Ốc vít dẹt

Thương hiệu

Socket head cap screws with slot-761360

DIN 84 A / ~ISO 1207 Steel 4.8 / plain Tensile strength: 400 N/mm2 Elongation at break: min. 14% DIN 84 A: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M23200
3,000
PCE
M24200
3,000
PCE
M25200
3,000
PCE
M26200
3,000
PCE
M28200
1,000
PCE
M210200
1,000
PCE
M212200
3,000
PCE
M216200
3,000
PCE
M220200
3,000
PCE
M225200
5,000
PCE
M230200
5,000
PCE
M2.53200
3,000
PCE
M2.54200
3,000
PCE
M2.55200
3,000
PCE
M2.56200
3,000
PCE
M2.58200
3,000
PCE
M2.510200
3,000
PCE
M2.512200
3,000
PCE
M2.516200
3,000
PCE
M2.520200
3,000
PCE
M2.525200
3,000
PCE
M33200
3,000
PCE
M34200
3,000
PCE
M35200
3,000
PCE
M36200
3,000
PCE
M38200
1,000
PCE
M310200
1,000
PCE
M312200
1,000
PCE
M316200
3,000
PCE
M320200
3,000
PCE
M325200
3,000
PCE
M330200
3,000
PCE
M335200
5,000
PCE
M44200
3,000
PCE
M45200
3,000
PCE
M46200
3,000
PCE
M48200
4,000
PCE
M410200
3,000
PCE
M412200
4,000
PCE
M416200
3,000
PCE
M420200
4,000
PCE
M425200
5,000
PCE
M430200
3,000
PCE
M440200
3,000
PCE
M445200
7,000
PCE
M56200
4,000
PCE
M58200
3,000
PCE
M510200
3,000
PCE
M512200
4,000
PCE
M516200
7,000
PCE
M520200
5,000
PCE
M525200
5,000
PCE
M530200
9,000
PCE
M535100
5,000
PCE
M540100
20,000
PCE
M68200
4,000
PCE
M610200
3,000
PCE
M612200
5,000
PCE
M616200
5,000
PCE
M620200
5,000
PCE
M625100
4,000
PCE
M630100
7,000
PCE
M640100
10,000
PCE

Xem thêm >>


Slotted cheese head machine screws, machined-761361

DIN 84 A / ~ISO 1207 Free-cutting steel / plain DIN 84 A: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M13100
8,000
PCE
M14100
8,000
PCE
M15100
8,000
PCE
M16100
8,000
PCE
M18100
9,000
PCE
M110100
12,000
PCE
M112100
14,000
PCE
M116100
22,000
PCE
M1.22100
8,000
PCE
M1.23100
8,000
PCE
M1.24100
8,000
PCE
M1.25100
8,000
PCE
M1.26100
10,000
PCE
M1.28100
9,000
PCE
M1.210100
9,000
PCE
M1.42100
8,000
PCE
M1.43100
8,000
PCE
M1.44100
8,000
PCE
M1.45100
8,000
PCE
M1.46100
12,000
PCE
M1.48100
9,000
PCE
M1.410100
9,000
PCE
M1.412100
10,000
PCE
M1.416100
14,000
PCE
M1.62100
9,000
PCE
M1.63100
8,000
PCE
M1.64100
10,000
PCE
M1.65100
9,000
PCE
M1.66100
9,000
PCE
M1.68100
9,000
PCE
M1.610100
10,000
PCE
M1.612100
10,000
PCE
M1.614100
10,000
PCE
M1.616100
13,000
PCE
M1.620100
16,000
PCE
M1.72100
8,000
PCE
M1.73100
8,000
PCE
M1.74100
8,000
PCE
M1.75100
8,000
PCE
M1.76100
9,000
PCE
M1.78100
9,000
PCE
M1.710100
10,000
PCE
M1.712100
10,000
PCE
M1.716100
14,000
PCE
M1.82100
8,000
PCE
M1.83100
8,000
PCE
M1.84100
9,000
PCE
M1.85100
9,000
PCE
M1.86100
12,000
PCE

761361.5000