
PCE
M2.54200
3,000
PCE
M2.55200
3,000
PCE
M2.56200
3,000
PCE
M2.58200
3,000
PCE
M2.510200
3,000
PCE
M2.512200
3,000
PCE
M2.516200
3,000
PCE
M2.520200
3,000
PCE
M33200
3,000
PCE
M34200
3,000
PCE
M35200
3,000
PCE
M36200
3,000
PCE
M38200
3,000
PCE
M310200
4,000