Mũi vát mép thẳng

Thương hiệu

Mũi vát mép thẳng

         

fixed pilot journal, HSS-E, cylinder(without flat, HA), DIN 373

Application
For through holes, fine.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Dùng cho BulongD (mm)d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M12.21.12.2
558,000
PCE
M1.22.51.32.5
558,000
PCE
M1.42.81.52.8
558,000
PCE
M1.5...M1.63.31.73.3
559,000
PCE
M1.73.81.83.8
559,000
PCE
M24.32.24.3
560,000
PCE
M2.3...M2.552.75
560,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép thẳng

         

fixed pilot journal, HSS, cylinder(without flat, HA), DIN 373

Application
For through holes, fine.

Is part of:
177180 Assortment of flat countersinks
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dùng cho BulongD (mm)d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M36.53.25
545,000
PCE
M3.56.53.75
545,000
PCE
M484.35
441,000
PCE
M5105.38
489,000
PCE
M6116.48
504,000
PCE
M8158.412.5
846,000
PCE
M101810.512.5
PCE
M12201312.5
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép thẳng

            

fixed pilot journal, HSS, TiN coating, cylinder(without flat, HA), DIN 373

Application
For through holes, fine.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dùng cho BulongD (mm)d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M36.53.25
PCE
M484.35
940,000
PCE
M5105.38
PCE
M6116.48
PCE
M8158.412.5
PCE
M101810.512.5
PCE
M12201312.5
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép thẳng

         

fixed pilot journal, HSS, cylinder(without flat, HA), DIN 373

Application
For through holes, medium. For counterbores sized to DIN 74.

Is part of:
177180 Assortment of flat countersinks


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dùng cho BulongD (mm)d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M363.45
543,000
PCE
M3.56.53.95
562,000
PCE
M484.55
442,000
PCE
M5105.58
481,000
PCE
M6116.68
511,000
PCE
M815912.5
833,000
PCE
M10181112.5
992,000
PCE
M122013.512.5
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép thẳng

         

fixed pilot journal, HSS, cylinder(without flat, HA), DIN 373

Application
For tap holes, fine. For countersinks sized to DIN 74.

Is part of:
177180 Assortment of flat countersinks


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dùng cho BulongD (mm)d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M36.52.55
566,000
PCE
M3.56.52.95
566,000
PCE
M483.35
520,000
PCE
M5104.28
508,000
PCE
M61158
541,000
PCE
M8156.812.5
858,000
PCE
M10188.512.5
PCE
M122010.212.5
PCE

Xem thêm >>