Nhíp kẹp tiêu chuẩn

Thương hiệu

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX-348625

Special stainless steel, fine tips with corrugated gripping faces, inexpensive workshop design.

PAKISTAN

Made in Pakistan

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

348625.0100

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX

-115-
150,000 PCE

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX-348655

Special stainless steel, half-round, corrugated tips, inexpensive workshop design.

PAKISTAN

Made in Pakistan

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

348655.0100

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX

-130-
127,000 PCE

348655.0200

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX

-155-
165,000 PCE

348655.0300

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX

-200-
263,000 PCE

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX-348665

Special stainless steel, half-round, corrugated tips, PVC-coated up to the tip, inexpensive workshop design.

PAKISTAN

Made in Pakistan

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

348665.0100

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX

-145-
301,000 PCE

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX-348695

Special stainless steel, with centring pin, angled tips, corrugated gripping faces, inexpensive workshop design.

PAKISTAN

Made in Pakistan

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

348695.0100

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX

-115-
150,000 PCE

348695.0200

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX

-150-
176,000 PCE

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX-348715

Special stainless steel, bent tips, PVC-coated up to the tip, inexpensive workshop des

PAKISTAN

Made in Pakistan

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

348715.0100

Nhíp kẹp tiêu chuẩn NERIOX

-150-
323,000 PCE