Nhíp kẹp gắn kính lúp

Thương hiệu

Nhíp kẹp gắn kính lúp RUBIS-348800

Surgical stainless steel, acid-resistant, non-rusting, anti-magnetic. Resistant to nitric and hydrofluoric acids. Fine tips, smooth gripping faces, magnifier with 8x magnification.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

348800.0100

Nhíp kẹp gắn kính lúp RUBIS

1K02095width 21 mm
1,304,000 PCE