Nhíp kẹp tiêu chuẩn

Thương hiệu

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX-348625

Special stainless steel, fine tips with corrugated gripping faces, inexpensive workshop design.


PAKISTAN

Made in Pakistan

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-115-
166,000
PCE

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX-348655

Special stainless steel, half-round, corrugated tips, inexpensive workshop design.


PAKISTAN

Made in Pakistan

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-130-
140,000
PCE
-155-
183,000
PCE
-200-
287,000
PCE

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX-348665

Special stainless steel, half-round, corrugated tips, PVC-coated up to the tip, inexpensive workshop design.


PAKISTAN

Made in Pakistan

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-145-
332,000
PCE

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX-348695

Special stainless steel, with centring pin, angled tips, corrugated gripping faces, inexpensive workshop design.


PAKISTAN

Made in Pakistan

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-115-
166,000
PCE
-150-
196,000
PCE

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX-348715

Special stainless steel, bent tips, PVC-coated up to the tip, inexpensive workshop des


PAKISTAN

Made in Pakistan

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-150-
356,000
PCE