Nhíp kẹp dài

Thương hiệu

Nhíp kẹp dài NERIOX-348775

Special stainless steel, flat, trapezoidal tip, corrugated gripping faces.

PAKISTAN

Made in Pakistan

Mã & tên hàng TypeDài - Pro (mm)Đầu nhíp Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

348775.0100

Nhíp kẹp dài NERIOX

-160-
436,000 PCE